Збройні Сили й наркоманія | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Збройні Сили й наркоманія

Відповідно до Федерального Закону “Про наркотичні засоби й психотропні речовини” під наркотичними засобами розуміються речовини синтетичного або природного походження, препарати, рослини, включені в Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і їхніх прекурсорів, що підлягають контролю в Російській Федерації, відповідно до законодавства Російської Федерації, міжнародними договорами Російської Федерації, у тому числі Єдиною конвенцією про наркотичні засоби 1961 року.

До наркотиків ті або інші речовини ставляться звичайно за наступними критеріями:

• здатність викликати ейфорію (піднятий настрій) або, принаймні, приємні суб’єктивні переживання;

• здатність викликати залежність (психічне й фізичну) - тобто бажання знову й знову використовувати наркотик;

• істотна шкода, принесена психічному й фізичному здоров’ю осіб, регулярно їх що вживають;

• можливість широкого поширення цих речовин серед населення;

• споживання зазначеної речовини не повинне бути традиційним у даному культурному середовищі.

Класифікація наркотиків:

1. Похідні коноплі (наркотики, виготовлені з конопель).

2. Опиатние наркотики (наркотики, виготовлені з маку або діючі подібним з ним образом).

3. Снотворно-Седативні наркотики.

4. Психостимулятори.

5. Галюциногени.

6. Летучі наркотично діючі речовини (ЛНДВ).

Обставини, що сприяють прилученню до наркотиків і підвищують ризик захворювання наркоманією:

1. Патологія вагітності (тобто виражені токсикози й перенесені матір’ю під час вагітності інфекційні або важкі хронічні захворювання).

2. Ускладнені пологи (затяжні, з родовою травмою або з гіпоксією немовляти).

3. Важкі або хронічні захворювання, перенесені в дитячому віці.

4. Струсу головного мозку (особливо багаторазові).

5. Неповна сім’я.

6. Сильна зайнятість батьків.

7. Відсутність братів і сестер.

8. Алкоголізм або наркоманія в кого-небудь із близьких родичів або близьких людей.

9. Психічні захворювання, важкий характер або часті порушення загальноприйнятих правил поведінки в кого-небудь із близьких родичів.

10. Раннє ( 12-13 років) початок самостійного життя й передчасне звільнення від опіки батьків.

11. Перекручені сімейні відносини, що приводять до неправильного освоєння соціальних ролей.

12. Легкий і неконтрольований доступ до грошей і нерозуміння, як вони дістаються.

13. Ранній початок уживання алкоголю, зловживання летучими наркотично діючими речовинами (клей “Момент”, розчинники, бензин і т.д.).

Під впливом цих факторів, так чи інакше, у людини відбувається деформація особистості, формується неадекватна система цінностей, знижується рівень домагань, з’являється “спустошеність”, що приводить до відкинутості. Під впливом медичних факторів ослаблений організм часто не в змозі протистояти негативним впливам середовища, знаходити сили для подолання важких життєвих ситуацій. Людина намагається знайти свій спосіб відходу від рішення проблем, що по початку й дозволяє зробити наркотик. Багато хто піддаються впливу зазначених факторів, і в таких людей, що навіть не стали наркоманами, завжди вище ризик розвитку захворювання аж до стадії залежності після однократного прийому наркотиків.

Існує медична класифікація стадій розвитку наркоманії. Вона заснована на аналізі прояву різних форм залежності - соціальної, психічної й фізичної.

Про соціальну залежність говорять тоді, коли людина ще не почав уживання наркотиків, але обертається в середовищі що вживають, приймає їхній стиль поводження, відношення до наркотиків і зовнішні атрибути групи. Він внутрішньо готовий сам почати вживання. Часто до такої групи можна належати, тільки сповідаючи її принципи й підкоряючись її правилам. Невід’ємна умова цієї стадії захворювання - наявність групи, що може формуватися навіть навколо одного употребляющего наркотики.

Після початку вживання наркотиків у людини швидко формується психічна залежність. Вона проявляється в тім, що людина прагне знову повернути стан, що він випробовував, перебуваючи в наркотичному сп’янінні. Він прагне або одержати приємні відчуття від прийому наркотиків, які можуть бути дуже сильні, або, будучи під впливом наркотиків, відволіктися від неприємних переживань і негативних емоцій. У першому випадку людин, будучи позбавлений можливості приймати наркотики, сприймає дійсність “сіркою”, недостатньо динамічної й живий, у другому, виявляється, подавлений проблемами, від яких він і намагався піти, прибігаючи до вживання наркотиків. Прагнення уникнути психологічного й емоційного дискомфорту настільки сильно, що людина не має сил відмовитися від подальшого їхнього вживання.

При більше тривалому вживанні наркотиків формується фізична залежність, що з’являється внаслідок включення наркотику в процес обміну речовин. У цьому випадку при припиненні прийому спостерігається стан фізичного дискомфорту різного ступеня важкості - від легкого нездужання до важких проявів абстинентного синдрому. Конкретні його симптоми залежать від виду наркотику й від особливостей організму людини. Залежно від стадії захворювання змінюється й частота вживання наркотиків - від періоду проб через епізодичне вживання до систематичного. Однак систематичне вживання не обов’язково пов’язане з наявністю фізичної залежності, а може початися й значно раніше.

.

У Збройних Силах існують додаткові фактори, що сприяють уживанню наркотиків військовослужбовцями:

• Різка зміна побутових умов.

• Різка зміна соціального статусу.

• Різке збільшення фізичних і емоційних навантажень.

Все це стресові фактори, на які наркомани звикли реагувати прийомом наркотиків.

Принципи ведення профілактичної роботи:

 1. Поширення інформації про причини, форми й наслідки вживання наркотичних засобів
 2. Формування в курсантів навичок аналізу й критичної оцінки інформації, одержуваної про наркотики, і вміння приймати правильні рішення
 3. Надання альтернатив наркотизації. Корекція соціально-психологічних особливостей особистості
 4. Цільова робота з “Групою ризику” - визначення курсантів, що входять у групу ризику й надання адекватної допомоги в подоланні проблем, що ведуть до появи тяги кнаркотикам.

Взаємодія з організаціями й структурами, що проводять профілактичну роботу:

 1. Інформаційне забезпечення
 2. Навчання командирів рот формам і методам роботи
 3. Правове забезпечення
 4. Медичне забезпечення
 5. Соціально - психологічне забезпечення
 6. Взаємодія з місцевими органами державної влади, громадськими організаціями
 7. Організаційні заходи

Антинаркотична інформаційно-виховна робота:

 1. Повинна представлятися точна достатня інформація про наркотики і їхній вплив на психічне, психологічне, соціальне й економічне благополуччя людини
 2. Повинна вестися протягом усього періоду навчання
 3. Інформація повинна бути доречної й представляти знання про наслідки зловживання наркотиками для суспільства
 4. Необхідно наголошувати на пропаганді здорового способу життя й на формуванні життєвих навичок, обов’язкових для того, щоб протистояти бажанню спробувати наркотики або наблизитися до них у період стресу, ізоляції або життєвих невдач
 5. Залучення батьків курсантів у розробку стратегії антинаркотичної освіти

В антинаркотичної інформаційно-виховна робота варто уникати:

 1. Використання тактики залякування
 2. Перекручування й перебільшення негативних наслідків зловживання наркотиками при описі їх впливу
 3. Разового характеру дій, спрямованих на профілактику
 4. Помилкової інформації
 5. Згадувань про культурні передумови вживання наркотиків
 6. Виправдання вживання наркотиків будь-якими причинами

Інформаційне забезпечення:

 • У ротних приміщеннях оформити стенди про вплив наркоманії на організм людини
 • Під час інформування доводити до особового складу огляди газетних і журнальних статей про шкоду наркоманії
 • З курсантами проводити обговорення статей періодичної преси із проблем наркоманії
 • Організувати перегляд телепередач, кінофільмів і відеофільмів із проблем наркоманії
 • Спланувати й провести в системі суспільно-державної підготовки офіцерів і мічманів заняття по організації профілактичної роботи з попередження вживання наркотичних речовин серед військовослужбовців
 • Доводити до особового складу інформацію про всі випадки затримки курсантів за зберігання й уживання наркотичних речовин
 • Систематично проводити зустрічі курсантів з фахівцями-наркологами із профілактичними бесідами

Навчання командирів рот формам і методам профілактичної роботи:

 • Систематичне навчання командирів рот методиці роботи із профілактики вживання наркотичних речовин серед курсантів
 • Підготувати методичні рекомендації для командирів рот:

Pages: 1 2 3

Збережи - » Збройні Сили й наркоманія . З'явився готовий твір.

Збройні Сили й наркоманія

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.