Протест Катерины в драмі А. Н. Островського «Гроза» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Протест Катерины в драмі А. Н. Островського «Гроза»

А. Н.Островського, автора численних п’єс про ку-печестве, творця репертуару для російського националь-ного театру, по праву вважають «співаком купецького побуту». І сидить він у входу в Малий театр, виліплений різцем скульптора Андрєєва, і нагадує нам про про-шлом, про темному, смішному й страшному світіі своїх мно-гочисленных героїв: Глумовых, Болыповых, Подхалю-Зиных, Диких і Кабаних. Зображення миру московського й провінційного купецтва, з легкої руки Добролюбова названого «темним царством», стало головною темою творчості Островського. Не виключення й драма «Гроза».

Сюжет п’єси простий і типовий для того середовища й епохи: молода замужня жінка Катерина Кабанова, не знайшовши відгуку своїм почуттям у чоловіку, полюбила іншої людини. Мучимая каяттями совісті й не бажаючи прийняти мораль « тим-ного царства» («Роби що хочеш, аби тільки все шито так крите було»), вона зізнається у своєму вчинку все-народно, у церкві. Після цього визнання життя її усі права захищені 2001-2005 ста-новится настільки нестерпної, що вона кінчає життя самогубством

Образ Катерины є самим яскравим у п’єсі Ост-ровского «Гроза». Добролюбов, докладно аналізуючи образ Катерины, назвав її «променем світла в темному цар-стве». Добре й безтурботно протікало життя Катерины в рідному домі

Тут вона почувала себе «на волі». Жила Катерина легко, безтурботно, радісно. Дуже любила свій сад, у якому так часто гуляла й любувалася квітами. Розповідаючи потім Варварі про сво-їй життя в рідному будинку, вона говорить: «Я жила, ні про чому не тужила, точно пташка на волі. Маменька в мені душі не сподівалася, наряджала мене як ляльку, працювати не примушувала, що хочу, бувало, то й роблю».

Катерина відрізняється від всіх представників «темного царства» глубиною своїх почуттів, чесністю, правдивістю, сме-лостью, рішучістю. Виховуючись у гарної рє-мье, вона зберегла всі прекрасні риси російського ха-рактера. Це чиста, щира, гаряча натура з откры-тією душею, що не вміє обманювати. « Обманювати-Те я не вмію, сховати-те нічого не можу», - говорить вона Варварі, що затверджує, що все в їхньому будинку тримає-ся на обмані

Ця ж Варвара називає нашу героїню якийсь «мудрованої», «дивовижний». Катерина сильна, ре-шительная, вольова натура. Вона з дитинства була здатна па сміливі вчинки. Розповідаючи про себе Варварі й підкреслюючи всю свою гарячу натуру, вона говорить: <'така вуж я зародилася гаряча!» Катерина дуже любила природу, її красу, російські пісні, тому мовлення її емоційна, захопленою, музичною, співуча, перейнята високою поезією й іноді нагадує нам народну пісню. Виховуючись у рідному будинку, наша героїня прийняла всі вікові тра-диции своєї сім'ї: покірність старшим, религиоз-ность, підпорядкування звичаям. Катерина, що ніде не вчилася, любила слухати оповідання мандрівниць і бого-молок і сприймала всі їх релігійні предрассуд-ки, що отруїли її молоде життя, що змусили її вос-приймати любов до Бориса як страшний гріх, від до-торого вона намагається й не може піти. Потрапивши в нову сім'ю, де все перебуває під владою жорстокої, суро-виття, грубої, деспотичної Кабанихи, Катерина не нахо-дит співчутливого відношення до себе. Мрійлива, чес-тная, щира, доброзичлива до людей, Катери-На особливо важко сприймає гнітючу атмосфе-ру цього будинку. Поступово життя в будинку Кабанихи, що посто-янно ображає її людське достоїнство, стано-вится для неї нестерпної. У її молодій душі начина-ет уже зароджуватися глухий протест проти «темного царства», що не дало їй щастя, волі й неза-висимости. Цей процес заглиблюється... Катерина кін-сподівається життя самогубством. Тим самим вона довела свою правоту, моральну перемогу над «темним цар-ством». Добролюбов у своїй статті, даючи оцінку обра-зу Катерины, писала: «От щира сила характеру, на яку у всякому разі можна покластися! От ви-стільника, до якої доходить наше народне життя у своєму розвитку!» Те, що вчинок Катерины був типовий для свого часу, підтверджує й той факт, що в Костромі про-сплив аналогічний випадок у сім'ї купців Клыковых. І довго після цього артисти, що виконували головні ролі в п'єсі, гримувалися так, щоб у них можна було побачити подібність Склыковыми.

Збережи - » Протест Катерины в драмі А. Н. Островського «Гроза» . З'явився готовий твір.

Протест Катерины в драмі А. Н. Островського «Гроза»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.