Ліричний герой

ЛІРИЧНИЙ ГЕРОЙ – образ того героя в ліричному добутку, переживання, думки й почуття якого в ньому відбиті. Ліричний герой не ототожнюється з образом автора. На основі образа ліричного героя створюється подання про творчість поета, але не про його особистість.

ЛІРИЧНИЙ ВІДСТУП – висловлення автором своїх почуттів і думок у зв’язку із зображуваним у добутку. (Ліричні відступи в «Євгенію Онєгіні» А.С.Пушкіна).

ЛИСИЧАНСЬКИЙ ЖАНР – жанр, що поєднує сюжетність епічного оповідання з ліризмом, емоційністю. («Євгеній Онєгін» А.С.Пушкіна). ЛІТЕРАТУРА, ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА – вид мистецтва, що відбиває життя за допомогою слова, письмового або усного (фольклору).

ЛІТЕРАТУРНИЙ НАПРЯМОК – позначає єдність основних творчих особливостей художників слова в певний історичний період. Ця єдність виникає на основі спільності художнього методу, миоовосприятия, естетических поглядів. До літературних 266 література напрямкам ставляться, наприклад, класицизм, романтизм, реалізм, символізм і т.д.

ЛІТЕРАТУРНИЙ ПРОЦЕС – історичний рух національної й світової художньої літератури, що розвиваються в складних зв’язках і взаємодіях. ЛІТЕРАТУРНИЙ РІД – узагальнений тип літератури, основний спосіб побудови добутків, що відрізняється від інших таких же способів співвідношенням миру й людини в створюваних картинах життя. Для кожного літературного роду виділяється основна ознака – родова домінанта: це оповідання про події (епос), субъ- ективно-емоційне міркування (лірика), діалогічне зображення подій (драма).

ЛІТЕРАТУРНИЙ ТИП – художнє втілення характерних стійких рис особистості, обумовлених суспільно-історичною ситуацією, типом поводження людини. («Зайва людина», «маленька людина», «тургеневская жінка» і т.д.)

Збережи - » Ліричний герой . З'явився готовий твір.

Ліричний герой

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.