Переказ - ОРИСЯ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Переказ - ОРИСЯ

Співають у пісні, що немає найкращого на вроду, як ясная зоря в погоду. Отже, хто бачив дочку покійного сотника Таволги, той би сказав, може, що вона краща й над ясную зорю в погоду, краща й над повний місяць серед ночі, краща й над саме сонце, що звеселяє й рибу в морі, і звіра в дуброві, і мак у городі.

Може, і гріх таке казати: де таки видано, щоб дівча було краще од святого сонця й місяця? Да вже, мабуть, так нас, грішних, мати на світ породила, що як споглянеш на дівоцьку вроду, то здасться тобі, що вже ні на землі, ні на небі немає нічого кращого.

Гарна, дуже була гарна сотниківна! Знали її по всій Україні; бо в нас в Україні, скоро було в кого виросте дочка хороша, то


Вже й знають усюди. Було, чи треба кому з молодого козацтва, чи не треба чого у Війтоваці, іде за сто верст, аби тілько побачить, що там за дочка в сотника Таволги, що там за Орися, що всюди про неї мов у труби трублять! Да не багато з того виходило користі. Якось не було козацтву приступу до неї з залицяннями. Чи батько був дуже гордий, чи дочка дуже пишна, того не знаю, а знаю, що було вернеться інший крутивус із Війтовець да й ходить, мов неприкаяний… (П. Куліш’, 205 сл.).

Завдання до тексту

1. Визначити стиль і тип мовлення.

2. Скласти план до тексту. Орієнтовний план

1. Немає кращою на вроду, як ясная зоря в погоду.

2. Дівча краще від сонця і місяця.

3. Знали сотниківну по всій Україні.

4. Молодецькі залицяння.

3. Словниковий диктант. Записати та пояснити правопис слів.

Найкращий, сотник Таволга, сотниківна, немає, Війтовці,

Неприкаяний, козацтво, вернеться.

4. Доберіть означення до іменників.

Зоря (ясная), врода (дівоцька), сотниківна (гарна), дочка (хороша, пишна), козацтво (молоде), батько (гордий).

5. Питання до тексту.

• Поясніть значення слова Неприкаяний. Складіть із ним речення.

• Поясніть значення виразу У труби трубити. Складіть з ним речення.

• Про кого розповідається в тексті?

• Якими словами автор зобразив дівчину? Чи передають вони ставлення письменника до героїні?

6. За складеним планом Переказ - ати текст.

Збережи - » Переказ - ОРИСЯ . З'явився готовий твір.

Переказ - ОРИСЯ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.