Згубна сила страсті в повісті Н. С. Лєскова «Леді Макбет Мценского повіту» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Згубна сила страсті в повісті Н. С. Лєскова «Леді Макбет Мценского повіту»

«Інший раз у наших місцях зароджуються такі харак-теры, що як би багато років не пройшло із зустрічі з ними, про деякі з них ніколи не згадаєш без щиросердечного трепету», - говорить Лєсков на самому початку свого «нарису», як він сам його назвав, «Леді Макбет Мценского повіту». Подібні слова автора не випадкові, адже саме до числа таких неабияких натур, таких сильних характерів належить і його героїня - Ка-Терина Львівна Ізмайлова. Уже в заголовку свого добутку Даний текст призначений тільки для приватного використання 2005 Лєсков прямо вказує на споріднення своєї героїні із шекспірівської леді Макбет. І та й інша вбивають у прагненні до сво-неї мети тих, хто їм заважає; обидві гинуть під вагою своїх злочинів

Однак, на мою думку, отли-чаются, причому кардинально, ті сили, які рухають цими героїнями, змушують їх іти на вбивства й зрадництва. Якщо леді Макбет робить всі свої лиходійства заради честолюбства, заради прагнення зробити свого чоловіка королем, то Катериной рухає сліпа « зве-риная пристрасть» до свого коханця - прикажчикові Сірий-Гею. Можна сказати, що Катерина - це символ шекспи-ровских страстей, які деформуються й извраща-ются на російському ґрунту так сильно, що навіть любов пре-обертається в згубну пристрасть. Лісочків, приділяє біль-шое увага аналізу причин такого перекручування чоло-веческих почуттів і характерів. І, на його думку, однієї із причин цього є бездуховна, мертвуща пус-тота провінційного життя

Недарма слово «нудьга» стає в Лєскова одним із ключових при описі життя Катерины: «Нудьга непомірна в замкненому купе-ческом теремі з високим забором і спущеними ціп-ными собаками не раз наводила на молоду купчиху тугу, що доходить до одуру… При всьому достатку й доб-ре життя Катерины Львівни у свекровьином будинку було саме нудне… Походить, походить Катерина Львівна по порожніх кімнатах, почне позіхати з нудьги й полізе по драбинці у свою подружню опочивальню… А проснет-ся - знову та ж нудьга, російська нудьга купецького будинку, від якої, говорять, весело навіть повіситися».

Саме ці умови цілковитого духовного вакууму й туги привели до того, що навіть таке світле й чис-тое почуття, як любов, перетворилося в душі героїні в сліпу й невтримну «звірину» пристрасть. Те, що пристрасть, що спалахнула в душі в Катерины, дей-ствительно «звірина», Лєсков підкреслює тим, що в характері героїні початок язичеське, тілесне різко протипоставлений початку духовному. Катерина, хоча вона й жінка, має величезну фізичну силу, і Лєсков усіляко підкреслює її «дивовижну тя-жерсть», «тілесну надмірність». Пристрасть до Сергія змушує Катеринину «надмірність» розгорнутися у всю міць язичеської сили, і всі темні сторони її натури виходять на волю

Вона починає жити як би у відповідності зі словами Макбета: «Я смію все, що сміє людина. І тільки звір на більше здатний». Учинки Катерины, чинені під впливом страсти й спочатку навіть не зухвалі особливого осуж-дения, неминуче ведуть неї до провалу в «кромішнє зло», до абсолютного протиріччя із християнством. Це особливо підкреслюється тим, що вбивство Феди - останній і найстрашніший злочин Катерины - вона робить уночі проти свята Введення Богоро-Дицы в храм. Катерину не виправдує навіть любов, заради кото-рій вона пішла на вбивства, заради якої потрапила на ка-торгу, заради якої випробувала всю гіркоту зрадництва з боку Сергія й заради якої разом із собою уто^-пила в крижаній ріці свою суперницю Сонетку

Почуття не виправдує героїню, оскільки те, що відчуває в собі Катерина, не можна назвати любов’ю. Це «темна пристрасть», що засліплює людину до того, що він уже не бачить різниці між добром і злом, між прав-дой і неправдою. Це; неодноразово підкреслюється Ліс-Ковым, що, засуджуючи свою героїню, не залишає їй ні найменшого шансу на виправдання в очах читате-ля.

Збережи - » Згубна сила страсті в повісті Н. С. Лєскова «Леді Макбет Мценского повіту» . З'явився готовий твір.

Згубна сила страсті в повісті Н. С. Лєскова «Леді Макбет Мценского повіту»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.