Природний добір | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Природний добір

Природний добір - основний рушійний фактор еволюції живих організмів. До думки про існування природного добору прийшли незалежно друг від друга й майже одночасно кілька англійських натуралістів : В. Уеллс (1813р.), П. Метью (1831р.), е. Блайт (1835, 1837р.), А. Уоллес (1858р.), Ч. Дарвін (1858, 1859р.); але тільки Дарвін зумів розкрити значення цього явища як головного фактора еволюції й створив теорію природного добору. На відміну від проведеного людиною штучного відбору, природний добір обумовлюється впливом на організми навколишнього середовища. Відповідно до Дарвіна , природний добір - це “ переживання найбільш пристосованих ” організмів, внаслідок якого на основі невизначеної спадкоємної мінливості в ряді поколінь відбувається еволюція

Природний добір: його могутність у порівнянні з відбором, застосовуваною людиною; його вплив на самі незначні ознаки

Яким образом боротьба за існування впливає на мінливість? Чи може штучний відбір, яким керує людина , бути застосованим до природи?

Може , і в дуже дійсній формі. Досить згадати незліченні незначні зміни й індивідуальні розходження, що представляються нашими домашніми расами й у меншому ступені зустрічаються в природних умовах , а дорівнює й силу спадковості. Але мінливість не створена безпосередньо людиною; він не може не викликати нові різновиди ,не попередити їхнє виникнення, він може тільки зберігати й нагромаджувати зміни, які з’являються. Без усякого наміру зі своєї сторони ставить він організми в нові й мінливі умови життя, і в результаті з’являється мінливість; але подібні зміни умов можуть з’являтися , і дійсно з’являються , і в природі. Не слід також упускати з виду , як складні й тісно переплетені взаємини всіх організмів один з одним і з фізичними умовами життя, а звідси зрозуміло , як нескінченно різноманітні ті розходження в будові, які можуть виявитися корисними всякій істоті при мінливих умовах життя. Чи можна бачачи безсумнівну появу змін, корисних для людини, уважати неймовірним, щоб інші зміни, корисні в якому-небудь відношенні для істот, у їх великій і складній битві, з’являлися в довгому ряді послідовних поколінь ? Але якщо такі зміни з’являються, то чи можна сумніватися в тім , що особини, що володіють хоча б самою незначною перевагою перед іншими, будуть мати більше шансів на виживання й продовження свого роду? З іншої сторони всяка шкідлива зміна буде піддаватися винищуванню

Збереження сприятливих індивідуальних розходжень і змін і знищення шкідливих - є Природний добір, або переживання найбільш пристосованих

Дія природного добору не поширюється на зміни марні, нешкідливі, вони представляють або коливний елемент, начебто змін спостережуваний у деяких поліморфних видів, або закріплюються залежно від природи організму й властивостей навколишніх умов. Найкраще зрозумілий імовірний хід природного добору , взявши країну, у якій відбувається деяка фізична зміна, наприклад клімату. Відносні кількості її мешканців негайно піддадуться зміні, а деякі види вимруть. На підставі цього треба , що всяка зміна відносної чисельності одних мешканців глибоко вплине на інших мешканців незалежно від зміни самого клімату. У таких випадках незначні зміни, у якому -або відношенні корисні для особин того або іншого виду в змісті кращого пристосування їх до умов, що змінилися, прагнули б зберегтися, і природний добір мав би повний простір для свого поліпшуючої дії

Подібно тому , як людина досягла значних результатів , нагромаджуючи в якому- нибудь даному напрямку індивідуальні розходження , того ж міг досягти й природний добір, але набагато легше , тому що діяв у плині незрівнянно більше тривалих періодів часу. Людина може впливати тільки на зовнішні й видимі ознаки ; природа піклується про зовнішні ознаки лише в тім ступені, у якій вони корисні істоті. Вона може впливати на всякий внутрішній орган, на кожний відтінок конституційних особливостей, на весь життєвий механізм. Людина відбирає для своєї користі , природа- тільки заради користі організму. Кожна особливість будови, подвергшаяся відбору , утилізується нею цілком, це випливає із самого факту відбору даної особливості

Загалом, можна сказати, що природний добір щодня й щогодини розслідує по всьому світлу дрібні зміни , відкидаючи дурні, зберігаючи й складаючи гарні , працюючи нечутно й невидимо, де б і коли б не не представився до цьому випадок, над удосконаленням кожної органічної істоти, у зв’язку з умовами його життя, органічними й неорганічними. Людина не бачить цих повільно, що відбуваються змін, у їхньому русі вперед і встигає тільки зауважувати відмінність сучасних форм життя з колись існуючими

Хоча природний добір може діяти тільки на користь даного організму й тільки в силу цієї користі, проте ознаки й будова, які здаються зовсім незначними , можуть увійти в коло дії відбору. Коли комахи , що харчуються листами , зеленого кольору , а питающиеся корою - плямисто - сірі, альпійська куріпка взимку біла, а червоний тетерев пофарбований під колір вересу, треба думати, що ці фарбування приносять користь цим птахам і комахам, охороняючи їх від небезпек. Розглядаючи ці розходження між видами, які здаються несуттєвими , не можна забувати , що на них прямим образом впливали клімат, їжа та ін. Також у силу закону кореляції треба відзначити , що коли змінюється одна частина й зміни накопичуються шляхом природного добору , виникають і інші зміни , нерідко самої несподіваної властивості

Якщо зміни , що проявляються при одомашнюванні у відомому періоді життя, прагнуть виявитися в потомства в тім же періоді, - те й у природному стані природний добір буде діяти на організми й видозмінювати їх у всякому віці шляхом вигідних для цього віку змін і шляхом їхнього успадкування у відповідному ж віці. Природний добір може змінити й пристосувати личинку комахи до численних умов , зовсім відмінним від тих , у яких живе доросла комаха; а ці зміни , у силу закону кореляції , можуть впливати й на дорослу форму. Точно також і назад: зміни в дорослих комах можуть і відбитися на будові личинки; але у всякому разі природний добір забезпечить їхня нешкідливість , тому що в противному випадку вид, що володіє ними, піддасться вимиранню. Природний добір змінює будову дитинчат порівняно з родителями й батьків порівняно з дитинчатами. У суспільних животних він пристосовує будову кожної особини до потреб всієї громади, якщо тільки громада винесе користь із цього подвергшегося відбору зміни особини. Чого не може природний добір - це змінити будову якого-небудь виду без усякої користі для нього самого , але на користь іншому виду

Особливість , використовувана твариною тільки раз у житті , але дуже істотне значення, що має для його, може бути змінена відбором до будь-якого ступеня досконалості : такі, наприклад більші щелепи , що служать деякою комахою тільки для розкриття кокона, або твердий кінчик дзьоба в не пташеняти, що вилупилося ще, службовець для проламивания яєчної шкарлупи. Але всі істоти значною мірою піддаються й чисто випадковому винищуванню , майже або зовсім що не має відносини до природного добору . Але нехай знищення дорослих особин буде як завгодно сильним , аби тільки кількість , що може існувати в даній місцевості , не було до крайності скорочена такого роду причинами , або ж нехай знищення яєць і насінь буде так велико , що тільки сота або тисячна частина їх розів’ється ,- і проте із числа тих, які виживуть, найбільш пристосовані особини ,- припускаючи, що існують відхилення в сприятливому напрямку, - будуть розмножуватися в більшому числі , чим особини , менш пристосовані. Якщо ж кількість особин буде скорочено до крайності зазначеними тільки що причинами, - що часто буває, - природний добір виявиться неспроможним зробити свою дію у відомих сприятливих напрямках ; але це не може служити запереченням проти його дійсності іншим часом або в іншому напрямку

Приклади дії природного добору

Pages: 1 2

Збережи - » Природний добір . З'явився готовий твір.

Природний добір

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.