Жанрова ідентифікація твору М. Гоголя «Тарас Бульба» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Жанрова ідентифікація твору М. Гоголя «Тарас Бульба»

Для формування невикривленого читацького образу твору учень має отримати науково перевірені відомості щодо предмета розгляду, не залишаючись осторонь певних наукових дискусій. Важливе значення для розуміння твору та формування варіанта читацької інтерпретації має питання його жанрової ідентифікації.

Так, літературознавці розглядали «Тараса Бульбу» й як історичний роман (М.Степанов), і як героїчну епопею (П.Ніколаєв), і як романтичну повість (І.Золотуський). Загальна науково обгрунтована думка з приводу жанрової ідентифікації’твору відсутня. Дотримання певної позиції та вибір учителем певного аналітичного ракурсу впливає на характер розмови з учнями, на визначення відповідного напрямку аналітичної роботи на уроці, інтерпретацію тематики, проблем, конфліктів, на вибудовування читацької позиції щодо твору.

У процесі підготовки до уроку школярам слід попрацювати з літературознавчими словниками, повторити визначення жанрових форм (історична повість роман, романтична повість, героїчний епос) та згадати їх структурні елементи. Основне завдання групи полягає у виявленні змістовних елементів літературного твору, формулюванні своєї позиції, пошуку підтверджень та доведенні аргументованих висновків до класу.

Збережи - » Жанрова ідентифікація твору М. Гоголя «Тарас Бульба» . З'явився готовий твір.

Жанрова ідентифікація твору М. Гоголя «Тарас Бульба»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.