Біологія | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 20

Всі уроки в розділі - Біологія

Заповідники

Заповідники - зразки недоторканої, дикої природи - по праву називають природними лабораторіями. Вони особливо потрібні нам зараз, коли ми повинні зрозуміти напрямки змін природного Середовища під впливом діяльності людини й відшукати шляхи найбільш дбайливого й розумного використання її багатств

Вуглець у континентальній біоті й у ґрунтах

Протягом останніх 20 років були початі численні спроби визначення запасів вуглецю в континентальній рослинності й характеристик його річного круговороту: загальної первинної продуктивності, подихи й утворення детриту. Оцінка, що характеризує стан континентальної біомаси на 1950 рік без обліку сухостою, дорівнює г С. У більше пізніх роботах, заснованих на [...]

Тваринний мир

Тваринний мир - один з найважливіших біологічних ресурсів, наше національне й світове надбання. Винятково велике средообразующее значення диких тварин, що забезпечують родючість ґрунтів, чистоту вод, запилення квіткових рослин, трансформацію органічної речовини в природні й антропогенні екосистемах.

Система уроків з вивчення роману П. Зюскінда «Запахи. Історія одного вбивці»

Тема: Роман П. Зюскінда “Запахи. Історія одного вбивці” — класичний взірець постмодерністськоі прози.
Мета: розкрити образну систему роману, підґрунтям якої є метафора запаху з прихованим значенням духовного стану суспільства; символічний зміст детективної лінії сюжету, пов’язаний з мистецьким “генієм” Гренуя, який здатний створити дивопарфуми, надіючись цей “сморідний” світ перетворити на запашне царство краси та гармонії.

Зоопланктон

Вода – основне середовище перебування численних систематичних груп фауни й флори Землі. Метою даної роботи було вивчення видового складу зоопланктону й макрозообентосу . Гідробіологічні дослідження проводилися на західній границі заповідника . м атериалом для дослідження послужили проби зоопланктону й макрозообентосу , відібрані в липні 1998 року. Зйомки якісних проб зоопланктону проводилися інтегрально [...]

Хто зрозуміє ангела? Конспект уроку: Гарсіа Маркеса «Стариган із крилами»

Мета: допомогти учням зрозуміти ідею твору, мотиви поведінки персонажів, їхні характери; відпрацьовувати навички аналізу художнього твору; виховувати почуття милосердя, взаємодопомоги, тривоги за долю ближнього, доброти; розкрити характери образів; окреслити коло основних проблем твору.

Пристосувальні реакції серцево-судинної системи під час роботи

Механізми пристосування гемодинаміки при фізичній роботі представляють теоретичний і практичний інтерес. При фізичному навантаженні підвищується серцевий викид (головним чином у результаті збільшення частоти скорочень серця) і одночасно зростає кровоток у кістякових м’язах. У той же час кровоток через шкіру й органи черевної порожнини знижується. Ці пристосувальні циркуляторние реакції виникають практично одночасно з [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.