Збройні Сили держави | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Збройні Сили держави

Всі види й роду Збройних Сил Росії мають певну символіку, розходженнями у формі одягу. До таким ставляться погони - наплечние, знаки розходження військовослужбовців є обов’язковою приналежністю форми одягу, що показують персональні військові звання військовослужбовців, а так само їхня приналежність до виду Збройних Сил, роду військ служби

До знаків розходження ставляться емблеми символічні умовні зображення, що відбивають певні поняття й позначають приналежність військовослужбовців і різного майна до відповідного виду Збройних сил, роду військ, спеціальним військам або службам. Емблеми розміщаються на предметах військового обмундирування (погонах, петлицях і т.д.) можуть зображуватися так само на прапорах, військовій техніці, військових документах. До символіки ставляться так само різні нагрудні знаки, нарукавні шеврони й т.д.

Прапор - це військовий знак, що поєднує військову частину й указує на її приналежність до Збройних Сил даного формування. Бойовий прапор вручається кожної військової частини після її формування. Положення про Бойовий Прапор затверджено Указом Президента РФ. У ньому говориться, що Бойовий Прапор військової частини Збройних Сил РФ є символ військової частини, доблесті слави, воно є нагадуванням кожному військовослужбовцеві про його священний обов’язок віддано служити Батьківщині, захищати його Мужньо й уміло, непохитно обороняти кожну п’ядь рідної землі, не щадячи своїй крові й своєму життю

Бойовий прапор зберігається за військовою частиною на увесь час її існування. Воно завжди перебуває в частині, а ан поле бою - у районі її бойових дій

Весь особовий склад частини зобов’язаний самовіддано й мужньо захищати Бойовий Прапор у бої й не допустити захоплення його супротивником. При втраті Бойового Прапора командир частини й військовослужбовці, безпосередньо винні в такій ганьбі підлягають суду військового трибуналу, а частина розформуванню

У Військово-Морському флоті Бойовим Прапором корабля є Андріївський прапор. Він символізує державну приналежність і недоторканність кораблів. плаваючих під ним, а так само готовність військових моряків самовіддано захищати па морських рубежах честь і незалежність батьківщини від зазіхань ворогів. Андріївський прапор служить символом військової частини, доблесті й слави, нагадуванням кожному морякові про його священний обов’язок перед батьківщиною

Для охорони Бойового Прапора виставляється пост, що є одним із самих відповідальних і довіряється кращим солдатам. Під бойовим прапором воїни приймають присягу, беруть участь у навчаннях і походах. До Бойового Прапора прикріплюються ордена, яких частина вдостоюється за видатні бойові заслуги. Фотографування воїна при розгорнутому Бойовому Прапорі частини - одне із самих почесних заохочень для солдатів, матросів, сержантів і старшин

Статус військовослужбовця є сукупність його прав, воль, обов’язків і відповідальності військовослужбовців, установлених законодавством і гарантованих державою. Громадяни здобувають статус військовослужбовця з початком військової служби й втрачають його із закінченням військової служби

Захист волі, честі й достоїнства військовослужбовців. Військовослужбовці перебувають під захистом держави. Ніхто не вправі втручатися в службову діяльність військовослужбовців, крім осіб, уповноважених на це законодавством

Воля слова. Військовослужбовці, що реалізують своє право на волю слова, вираження своїх думок і переконань, що мають доступ до одержання й поширення інформації. не повинні розголошувати державну й військову таємницю, обговорювати й критикувати накази командирів і начальників

Участь військовослужбовців у страйках забороняється

Право на працю. Час проходження громадянами військової служби по заклику зараховується в їх загальний виробничий стаж і стаж роботи зі спеціальності з розрахунку один місяць військової служби за два місяці роботи

Службовий час і право на відпочинок. Тривалість службового часу військовослужбовців, що проходять військову службу по заклику, визначається розпорядком військової частини відповідно до вимог загальвійськових уставів Збройних Сил. При цьому їм щодня, за винятком випадків, обумовлених загальвійськовими уставами Збройних Сил, надається не менш восьми годин для сну й двох годин особистого часу, а також не менш однієї доби відпочинку щотижня.

Військовослужбовцем, що проходить службу по заклику на військових посадах, для яких штатом передбачені військові звання рядового й матроса, надається одна основна відпустка тривалістю 15 доби, а на військових посадах, для яких штатом передбачені звання сержанта й старшини, - 20 доби. Тривалість основної відпустки військовослужбовців у вигляді заохочення або покарання може бути збільшена або скорочена на строк до 5 доби

Відпустки по особистих обставинах на строк до 10 доби надаються військовослужбовцям:

- у випадку важкого стану здоров’я або смерті (загибелі) близького родича військовослужбовця (батька, матері, дружини, чоловіка, сина, дочки, рідних брата або сестри) або особи, на вихованні якого перебував військовослужбовець;

- у випадку пожежі або іншого стихійного лиха, що осягло сім’ю або близького родича військовослужбовця

Військовослужбовцем, що проходить військову службу по заклику, відпустка по особистих обставинах на строк до 10 доби може бути наданий і в інших виняткових випадках, коли за рішенням командира військової частини присутність військовослужбовця в сім’ї необхідно.

Тривалість основної відпустки й відпустки по особистих обставинах збільшується на кількість доби, необхідне для проїзду до місця використання відпустки й назад.

Грошове постачання. Грошове постачання військовослужбовця складається з місячного окладу відповідно до займаної посади й місячного окладу відповідно до присвоєння військових звань і інших додаткових грошових виплат

Додаткові грошові виплати. Військовослужбовцем, що проходить військову службу по заклику, при вибутті в основну відпустку, а також у відпустку через хворобу (на підставі висновку військово-лікарської комісії) виробляється виплата в розмірі не менш одного окладу грошового змісту

Військовослужбовцем, що проходить військову службу по заклику, при переїзді у зв’язку з перекладом до нового місця військової служби або з передислокацією військової частини (підрозділу) виробляється виплата в розмірі твердої ставки (добові) , установленої Урядом Російської Федерації для відряджених працівників, або видається продовольчий пайок на щодоби знаходження впути.

Право на житло. За військовослужбовцями, що проходять військову службу по заклику, зберігаються житлові приміщення, займані ними до заклику (надходження) на військову службу. Вони не можуть бути виключені зі списків нужденних у поліпшенні житлових умов

Право на охорону життя, здоров’я, медичну допомогу. Військовослужбовці мають право на безкоштовну медичну допомогу у військово-медичних підрозділах, частинах і установах по місцю військової служби

Військовослужбовці, що проходять військову службу по заклику, при наявності медичних показань забезпечуються безкоштовним і платним санаторно-курортним лікуванням

Зазначеним військовослужбовцем при вибутті у відпустку через хворобу як дотація на лікування виробляється виплата в розмірі чотирьох установлених законом мінімальних розмірів оплати праці

Страхові гарантії військовослужбовців. Військовослужбовці підлягають державному особистому страхуванню на випадок загибелі (смерті) або каліцтва (поранення, травми, контузії) , захворювання, отриманих ними в період проходження військової служби

Право на утворення й права в області культури. Військовослужбовці мають право навчатися у військових освітніх установах професійного утворення

Військовослужбовцем, що проходить військову службу по заклику, навчання в цивільних освітніх установах професійного утворення не дозволяється

Pages: 1 2

Збережи - » Збройні Сили держави . З'явився готовий твір.

Збройні Сили держави

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.