Підривні роботи | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Підривні роботи

У ході фортоборудования позицій і районів в умовах мерзлих ґрунтів і скельних порід, пристрою загороджень і пророблення в них проходів, а також при знищенні й руйнуванні об’єктів і споруджень підрозділу пологів військ і спеціальних військ застосовують заряди вибухових речовин у вигляді тротилових шашок і брикетів із пластичного ВВ.

Як вибухові речовини застосовують тротилові шашки масою 75,200,400 г, які мають запальні гнізда для установки капсуля-детонатора або електродетонатора. Брикети із пластичного ВВ застосовують для виготовлення зарядів необхідної форми, підривають їхнім капсулем-детонатором або електродетонатором, вставленим у заряд на глибину не менш 10 мм. Для вибуху зарядів ВВ застосовують вогневий або електричний спосіб. При вогневому способі необхідно мати капсулі-детонатори, огнепроводний шнур і запальні трубки. Капсуль-Детонатор являє собою відкриту з одного кінця циліндричну алюмінієву гільзу, у нижній частині якої запресоване вибухова речовина підвищеної потужності, а зверху є шар ініціюючого ВВ, дуже чутливого до зовнішніх впливів

Огнепроводний шнур складається з порохової серцевини з однією напрямною ниткою в середині й оплеток, покритих водонепроникним складом. Шнур буває трьох видів: у пластиковій оболонці (ОШП) сірувато-білого кольору, в асфальтованій (ОША) або подвійний асфальтованої (ОШДА) оболонці темно-сірого кольору. Cкорость горіння огнепроводного шнура на повітрі - близько 1 див/с. Під водою шнур горить на глибині до 5 м. Запалення шнура здійснюється механічним і тертковим воспламенителями, що жевріє ґнотом і сірниками. Запальні трубки можуть бути заводського або військового виготовлення. Трубки заводського виготовлення мають механічний або тертковий воспламенитель огнепроводного шнура

Основні дані запальних трубок

Показники ЗТП-50 ЗТП-150 ЗТП-300

довжина, див 55 150 100

маса, г 50 75 65

колір ОШ Білий Білий Голубой

час уповільнення вибуху, з:

на повітрі 50 150 360

під водою на глибині 5 м 40 100 300

У військах запальні трубки виготовляються в такий спосіб: - гострим ножем на дерев’яній подкладке відрізають під прямим кутом шматок огнепроводного шнура необхідної довжини (але не менш 50 див) , що забезпечує за час горіння шнура відхід підривника в укриття або на безпечну відстань; - обрізаний кінець ОШ обережно вводять у гільзу капсуля-детонатора до упору в чашечку; - закріплюють капсуль-детонатор на огнепроводном шнурі за допомогою обтиску, а при його відсутності - кінець ОШ, що вставляється в капсуль-детонатор, варто обернути ізоляційною стрічкою або папером так, щоб шнур не випадав з гільзи під дією сили ваги. Для виробництва вибуху запальну трубку вставляють або вгвинчують у запальне гніздо заряду, закріпленого на підривається объекте, що. Капсуль-Детонатор повинен входити в запальне гніздо до дна. Для зручності запалення запальної трубки звичайним сірником кінець огнепроводного шнура надріжуть навскіс, голівку сірника прикладають щільно до порохового се~ щільно до порохової серцевини ОШ і запалюють за допомогою сірникової коробки. Для виробництва одночасного вибуху декількох зарядів застосовують шнур, що детонує. Він складається із серцевини - ВВ підвищеної потужності й ряду внутрішніх і зовнішніх оплеток, покритих влагоизолирующей оболонкою. Колір шнура - червоний. Швидкість вибуху - не менш 6500 м/с. При прострілі кулею шнур може вибухнути. Його необхідно оберігати від механічних ушкоджень, тривалого впливу вологи й сонячних променів. Зберігають його в бухтах відрізками по 50 м. Шнур з ушкодженою оболонкою зберігати й застосовувати забороняється. шнур, Що Детонує, підривають запальною трубкою, зарядом ВВ або електродетонатором

Для одночасного вибуху заряди ВВ з’єднують між собою відрізками шнура, що детонує. Ці з’єднання називаються мережами, які бувають трьох видів: послідовні, паралельні й змішані. У послідовних і змішаних мережах застосовують замикаючий шнур, тобто крайні заряди з’єднують між собою відрізком шнура, що детонує. Не можна допускати перетинання одного відрізка шнура іншим. При електричному способі необхідні електродетонатори, проведення, джерела струму, перевірочні й вимірювальні прилади. Електродетонатор складається з капсуля-детонатора й електровоспламенителя, зібраних в одній гільзі. Війська забезпечуються електродетонаторами двох типів - еДП і едп-Р, однакових по пристрої, але едп-Р має різьбову втулку для вгвинчування в запальне гніздо підривної шашки або заряду. Розрахунковий опір злектродетонатора в нагрітому стані приймають рівним 2,5 Ом, мінімальний розрахунковий струм для висадження одного еДП при постійному струмі - 0,5 А, при змінному - 1 А. Для виготовлення електровзривних мереж застосовують проведення: одножильні (СПП-1 і СП-1) і двожильні (СПП-2 і СП-2) . Електричний опір 1 км жили проведення СПП-1 або СПП-2 становить 37,5 Ом, а проведення СП-1або СП-2 - 25 Ом

Джерела електричного струму: підривні машинки, сухі й акумуляторні батареї, пересувні електростанції, освітлювальні й силові мережі місцевих електростанцій. Для висадження зарядів електричним способом прокладають електровзривние мережі з послідовним або паралельним з’єднанням електродетонаторів. У першому випадку гарантійний розрахунковий струм приймають рівним 1 А при постійному струмі й 1,5 A при змінному, різниця в опорі електродетонаторів не повинна перевищувати 0,3 Ом. При паралельному ж з’єднанні електродетонаторів розрахунковий струм дорівнює добутку величини струму, необхідного для вибуху одиночного електродетонатора, на число електродетонаторів

Перевірочні й вимірювальні прилади призначені для виміру опорів, перевірки справності електровзривних мереж, електродетонаторів, проводів і джерел струму. До них ставляться лінійний міст ЛМ-48, малий омметр М-57 і пульти перевірки підривних машинок

Лінійний міст дозволяє вимірювати опори від 0,2 до5000 Ом. За допомогою малого омметра перевіряють провідність проводів, електродетонаторів і електровзривних мереж (стрілка омметра відхиляється вправо, якщо вони справні або є провідність проводів, що перевіряються, і електродетонаторів) .

Основні дані підривних машин

показники КПМ-1А КПМ-2 КПМ-3

Маса, кг 1,6 6 2,3

Номінальна напруга, В 1500 1500 1600

Найбільше допускати^ся количество, що, електродетонаторів, що підриваються одночасно, шт:

з’єднаних послідовно 1ОО 300 200

з’єднаних паралельно 5 6 5

Загальне допускати^ся сопротивление, що, злекровзривной мережі, Ом:

при послідовному з’єднанні

електродетонаторів 350 900 600

при паралельному з’єднанні

електродетонаторів 15 50 30

Запобіжного заходу

Особи, призначені для виробництва вибухів, повинні знати правила звертання з вибуховими речовинами й засобами висадження, мати навички у виконанні цих завдань н твердо знати запобіжного заходу. Для відкрито розташованих людей безпечними є наступні відстані:

- при вибуху зарядів до 10 кг без оболонок: у повітрі - 50 м, на ґрунті - 100 м;

- при підриванні дерева - 150 м;

- при підриванні цегли, бетону, каменю - 350 м;

Pages: 1 2

Збережи - » Підривні роботи . З'явився готовий твір.

Підривні роботи

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.