Загальна технологічна схема очищення стічних вод на комплексі очисних споруджень | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Загальна технологічна схема очищення стічних вод на комплексі очисних споруджень

У населених пунктах і на промислових підприємствах утворяться забруднення, пов’язані з повсякденною діяльністю людини. До забруднень ставляться фізіологічні покидьки, що виходять у результаті обмінних процесів в організмі людини й тварин, а також забруднені води від лазень, пралень, душен, миття продуктів харчування, посуду, приміщень, вулиць та ін. Забруднення по своєму походженню можуть бути органічні й мінеральні. Органічні забруднення здатні руйнуватися до кінцевого продукту розпаду, перетворюючись у мінеральні солі. Органічні речовини - гарне живильне для середовище різних бактерій, у тому числі хвороботворних (патогенних), що викликають інфекційні захворювання, тому не можна допускати, щоб покидьки органічного походження накопичувалися на поверхні або в глибині ґрунту й у водоймах. Необхідно вчасно видаляти цих покидьків з території населеного пункту або промислового підприємства й знешкоджувати їх. Стічні води перед спуском у водойму варто очищати й знешкоджувати, інакше водойма забруднюється на значній відстані від місця їх скидання

Каналізаційні мережі й спорудження служать для прийому, транспортування, очищення стічних вод до необхідного ступеня утилізації корисних речовин, що втримуються в них і в осаді (одержуваному при очищенні стічних вод), і скидання очищених вод вводоем.

Стічні води підрозділяються на побутові (господарсько-фекальні), виробничі (промислові) і дощові (атмосферні).

До побутових стічних вод ставляться води, що надходять від раковин, умивальників, ванн, трапів та ін. (господарські води); із санітарних вузлів, тобто забруднені в основному фізіологічними покидьками (фекальні води); з лазень, пралень, душових приміщень, після миття приміщень і т. д.

Побутові води містять великі нерозчинені речовини - залишки їжі, овочів, ганчірки, пісок, фекалії, забруднення органічного й мінерального походження в нерозчиненому, колоїдному й розчиненому станах, а також різні бактерії, у тому числі хвороботворні, тому вони найнебезпечніші із санітарної точки зору. Кількість забруднень, що доводиться на одиниці об’єму побутової води, залежить від ступеня їхнього розведення водопровідною водою: чим більше води витрачає один житель, що користується каналізацією, тим менше концентрація забруднень стічних вод

До виробничих стічних вод ставляться води, використані в процесах виробництва й забруднені тими або іншими домішками. По складу вони можуть бути досить різноманітними. Залежно від виду оброблюваної сировини й технологічного процесу виробництва кількість забруднень у цих водах різко змінюється. Виробничі стічні води підрозділяються на забруднені й незабруднені. Забруднені виробничі стічні води можуть містити домішки органічного або мінерального походження; незабруднені містять мало домішок, тому їх можна без очищення спускати у водойми або дощову мережу або використовувати повторно, якщо дозволяють умови технології виробництва

Дощові води утворяться внаслідок випадання атмосферних опадів у вигляді дощу або танення снігу, які змивають забруднення на території міста або промислового підприємства. Води після поливання вулиць і зелених насаджень по складу забруднень близькі до атмосферного й тому віддаляються разом сними.

У цей час від населених пунктів і промислових підприємств доводиться відводити суміш побутових і виробничих, а іноді й дощових вод. Такі води називаються міськими стічними водами

Загальні відомості про очищення стічних вод

У цей час досить серйозна увага приділяється проблемі запобігання забруднення водойм скидаються в них побутовими й виробничими стічними водами. В останні роки прийнятий ряд постанов уряду, спрямованих на поліпшення санітарного стану водойм

До якості очищених стічних вод, що скидаються у водойми, пред’являються усе більше високі вимоги. Намічено здійснити наступні основні заходи, що сприяють поліпшенню санітарного стану водойм:

1) глибоке очищення стічних вод, що забезпечує високу їхню якість;

2) максимальне повторне або багаторазове використання очищених виробничих стічних вод у технологічних процесах виробництв;

3) створення повністю замкнутих систем водного господарства промислових підприємств без скидання стічних вод у водойму;

4) використання глибоко очищених стічних вод для цілей зрошення й обводнювання за умови дотримання санітарної безпеки;

5) переклад водних технологічних процесів на підприємствах на безводні

Склад і властивості стічних вод і опадів

У каналізаційну мережу надходять забруднення мінерального, органічного й бактеріального походження. До мінеральних забруднень ставляться: пісок, глинисті частки, частки руди, шлаків, розчинені у воді солі, кислоти, луги й інші речовини

Органічні забруднення бувають рослинного й тваринного походження. До рослинного ставляться залишки рослин, плодів, овочів і злаків, папір, рослинні масла, гуминовие речовини й ін. Основний хімічний елемент, що входить до складу цих забруднень, - вуглець. До забруднень тваринного походження ставляться фізіологічні виділення людей і тварин, залишки тканин тварин, органічні кислоти й ін. Основний хімічний елемент цих забруднень - азот. У побутових водах утримується приблизно 60 % забруднень органічного походження й 40 % мінерального. У виробничих стічних водах це співвідношення може бути іншим і змінюється залежно від виду оброблюваної сировини й технологічного процесу виробництва

До бактеріальних забруднень ставляться живі мікроорганізми - дріжджові й цвілеві грибки й різні бактерії. У побутових стічних водах утримуються також хвороботворні бактерії (патогенні) - збудники захворювань черевного тифу, паратифу, дизентерії, сибірської виразки й ін., а також яйця гельмінтів і т.д.

Методи очищення міських стічних вод

Міські стічні води обробляються на спорудженнях механічного й біохімічної (біологічної) очищення. Технологія очищення стічних вод розвивається в напрямку інтенсифікації процесів біохімічного очищення, проведення послідовно процесів біохімічного й фізико-хімічного очищення, кінцевою метою яких є повторне використання глибоке очищених стічних вод на промислові підприємствах

При механічному очищенні зі стічної води віддаляються забруднення, що перебувають у ній головним чином у нерозчиненому й частково колоїдному стані. Великі покидьки, ганчірки, папір, залишки овочів і фруктів і різних виробничих відходів затримуються ґратами. Покидьки, затримані на ґратах, направляються в дробарки. Застосовують також ґрати-дробарки, у яких одночасно затримуються й дробляться великі покидьки

Основна маса забруднень мінерального походження (пісок), питома вага часток яких значно вище питомої ваги води, осаджується в песколовках. Пісок з песколовок направляється звичайно у вигляді піщаної пульпи на песковие площадки, де він збезводнюється й періодично віддаляється

Основна маса забруднень органічного походження, що перебуває у зваженому стані, виділяється зі стічної рідини у відстійниках. Речовини, питома вага яких більше питомої ваги води, падають на дно. Речовини більше легені, чим вода (жири, масла, нафта, смоли), спливають на поверхню і їх відокремлюють від стічної рідини. На деяких станціях перед відстійниками влаштовують спеціальні спорудження - реаератори, у яких стічні води короткочасно аерируют, щоб підвищити ефект посвітління у відстійниках. Відстійники можна заміняти биокоагуляторами, у яких здійснюються короткочасна аерація й відстоювання. Застосовуються також осветлители із природною аерацією

Біохімічні методи очищення засновані на використанні життєдіяльності мікроорганізмів, які окисляють органічні речовини, що перебувають у стічних водах у колоїдному й розчиненому станах. Біохімічним методом вдається майже повністю звільнитися від органічних забруднень, що залишаються уведенні після механічного очищення

Спорудження для біологічної (біохімічної) очищення стічних вод можуть бути розділені на два основних типи:

Pages: 1 2

Збережи - » Загальна технологічна схема очищення стічних вод на комплексі очисних споруджень . З'явився готовий твір.

Загальна технологічна схема очищення стічних вод на комплексі очисних споруджень

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.