Значення й роль пейзажу в романі «Євгеній Онєгін» - Твір по добутку А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін” | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Значення й роль пейзажу в романі «Євгеній Онєгін» - Твір по добутку А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

Пушкінський реалістичний пейзаж здобуває нова якість: через нього входить у роман тема Росії, тема народу. Академік Д. С. Лихачов звернув увагу на відомі рядки:

* «Зима!.. Селянин, тріумфуючи,

* На дровнях обновляє шлях…»

И вказав, що торжество селянина в цьому випадку пояснюється радістю із приводу снігу, що випав: якби погода без снігу простояла довше, озимі б загинули ‘. Картина природи дана через сприйняття селянина, з його погляду. Найбільшої майстерності досягає Пушкін у побудові сюжету й композиції свого роману. Сам по собі сюжет «Євгенія Онєгіна» не містить ні несподіваних поворотів, ні таємниць або загадок. Він простий (на відміну від сюжетів у романтичних поемах). Але в цій простоті укладений високий зміст. В «Євгенію Онєгіні» сюжет будується насамперед на розкритті особистих взаємин героїв. Любовний сюжет дозволив Пушкіну перевірити своїх героїв, оцінити їхні моральні якості, показати їхню трагічну залежність від середовища. Таким чином, роман стає не просто любовним або сімейно-побутовим, а соціально^-суспільним. Таке використання любовного сюжету одержить свій подальший розвиток у наступній російській літературі.

Змінилися й прийоми характеристики героїв. У романтичних поемах звичайно або сам герой розповідав про себе (сповідь), або про нього розповідав автор. В «Євгенію Онєгіні» виникає небачене раніше різноманіття прийомів: тут і авторські судження, і пряма мовлення героїв, і їх «думки про себе», і листи, що мають характер сповіді, і навіть коло читання, що із часів Пушкіна стає одним з дуже діючих і наочних способів характеристики діючих осіб. У кожного з героїв роману є своя стилістично-мовна атмосфера, для створення якої Пушкін використовує всілякі стилі літературної й розмовної мови своєї епохи. Але стилістичного різнобою не виходить, тому що все поєднує мова автора, що опирається на все словникове багатство російської мови й сообщающий роману необхідна єдність оповідального мовлення

Збережи - » Значення й роль пейзажу в романі «Євгеній Онєгін» - Твір по добутку А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін” . З'явився готовий твір.

Значення й роль пейзажу в романі «Євгеній Онєгін» - Твір по добутку А. С. Пушкіна “Євгеній Онєгін”

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.