Засекречування відомостей | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Засекречування відомостей

Засекречування конкретних відомостей у зв’язку з наявністю в них державних і службових таємниць здійснюється відповідно до переліку найголовніших відомостей, що становлять державну таємницю, і відомчими переліками відомостей, що підлягають засекречуванню. Єдиний порядок засекречування відомостей визначений положенням про порядок установлення ступеня таємності відомостей, що втримуються в роботах, документах і виробах

1. При засекречуванні відомостей керуються наступними засадами: 1) рішення проблеми засекречування в цілому з позиції державної значимості цих відомостей; при цьому необхідно враховувати суперечливість і єдність двох тенденцій: з одного боку, прагнення забезпечити надійність схоронності державних і службових таємниць, з іншого боку, не допустити необґрунтованого масового засекречування;

2. Об’єктивний характер визначення ступеня таємності відомостей, що ґрунтується на точному використанні існуючих переліків охоронюваних відомостей;

3. оптимізація обсягу відомостей, що засекречуються;

4. періодичний перегляд ступеня таємності відомостей на предмет зняття або зниження грифа таємності

СД - секретний документ. СС - ступінь таємності

Розсекречення СД виробляється при:

1. Зміні переліків відомостей, що підлягають засекречуванню;

2. Закінченні терміну дії грифа;

3. Зміні міжнародної обстановки;

4. Появі нових досягнень у науці й техніку;

5. Продажу або передачі озброєння іншим країнам;

6. Знятті зброї або б/техніки свооружения.

Для проведення робіт з розсекречення створюються спеціальні комісії із числа працівників РСО й відповідних фахівців

СЕКРЕТНЕ ДІЛОВОДСТВО (СДП)

СДП - це порядок обліку, складання, зберігання, розмноження, пересилання й знищення СД.

Ведення СДП покладає на 1-е відділи РСО підприємства. СДП здійснюється на підставі наступних документів:

1. Інструкція 0126;

2. Відомчі інструкції з СДП;

3. ДЕРЖСТАНДАРТ 2904-74 (Правила виконання, обліку й звертання СД).

УМОВНІ НАЙМЕНУВАННЯ Й УМОВНІ ПОЗНАЧКИ

Умовні найменування (шифри) привласнюються закритим роботам. Вони представляють із себе явища природи, загальні імена сущ-е.

Умовні позначки (індекси) привласнюються секретним виробам. Вони представляють із себе цифробуквенние позначення. УО й УИ застосовуються для вказівки посилань на СД і СИ. Сама назва СД або СИ застосовується тільки в крайні випадках

ПОРЯДОК РОБОТИ ІЗ СЕКРЕТНИМИ ДОКУМЕНТАМИ. ОБЛІК СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Облік СД - реєстрація й контроль за їхньою схоронністю. Існує 2 форми обліку СД: журнальна й карткова. При журнальній системі інформація про СД зберігається в спец. журналах. При карткової - на спец. картках, готельних для кожного СД. При обліку СД привласнюються рег/номера й фіксується след. інформація: гриф, кількість аркушів, кількість екземплярів, джерело надходження, короткий зміст, дата надходження. Обліку підлягають: СД, робітники зошита, спец. блокноти, окремі аркуші паперу

ЗБЕРІГАННЯ СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ

ХСД - установлений порядок, що забезпечує зміст у безпеці СД на робочих місцях і в спец. сховищах; порядок, що запобігає псую СД, їхню втрату й НСК . НСК - несанкціоноване копіювання. У робочий час СД зберігаються у виконавців в особистих сейфах або в секретних портфелях (папках). Після закінчення роботи СД здаються на зберігання в 1-е відділи

ПОРЯДОК ЗВЕРТАННЯ ІЗ СЕКРЕТНИМИ ДОКУМЕНТАМИ

При звертанні зі СД слід дотримуватися наступних правил:

1. СД видаються тільки під особистий розпис;

2. Робота зі СД здійснюється в спец. приміщеннях;

3. При роботі зі СД на робочому столі повинні перебувати тільки необхідні в цей момент документи;

4. Забороняється тримати СД разом з несекретними;

5. Забороняється зберігати СД у робочих столах;

6. При прийманні відвідувачів не можна залишати СД у положенні, зручному для огляду;

7. Необхідно забирати СД у сейф при тимчасовому виході із приміщення;

8. Забороняється виносити СД за межі охоронюваної території;

9. При закінченні роботи зі СД необхідно перевірити наявність усіх СД.

ПОРЯДОК РОЗРОБКИ СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ

1. СД розробляються тільки в спец. блокнотах, робочих зошитах;

2. СС документа визначається відповідно до переліків;

3. Кількість екземплярів СД визначається службовою необхідністю;

4. У СД повинен бути представлений мінімально можливий обсяг секретних відомостей;

5. У документах для машинопису не можна вказувати ТТХ;

6. Забороняється знімати копії зі СД без дозволу;

7. Забороняється самостійно знищувати СД. ТТХ - тактико-технічні характеристики

ЗДІЙСНЕННЯ ОФОРМЛЕННЯ СЕКРЕТНОГО ДОКУМЕНТА

Порядок оформлення СД:

1. Гриф;

2. N екземпляра;

3. Адреса;

4. Текст;

5. Додатка;

6. Підпис;

Порядок оформлення останнього аркуша:

1. Виконавці;

2. Гриф;

3. Кількість аркушів і екземплярів;

4. адреси екземплярів;

5. Друкарка;

6. Дата

РОЗМНОЖЕННЯ СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ

Підготовлений секретний документ подається виконавцями для розмноження в 1-й відділ. Здаються тільки ті аркуші СД, які підлягають копіюванню. Після розмноження виконавець одержує документи й розписується за оригінал і кожну копію. Не підлягають копіюванню СД із грифом ОВ.

ПЕРЕСИЛАННЯ СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ

СД пересилаються тільки через РСО підприємства. Повністю оформлен і підписаний СД здається виконавцем в 1-й відділ для пересилання. Перед відправленням СД міститься в спец. упакування, що виключає несанкціоноване вилучення СД. Пересилання СД в інші міста здійснюються підрозділами спец. зв’язку Мін. Зв’язку РФ і підрозділами фельдсвязи МО РФ. При пересиланні в рамках одного міста використовуються: кур’єри, нарочні, працівники РСО, виконавці

Особи, зайняті доставкою секретної пошти забезпечуються службовим транспортом і охороною. Передача СД адресатам здійснюється по розносних книгах, розпискам, реєстрам під особистий розпис приймаючого, котра скріплюється печаткою 1-го відділу із проставлением часу й числа

ЗНИЩЕННЯ СЕКРЕТНИХ ДОКУМЕНТІВ

СД, що втратили свою практичну й ін. цінність підлягають знищенню. Для знищення СД наказом керівника підприємства призначається комісія в складі не менш 3-х людина. Порядок роботи комісії :

1. Оцінка цінності СД;

2. Написання акту на знищення СД;

Pages: 1 2

Збережи - » Засекречування відомостей . З'явився готовий твір.

Засекречування відомостей

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.