ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Назвіть головних героїв комедії.

2. Хто пан Журден за своїм походженням?

3. Яких учителів наймає пан Журден?

4. Що має на меті міщанин Журден, запрошуючи до себе вчителів? „

5. Якими є вчителі Журдена?

6. Які слова у 2-й яві І дії підтверджують, що Журден не обізнаний із тонкощами музики й танців? Чи має він смак.

7. Чому Журден вирішив займатися філософією?

8. У чому ще, крім навчання, намагається бути схожим на дворян пан Журден?

9. За що Журден цінує речі? У чому полягає комізм сцени з новим халатом?

10. Перекажіть сцену з кравцем. Що робить смішним Журдена?

11. Як пані Журден ставиться до вигадок свого чоловіка?

12. Хто такий граф Дорант?

13. Чому граф Дорант запобігає перед паном Журденом?

14. Для кого Журден улаштовує у своєму домі бенкет?

15. Яку мету має граф Дорант? Як для досягнення цієї мети він використовує Журдена?

16. Чому Журден забороняє своїй дочці одружитися з Клеон-том?

17. Як Клеонт і Ков’ель розігрують пана Журдена?

18. Навіщо це було потрібно Клеонтові?

19. Як закінчується комедія?

20. Доведіть, що «Міщанин-шляхтич» Мольєра — комедія.

21. Приводом для написання комедії «Міщанин-шляхтич» був наказ Людовіка XIV осміяти турецькі церемонії. Чи виконав волю господаря Мольєр?

22. Які сюжетні лінії можна виділити в комедії? Які події можна вважати кульмінацією?

23. Простежте за розвитком дії в комедії «Міщанин-шляхтич». Дайте заголовки кожному її актові.

24. Які образи комедії «Міщанин-шляхтич» змальовані сатирично? Які гумористично?

25. Для чого вчиться Журден і яка позиція щодо цього автора?

26. Які риси характеру Журдена розкриваються на «уроках»? Як ви вважаєте, що вагоміше в житті — «ученість» чи здоровий глузд?

27. Хто, на ваш погляд, на цих «уроках» мав смішніший вигляд — Журден чи його вчителі?

28. Доберіть цитати для відповіді на запитання: «У чому полягає комізм епізоду, де описується навчання Журдена?»

29. Які риси характеру Журдена розкриваються в його стосунках із дружиною, дочкою та її нареченим, покоївкою?

30. Що приваблює Журдена в аристократах, і які вони насправді?

31. Що є домінуючою рисою характеру пана-’Журдена? Яку

Мету він ставить перед собою? Чи гідна вона людини?

32. Знайдіть позитивні риси в характері пана Журдена, порівняйте їх із негативними. У чому полягає головна помилка пана Журдена?

33. Що викривається в характерах Доранта, Дорімени? Які ситуації допомагають розкрити вади характерів цих персонажів?

34. Порівняйте образи Журдена та Доранта. Хто з них кращий?

35. Які загальнолюдські та суспільні вади викриває Мольер у своїй комедії?

36. Чим актуальна комедія «Міщанин-шляхтич» для сьогодення?

37. Хто з персонажів твору є носієм здорового глузду і моральності? Чим приваблює вас Клеонт?

38. Як зображено в комедії «Міщании-шляхтич» простий люд? У чому його відмінність від інших персонажів?

39. Хто виявився найщасливішим в усій комедії?

40. Сформулюйте основні думки автора, виражені в комедії".

41. Як сприймалися комедії Мольєра в Україні? Із чого це видно?

42. Сформулюйте основні думки, виражені в комедіях Мольєра «Міщанин-шляхтич» та І. Карпенка-Карого «Мартин Боруля».

43. У чому секрет довговічності комедій?

44. Персонажі класицистичних творів зображалися однопланово, уособлюючи якусь одну рису характеру. Які дійові особи комедії «Міщанин-шляхтич» змальовані відповідно до цього принципу класицизму?

45. Чи дотримується Мольєр повністю правил класицизму в комедії?

Збережи - » ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ . З'явився готовий твір.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.