Біологія | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Всі уроки в розділі - Біологія

Образ Клеонта у п’єсі «Міщанин-шляхтич»

І Доранту, і Журдену в п’єсі протиставляється Клеонт — представник третього стану, якого Мольєр наділяє благородними рисами: освіченістю, здоровим глуздом, почуттям людської гідності, твердістю принципів. Він не приховує свого походження і завдяки своїм внутрішнім якостям піднімається значно вище не тільки за представників свого стану, а й багатьох аристократів. Своїм розумом і чесністю такі люди, на [...]

«ВІЛЬГЕЛЬМ ТЕЛЛЬ» - ВЕРШИНА ТВОРЧОСТІ ШИЛЛЕРА

Три пісні, якими відкривається драма, належать до найпрекрасніших витворів поета: «На озеро вабить купання відрада..», «Прощайте, луги…» та «Гримить і гуркоче лавина в горах…». Вони звучать і далі в повній шляхетній простоті у відомій пісні, яку співає син Телля Вальтер: «Точні горця стріли…» У своїх віршах Шиллер намалював настільки природні, досконало виконані завдяки високій поетичній [...]

ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. З чим були пов’язані труднощі життєвого та творчого шляху Ф. Шиллера?
2. Які найголовніші віхи його біографії можна виділити?
Яку роль для творчого зростання поета мала його дружба з Ґете?
Назвіть найвідоміші твори Ф. Шиллера. Чому, на вашу думку, легендарна особа Вільгемьма Телля зацікавила Ф. Шиллера? Де відбувається дія твору Шиллера? Що лежить у центрі конфлікту? Хто [...]

Ось як говорив про Ф. Шиллера його товариш…

Ось як говорив про Ф. Шиллера його товариш — німецький поет Й. В. Ґєте: «Статура його, постава, хода, навіть кожен його рух були сповнені гордості. І лише очі в нього були ніжними. І талант його був таким же, як його зовнішність. Він сміливо брався за великий сюжет, досліджував його звідусіль, розглядав з усіх боків» . [...]

РИСИ КЛАСИЦИЗМУ В КОМЕДІЇ

Мольєр вивчав і використовував досвід класицистичного театру. Він підніс комедію до рівня поетичного жанру класицизму й водночас вивів її за межі класицистичної системи.
У комедії втілені такі правила класицизму:
— єдність місця (дія відбувається в будинку пана Журдена);

АНАЛІЗ П’ЄСИ «МІЩАНИН-ШЛЯХТИЧ»

Композиція, тема, жанр твору Усі події в комедії відбуваються протягом одного дня в будинку пана Журдена.
Перші два акти є експозицією комедії: тут ми знайомимося з характером пана Журдена. Він показаний в оточенні вчителів, за допомогою яких старається якнайліпше приготуватися до прийому Дорімени. Учителі, як і кравець, «розігрують» пана Журдена: навчають його премудрості, яка нічого не [...]

«Фауст» і його результат

Після Першої світової війни образ Фауста був принижений і осміяний в англійській і американській літературі (фантастико-сатиричне оповідання М. Бірбома «Єнох Соме» (1919), роман Д.-Б. Кебелла «Юрген, комедія правосуддя» (1925). На батьківщині Фауста також виникла літературна опозиція щодо трактування образу, створеного Ґете. У романі Р.-Х. Бартша «Диявольський задум» (1923) старий Фауст постає похмурим символом минулого, злостивим [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.