Розподіл кліток. Мітоз і мейоз | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Розподіл кліток. Мітоз і мейоз

Розвиток багатоклітинних організмів пов’язане з розмноженням (розподілом) кліток і виникненням морфологічних і функціональних розходжень між ними. Ці процеси можна спостерігати під час індивідуального розвитку організму (онтогенезу)

Мітоз - основний спосіб розподілу кліток. У тваринних клітках він триває 30-60 мінут, у рослинних - 2-3 години

Мейоз - спосіб розподілу кліток з утворенням з однієї материнської диплоидной клітки чотирьох дочірніх гаплоидних кліток. Мейоз складається із двох послідовних розподілів ядра й короткої інтерфази між ними

Цикл клітки Мітоз Мейоз
Інтерфаза Подвоєння ниток ДНК у хромосомах, синтез молекул РНК, АТФ, білків, збільшення числа органоидов цитоплазми Подвоєння ниток ДНК у хромосомах, синтез молекул РНК, АТФ, білків, збільшення числа органоидов цитоплазми
Профаза Розчинення ядерної оболонки (із двох мембран) і ядерця, спирализация хромосом, що приводить до їхнього стовщення й укорочення, розбіжність частин клітинного центра (центриолей) до різних полюсів клітки, утворення ниток веретена розподілу Розчинення ядерної оболонки, спирализация хромосом, розбіжність центриолей до різних полюсів клітки, утворення ниток веретена розподілу, зближення парних (гомологичних) хромосом або їхня кон’югація, обмін ділянками гомологичних хромосом кожної пари, тобто їхній перехрест, або кроссинговер
Метафаза Хромосоми зосереджують на екваторі клітки в одну лінію, нитки веретена розподіли видимі, до кожної хромосоми приєднуються дві нитки веретена розподілу (по однієї з різних сторін) Розташування гомологичних хромосом по екваторі клітки (попарно, навпроти один одного), ка кожній хромосомі приєднується одна нитка веретена розподілу
Анафаза Центромера кожної хромосоми ділиться на дві частини, кожна хроматида стає самостійною дочірньою хромосомою. Дочірні хромосоми однієї пари (колишні хроматиди однієї хромосоми) розходяться до різних полюсів клітки. Аналогічний процес відбувається з іншими парами дочірніх хромосом Пари гомологичних хромосом розділяються, цілі хромосоми конкретної пари розходяться до різних полюсів клітки, кожна хромосома як і раніше складається із двох хроматид
Телофаза Розчинення ниток веретена розподілу, виникнення нових ядерних оболонок навколо разошедшихся хромосом, деспирилизация ниток ДНК, відновлення ядерець, утворення двох відособлених дочірніх кліток Утворення двох дочірніх кліток, що мають гаплоидний набір хромосом, кожна хромосома складається із двох хроматид
Профаза II Дуже вкорочена , без кроссинговера, відбувається за принципом мітозу, але при гаплоидном наборі хромосом
Метафаза II , анафаза II Здійснюються за принципом мітозу. Процеси йдуть паралельно у двох клітках, що утворилися після першого розподілу мейозу
Телофаза II Відбуваються ті ж процеси, що й при мітозі. У підсумку утворяться чотири гаплоидние клітки, хромосоми в кожній клітці складаються з однієї хроматиди

Біологічне значення мітозу складається в точній передачі спадкоємної інформації дочірнім кліткам, збільшення числа кліток в організмі, а також у забезпеченні процесу безстатевого розмноження організмів і регенерації

Біологічне значення мейозу полягає в тому, що створюється гаплоидний набір хромосом і умови для комбинативной спадкоємної мінливості за рахунок кроссинговера і ймовірної розбіжності хромосом

Збережи - » Розподіл кліток. Мітоз і мейоз . З'явився готовий твір.

Розподіл кліток. Мітоз і мейоз