Як писати твір за спостереженнями в початковій школі | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Як писати твір за спостереженнями в початковій школі

Спостережливість дуже важлива для розвитку мовлення. Школа організує систему спостережень природи, окремих предметів і процесів. Усні оповідання й письмові твори узагальнюють, упорядковують результати спостережень. Це твору_ опису. Працюючи над розгорнутим описом, учні виявляють ознаки спостережуваних предметів, виділяють істотні ознаки, синтезують. Опису привчають школярів до високої точності у виборі слів, до строгої послідовності викладу, чіткості в словесному оформленні своїх знань

Опису бувають « ділові» ( наприклад,» Наш кабінет праці») і емоційно - образні ( наприклад, « Наша Мурка», « У саду восени»). У початкових класах проводяться наступні види описів:

1. опис окремого предмета за безпосереднім спостереженням ( « Яблуко», «Годинники», «Лялька») або за минулими спостереженнями ( «Липа навесні й восени: тут є додаткова, що ускладнює завдання – елемент порівняння

2. Опис трудового процесу, що виконувався учнями: « Як зробити шпаківня» ( на уроках праці), « Як посадити дерево».

3. Опис картин природи й інших складних предметів, явищ: « Наша вулиця ранком», « У лісі», «У магазині іграшок».

Оповідання за спостереженнями виходять більшими по розмірах, тому що в дітей багато матеріалу. А послідовність, повнота описи забезпечуються підготовчою бесідою

В II і III класах подібні оповідання можуть бути записані якщо не повністю, те хоча б частково. Опис процесу не слід плутати сповествованием.

Складні описи, звичайний опис картин природи, проводяться у всіх класах. Вони допускають більшу волю у відборі матеріалу й у його розташуванні, чим опису окремих предметів або процесів. Так, описуючи сад, учні розповідять про дерева й чагарники, назвуть сорту яблук, згадають про птахів, про свою працю в шкільному саду. Складні описи типу « Наше селище», « Ліс восени», «Захід сонця» не новина й не рідкість у школі. Діти їх люблять, пишуть охоче. Але в складних описах нерідкі логічні недоліки. Щоб їх попередити, потрібна значна робота з організації самих спостережень, а також складання окремих фрагментів - замальовок. Роль таких підготовчих вправ можуть виконати усні описи простих предметів за спостереженням. Усні замальовки допомагають учителеві вибрати слова для запису на дошці. Ці слова служать опорою для складання всього тексту. План може бути складений як до, так і після замальовок

Молодшим школярам, на думку більшості вчителів, легше становити сюжетні твори, хоча методисти вважають, що й опису цікавлять їх, виявляються доступними

Збережи - » Як писати твір за спостереженнями в початковій школі . З'явився готовий твір.

Як писати твір за спостереженнями в початковій школі

Загрузка...

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.