Як писати твір | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Як писати твір

Твір (або твір міркування) - це висловлювання про причини якостей, ознак, подій. У роздумі обов’язково мають бути три частини: теза - чітко сформульоване основне твердження; докази, аргументи, що підтверджують висунуту тезу; і висновок, що випливає з доказів.

Вимоги що до написання власного висловлювання

 

Для того щоб отримати високий бал за власне висловлювання, ви повинні:

повно й вичерпно ствердити або спростувати у своєму творі - роздумі думку, сформульовану в умові завдання;

- додержуватися будови тексту-роздуму (теза, аргументи, висновок); чітко викласти тезу, яку треба довести;

 

навести переконливі докази, які якнайкраще будуть аргументувати ваші міркування(докази повинні бути переконливими, і в роботі їх має бути не менше як два),необхідно проілюструвати свої думки посиланнями на приклади з художньої літератури ( обов’язково слід зазначити назву твору, проблему, порушену письменником, назвати художні образи, через які автор розкриває проблему, за можливості навести цитату з тексту), історичні факти або випадки з життя. Не слід переказувати змісту твору і всебічно характеризувати образ;

- сформулювати висновок, що випливає з аргументів;

писати конкретно, уникати просторого викладу міркувань, не підкріплених фактичним матеріалом;

 

уживати правильні граматичні конструкції, відповідну лексику. Домагатися грамотності, використовуючи лише ті речення, в правильності яких впевнені писати чітко на тутему, яка сформульована в завданні ( за висловлювання, написане на іншу, хоч іблизьку, тему, ви отримаєте нуль балів

Припустимо, що вам запропоновано написати твір-роздум на тему “У чому полягає людське щастя”. Пам’ятайте, що твір-роздум має специфічну будову, тому перш за все складіть план майбутнього твору:

1. Вступ (2 - 3 речення).

2. Теза ( стисло, чітко сформульована відповідь на запитання, яке , власне, лежить в основі будь-якої теми твору).

3. Аргументи ( не менше двох - вони, як правило, пропонуються в самому завданні по створенню власного висловлювання).

4. Висновки (4-5 речень).

Вступ до вашого твору - роздуму може бути такий:

Щастя… Скільки віків люди прагнули знайти його, мріяли про нього, шукали! Мабуть, стільки ж , скільки існує людство. У чому Жіоно, оте омріяне щастя? Даті формулюємо тезу:

Стародавні греки казали так: “Якщо не ти для себе, то хто ж? Але якщо ти тільки для себе, то навіщо ж ти?” Переконана, що тільки в гармонійному поєднанні духовного й матеріального можна повною мірою насолоджуватися життям і відчувати себе щасливим. Як не погодитися з виведеною формулою людського щастя і втілено її у високохудожню форму поетом-філософом М.Рильським:

 

У щастя людського є рівних два крила:

Троянди й виноград, красиве і корисне.

 

Сформулювавши тезу, ми повинні аргументувати її посиланням на приклади з художньої літератури( причому слід вказати проблему, порушену письменником, назвати твір і художнійобраз, через який проблему розкрито, за можливості навести цитату), історичні факти або випадки з життя.

 

Прикладом може слугувати образ Пузиря з комедії І.Карпенка-Карого “Хазяїн”. На мій погляд, Терентія Гавриловича Пузиря на вряд чи можна вважати щасливою людиною. Він хоч і багатий, навіть дуже, проте через власну жадібність перебуває в стані постійного дискомфорту. Йому до шкулять глузування Злотницького, докори дружини й доньки. Автор порівнює хазяїна з безводною хмарою, яку вітер пронесе над рідною землею, і жодноїкраплини живодайного дощу не проронить вона на землю.

 

Ніхто, навіть рідні Пузиреві люди, не оцінять його кревний труд і не згадають про нього добрим словом.

По-друге, життя О. Довженка слугує нам взірцем щастя людини. Він бачив своє щастя у творчому горінні. Таке признання зробив митець у своїй лебединій пісні кіноповісті “Зачарована Десна”.

 

У моєму віці природно пов’язуватищастя з коханням, з його бурхливими припливами і відпливами пристрастей. Малечому так часто буває нещасливим? Мені здасться, що тільки тоді можна бути щасливим, коли повністю віддаєш себе коханій людині. Адже егоїстичне ставлення до любові, прагнення лише особистої насолоди руйнує її. Тепер висновок.

Отже, у кожної людини своєрозуміння щастя. Але та щасливіша, яка сама щаслива і ділиться ним із іншими.

 

2. Твір на тему “Багатством живиться лише тіло. А душу звеселяє споріднена праця” Я згодна здумкою про те. що тіло живиться багатством, а душу звеселяє споріднена праця.

По-перше, матеріальна забезпеченість не є тим фактором, який сприяє духовному розвиткові. Гроші можуть задовольняти лише фізіологічні потреби. По-друге, саме “праця для душі” допомагає особистості відчувати себе справді щасливою. Наші пращури еволюціонували лише тому, що постійно докладали зусилля для розвитку якфізичного, так і матеріального. Праця нас “охрестила на Людину”.

 

Підтвердженням моїх слів є твір Г. С. Сковороди “Бджола та Шершень”. У байці автор піднімає проблему”сродної праці”. В алегоричній формі показує, що людина буде щасливоюдуховно, яка працює чесно, виконуючи свою улюблену роботу. Іншим прикладом, щопідтверджує висловлену мною думку, є події, які мали місце в історії людства.”Золота лихоманка” охопила весь світ у 19 столітті й була саме тимфактором, що не дала більшості відкрити душу для радості та звільнити серце віджахливого матеріального полону. Мільйони людей грабували, вбивали лише длятого, щоб отримати багато грошей. Вони не замислювалися над тим, що матеріальнезадовольнить мізерні фізіологічні потреби, а не забезпечить спокійне тажиттєрадісне існування. Ці люди не мали улюбленої справи. Вони втрачали тедуховне, що могли б забезпечити чесною працею, якби захотіли.

Отже,усе вище сказане є незаперечним доказом того, що людське тіло живе коштомматеріального. Душа ж радіє тоді, коли особистість займається улюбленоюсправою, а не знаходиться в грошовому полоні.

 

Критерії оцінювання

Критерії

Зміст компонента

Композиційне оформлення та словесний вияв

1. Теза

Учень чітко формулює тезу висловлення, тобто висловлюється в один з таких способів:

-підтримує висловлене;

- спростовує висловлене;

-погоджується 3 висловленням, доповнює, розвиває свою думку;

Теза передує аргументам. Учень може використати мовні конструкції на зразок “Я вважаю”. “На мою думку…”. “Я підтримую…”, “Уважаю…”. “Я погоджуюся….”, “Мені здається…”. “Переконаний…”, “Я не підтримую…”. “Я хочу спростувати…”. “Я не погоджуюся…”, “Хочу піддати сумніву…”, “Як на мене, то…”, “3 одного боку…, а з іншого…” тощо.

2. Аргументи

Учень наводить принаймні два доречних докази, підстави для обґрунтування, підтвердження висловленої тези, які пов’язують ЇЇ 3 прикладом.

Аргументи передують прикладам. Учень може використовувати мовні конструкції на зразок “тому що”, “це доводить”, “підтвердженням цього є”, “це засвідчує”, “свідченням цього є”. “Доказом цього може бути” тощо

З. А .Приклад із літератури чи інших видів мистецтва

Учень наводить принаймні один доречний приклад із літератури або інших видів мистецтва. Указана проблема, порушена у творі, художній образ, через який проблема розкрита, назва й автор твору, може бути наведена цитата з твору.

Учень може використовувати мовні конструкції на зразок “наприклад”, “прикладом може слугувати…”, “яскравим прикладом цього може слугувати…”, “не можна не згадати…” тощо.

3. Б.Приклад, що є

історичним фактом або випадком із життя

Учень наводить принаймні один доречний приклад або з історії, або з суспільного життя, або власного життя.

Учень може використовувати мовні конструкції на зразок “наприклад”,”прикладом може слугувати…”, “яскравим прикладом цього може слугувати…”, “не можна не згадати…” тощо.

4. Логічність і

послідовність

У роботі відсутні порушення причиново - наслідкових зв’язків.

Учень структурує роботу за абзацами. Використовує мовні кліше, слова-скріпки. що оформлюють текст, на зразок “по-перше”, “по-друге”, “з цього випливає”, “як було зазначено”, “повертаючись до думки”, “як можна побачити” тощо.

5.Висновок

Висновок відповідає тезі, висловленої учнем (її перефразовано ), й органічно випливає з аргументів і прикладів

Учень використовує мовні конструкції на зразок “отже”, “таким чином”, “можна зробити висновок”, “висновком може слугувати” тощо.

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.