Здійснення патрульно-постової служби міліції | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Здійснення патрульно-постової служби міліції

В умовах соціально-економічних змін, що відбуваються в країні, що супроводжуються розширенням демократії й гласності, необхідністю зміцнення законності, особливу актуальність здобуває забезпечення правопорядку на вулицях і в інших громадських місцях міст, селищ і інших населених пунктів. Важлива роль у реалізації цього завдання належить патрульно-постовій службі міліції. Ця служба входить до складу міліції суспільної безпеки й виступає як основний засіб забезпечення належного громадського порядку й боротьби зі злочинністю на вулицях, площах, у парках, на об’єктах транспорту й в інших громадських місцях спеціально призначуваними вбраннями міліції

Правову основу , що регламентує організації. Даної служби, обов’язку, права й порядок діяльності її вбрань становлять Устав патрульно-постової служби міліції суспільної безпеки Російської Федерації, а також накази або інші акти МВС Росії

Основними принципами організації й діяльності патрульно-постової служби міліції є: законність, гуманізм, повага прав людини, гласність, а також тісна взаємодія з іншими державними органами, суспільними об’єднаннями, трудовими колективами й громадянами

До числа головних завдань, які покликана вирішувати патрульно-постова служба, ставляться: забезпечення особистої безпеки громадян; охорона громадського порядку й забезпечення суспільної безпеки; попередження й припинення злочинів і адміністративних правопорушень; активна участь у розкритті злочинів і затримці злочинців

Виконуючи ці завдання, патрульно-постова служба міліції здійснює наступні функції: підтримка порядку в громадських місцях; профілактику правопорушень; припинення протиправних дій; участь у розкритті злочинів; боротьбу із правопорушеннями неповнолітніх; охорону власності; забезпечення безпеки дорожнього руху; підтримка зв’язку з населенням і взаємодія із представниками громадськості, що беруть участь в охороні громадського порядку

Реалізуючи функції, підтримки порядку в громадських місцях , убрання патрульно-постової служби здійснюють нагляд за дотриманням всіма громадянами й посадовими особами законів, указів, постанов вищих органів законодавчої й виконавчої влади Російської Федерації, суб’єктів Російської Федерації, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку. Одночасно ними забезпечується проведення в життя правил поведінки в громадських місцях, неухильне виконання цих правил громадянами й посадовими особами. Убрання патрульно-постової служби міліції в межах своїх повноважень надають необхідну допомогу народним депутатам, кандидатам у народні депутати, посадовим особам державних органів і установ, а також представникам суспільних об’єднань у здійсненні їхньої законної діяльності, якщо ним виявляється протидія або загрожує небезпека

Убрання розглянутої служби стежать за тим, щоб вулиці, парки й інші громадські місця втримувалися в чистоті, а в місцях виробництва ремонтних, будівельних і інших робіт (наприклад, при скиданні снігу й збиванні бурульок з дахів будинків) ставилися соответствующе огородження, що забезпечують безпеку громадян

Убрання патрульно-постової служби зобов’язані надавати необхідну допомогу громадянам, що постраждали від правопорушень, що перебуває в громадських місцях у безпомічному стані, а також вживати відповідних заходів до забезпечення в цих місцях суспільної безпеки й попередженню нещасних випадків з людьми. Така необхідність може виникнути з появою скажених собак і інших тварин, виявленні несправності міських комунікацій: каналізації, водопроводу, газопроводу, висвітлення, електромережі високої напруги й т.п. У випадку виявлення обставин, що загрожують суспільної безпеки й потребуючих залучень технічної допомоги аварійних служб, убрання доповідає оперативному черговому по органі внутрішніх справ і діє, сообразуясь із конкретно сформованої на місці обстановкою

Важливою функцією патрульно-постової служби міліції є профілактика правопорушень . Варто мати на увазі, що в переважній більшості випадків, уже сам факт знаходження в громадських місць працівника міліції у встановленій формі одягу впливає на порушників громадського порядку, сприяючи попередженню порушень, і вселяє в громадян упевненість у безпеці й надійному захисті їхніх прав і особистого достоїнства. Однак для повної реалізації профілактичної функції цього недостатньо. Тому вбрання патрульно-постової служби міліції з метою запобігання правопорушень зобов’язані здійснювати активне спостереження за місцями можливої появи й укриття злочинців, вчасно застерігати громадян від здійснення протиправних дій, роз’ясняти їм неприпустимість антигромадського поводження; виявляти обставини, що сприяють здійсненню правопорушень, і вживати заходів до їх усуненню

Функція боротьби із правопорушеннями здійснюється вбраннями, розглянутої служби в процесі вживання заходів, що забезпечують припинення й розкриття злочинів, надання діючої допомоги оперативним апаратам міліції. Працівники патрульно-постової служби ведуть рішучу боротьбу із дрібним хуліганством і іншими правопорушеннями, вживають заходів до вилучення з вулиць і інших громадських місць осіб, що перебувають у п’яному виді, що ображає людське достоїнство й суспільну моральність

Одержавши відомості про що готується, чиненому або доконаному злочині, убрання повинні негайно сповістити про це черговому по органі внутрішніх справ, використовуючи для цього засобу радіо- і телефонного зв’язку або інші способи через дружинників, двірників, сторожів і інших осіб. Одночасно приймаються необхідні міри до запобігання й перетинання злочину, затримці злочинців, наданню допомоги постраждалої, виявленню свідків, до збереження слідів, знарядь злочину й інших речовинних доказів. Для збереження обстановки на місці здійснення злочину вбрання міліції видаляють із місця події всіх громадян, у тому числі й потерпілих, а при необхідності оточуючих його. На місці події патрульн і постові перебувають до прибуття оперативно-слідчої групи або до одержання розпорядження чергового по органі

Здійснюючи функцію боротьби із правопорушеннями серед неповнолітніх, убрання патрульно-постової служби міліції припиняють порушення громадського порядку й злочину, чинені неповнолітніми; не допускають на вулицях і в інших громадських місцях з боку дітей і підлітків бешкетництва, ігор з вогнем і іншими діями, що ведуть до дитячого травматизму, а також знаходження дітей у цих місцях баз супроводу дорослих пізніше часу, установленого рішенням місцевого органа влади; припиняють продаж неповнолітнім спиртних напоїв, тютюнових виробів і т.д.; доставляють в інспекцію по справах неповнолітніх, чергову частину органа внутрішніх справ або передають батькам або опікунам бездоглядних, а також заблудлих дітей

У процесі виконання даної функції патрульні й постові зобов’язані виявляти не тільки неповнолітніх правопорушників, їхнього угруповання з антигромадською спрямованістю й місця зосередження останніх, але й осіб із числа дорослих, що змінюють підлітків до здійснення антигромадських дій, що утягують їх у вживань спиртних напоїв, азартні ігри й т.п.

Реалізуючи функцію охорони власності , убрання патрульно-постової служби ведуть спостережень за розташованими на території маршрутів і постів промисловими, торговельними й іншими підприємствами, де є цінності; вживають необхідних заходів до запобігання розкрадань із об’єктів і посиленню їхньої охорони; виявляють розкрадачів, порушників правил валютних операцій, інших осіб, що заміряються на власність, і вживають негайних заходів до припинення їхніх протиправних дій; не допускають псування зеленних насаджень, історичних пам’ятників, засобів наочної агітації, реклами, телефонних будок і т.п.

Спостерігаючи за розташованими на території маршруту, поста з об’єктами власності, убрання міліції запобігають винос товарно-матеріальних цінностей через запасні виходи, пролами в огородженні, викидання їх з вікон або через забори. При виникненні підозр у здійсненні крадіжки, розкрадання вбрання здійснюють перевірку громадян, запідозрених у здійсненні цих діянь. У необхідних випадках у водія транспортного засобу, що вивозить вантаж з об’єкта, перевіряється наявність і правильність заповнення шляхових аркушів, товарних документів, звіряється фактична кількість вантажу з документальними даними

Pages: 1 2 3

Збережи - » Здійснення патрульно-постової служби міліції . З'явився готовий твір.

Здійснення патрульно-постової служби міліції

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.