Природні Загрози | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Всі уроки в розділі - Природні загрози

Доказу еволюції

Еволюція - це процес історичного розвитку органічного миру. Сутність цього процесу складається в безперервному пристосуванні живого до різноманітного й постійно мінливим умовам навколишнього середовища, у зростаючому згодом ускладненні організації живих істот. У ході еволюції здійснюється перетворення одних видів в інші

Генотип і Фенотип

Генотип - сукупність спадкоємних ознак і властивостей, отриманих особиною від батьків. А також нових властивостей, що з’явилися в результаті мутацій генів, яких не було в батьків. Генотип складається при взаємодії двох геномов (яйцеклітини й сперматозоїда) і являє собою спадкоємну програму розвитку, будучи цілісною системою, а не простою сумою окремих генів. Цілісність генотипу - результат еволюційного [...]

Розподіл кліток. Мітоз і мейоз

Розвиток багатоклітинних організмів пов’язане з розмноженням (розподілом) кліток і виникненням морфологічних і функціональних розходжень між ними. Ці процеси можна спостерігати під час індивідуального розвитку організму (онтогенезу)
Мітоз - основний спосіб розподілу кліток. У тваринних клітках він триває 30-60 мінут, у рослинних - 2-3 години

Умовні й безумовні рефлекси

Рефлекс - відповідна реакція організму не зовнішнє або внутрішнє роздратування, здійснювана й контрольована центральною нервовою системою. Розвиток подань про поводження людини, що завжди було загадкою, було досягнуто в роботах росіян учених И. П. Павлова й И. М. Сєченова. Рефлекси безумовні й умовні. Безумовні рефлекси - це вроджені рефлекси, які успадковуються потомством від батьків і зберігаються [...]

Вид людин розумний ( Homo Sapiens )

Вид людин розумний ( Homo Sapiens ) ставиться до надцарства еукариот, царству тварин, типу хордових, класу ссавців, загону приматів. Цілий ряд рис говорить про приналежність людини до царства тварин:
Людина харчується готовими органічними речовинами;

Дарвинова революція

И ламаркізм, і катастрофізм, і униформизм - гіпотези, які виступали необхідними ланками в ланцюзі розвитку передумов теорії природного добору, проміжними формами конкретизації ідеї еволюції. Емпіричні передумови еволюційної теорії породжувалися всім ходом розвитку палеонтології, ембріології, порівняльній анатомії, систематики, фізіології, біогеографії інших наук у другій половині XVIII - першій половині - XIX в. Своє концентроване вираження вони [...]

Хімічний склад клітки. Неорганічні речовини

Атомний і молекулярний склад клітки. У мікроскопічній клітці втримується кілька тисяч речовин, які беруть участь у різноманітних хімічних реакціях. Хімічні процеси, що протікають у клітці,- одне з основних умов її життя, розвитку й функціонування

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.