Вегетативне розмноження

Розмноження – властивим всім живим організмам відтворення собі подібних, що забезпечує безперервність і наступність життя. Здатність до розмноження – одне з основних свій ств вс ех живих організмів від бактерій до ссавців. Існування кожного виду тварин і рослин, наступність між батьківськими особинами і їхнім потомством підтримується тільки завдяки розмноженню

Основні форми розмноження: безстатеве (розподіл у найпростіших, вегетативне в рослин, спорообразование, брунькування) і полове. У деяких організмів зустрічається особлива форма полового розмноження – партеногенез. Це одностатеве, незаймане розмноження. Більше древнім в еволюційному плані є безстатеве розмноження характерне для прокаріотів. У безстатевому розмноженні бере участь тільки одна батьківська особина, що ділиться, брунькується й утворить суперечки. У результаті виникають дві або більше дочірні особини, подібних по своїх спадкоємних ознаках з батьківської

Вегетативне розмноження – утворення нового організму із групи кліток материнської рослини шляхом розподілу невеликої ділянки тіла, розвинених дочірніх особин або їхніх зачатків. Вегетативне розмноження широко поширене в рослин. При вегетативному розмноженні використовуються різні органи рослини:

кореневище (пирій, конвалія, брусниця, чорниця)

цибулинами (лук, часник, тюльпан, нарцис)

бульбами (картопля)

втечі – вуси (суниця)

кореневі нащадки (тополя, горобина, черемшина)

листами (бегонія, сентополия )

побеговими черешками (смородина, троянда, герань)

отводками (калина, аґрус)

щепленнями (яблуня, груші)

культура тканини (гербери, груші)

Вегетативне розмноження тварин – безстатеве розмноження в Найпростіших – простий розподіл, у гідри – брунькування (витягування стінки клітки), у хробаків – регенерація (відновлення зі шматочка або частини тіла)

Безстатеве розмноження деяких найпростіших тварин і грибів відбувається шляхом спорообразования. Суперечки активно пересуваються в оді за допомогою жгутиков – зооспори. Так розмножується малярійний плазмодій і інші найпростіші

При будь-якій формі безстатевого розмноження, частинами тіла або суперечками, спостерігається збільшення чисельності особин даного виду й всіх цих особин є точною копією материнського організму

Збережи - » Вегетативне розмноження . З'явився готовий твір.

Вегетативне розмноження

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.