Всі уроки в розділі - Міжнародне право

Необхідність підвищення ролі Міжнародного Суду

Протягом всієї історії існування Міжнародного Суду дебатувалося питання про посилення його ролі й впливу. Потенціал Міжнародного Суду залишався істотно недовикористаним. Позитивний внесок Міжнародного Суду в урегулювання міжнародних суперечок і врегулювання міжнародного правопорядку міг би бути більшим, на це, зокрема, вказується в доповіді Генерального Секретаря ООН “Порядок денний для миру – превентивна дипломатія, миротворчество й підтримка [...]

Участь Міжнародного Суду у формуванні норм міжнародного права

Аналіз розвитку сучасного міжнародного права й міжнародних відносин показує, що Міжнародний Суд перетворився в один з важливих центрів дослідження й тлумачення сучасного міжнародного права. Формулируемие їм конценпции, внаслідок особливого порядку комплектування цього міжнародного органа, його високого статусу, юридичної природи рішень, що виносяться їм, і консультативних висновків впливають на доктрину міжнародного права й істотно впливають як [...]

Рішення Міжнародного Суду ООН

З утворенням Міжнародного Суду ООН було зв’язано чимало надій і навіть ілюзій. Передбачалося, що Міжнародний Суд зможе внести істотний вклад у реалізацію цілей Уставу ООН. Однак йому не вдалося завоювати досить широкого визнання з боку членів світового співтовариства, на практиці держави зі сторожкістю ставляться до діяльності Суду

Юрисдикція Суду по спірних справах

Є велика кількість договорів і конвенцій, відповідно до яких держави зобов’язалися визнавати в майбутньому юрисдикцію Суду. До них ставляться: обопільні умови, що стосуються всіх або деяких категорій споровши, що можуть виникнути між двома державами, багатобічні конвенції, що стосуються одного або більше категорій споровши й т.д. (пункт 1 статті 36 і стаття 37 Статуту).

Компетенція Міжнародного Суду

Компетенція Міжнародного Суду визначена в главі II (статті 34-38), а також у главі IV (статті 65-68) Статуту Суду. Цього глави Статуту встановлює границі компетенції Міжнародного Суду
По-перше, компетенція Суду поширюється лише на суперечки між державами. Суд не може розглядати суперечки між приватними особами й державою й тим більше суперечки між приватними особами. Але й суперечки між [...]

Камери ad hoc Міжнародного Суду ООН

Міжнародний Суд може утворювати одну або кілька камер у складі трьох або більше суддів для розбору певних категорій справ. Я хотів би більш докладно зупинитися на такому важливому аспекті діяльності Міжнародного Суду як дозвіл споровши між державами за допомогою його камер по певних спорах. Всі положення про камери базуються на пункті 1 статті 25 Статуту, [...]

Міжнародний Суд Організації Об’єднаних Націй

Відповідно до Уставу ООН в 1945 році був заснований новий судовий орган – Міжнародний Суд. Відповідно до статті 92 Уставу ООН, Міжнародний Суд є головним судовим органом Організації Об’єднаних Націй. Його установа означала реалізацію пункту 1 статті 33 Уставу ООН у тій частині, що предусматрела в якості одного з мирних засобів дозволу міжнародних суперечок можливість [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.