Як писати твір по картинах у початковій школі | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Як писати твір по картинах у початковій школі

Надзвичайно велика роль картини в розвитку мовлення учнів. Картина впливає на почуття дитини, відкриває перед ним ті сторони життя, з якими він міг би й не зштовхнутися у своєму безпосередньому досвіді. Картина допомагає глибше усвідомити ті явища, які вже знайомі школяру. Вона полегшує йому пізнання життя

У школах використаються навчальні картини. Вони доступні учнем, зручні для використання на уроці, ноне завжди досить виразні. Тому для розвитку мовлення варто використати художні картини ( репродукції) [11.с.49]. Картини розвивають спостережливість, уява учнів, учать розуміти мистецтво живопису

Твору по картинах діляться на три основних види: оповідальні твори по серії картин або за картинним планом; оповідальні твори по одній картині, де картина дає поштовх уяві, відбиваючи лише один момент сюжету; опис картини

Твору (усні й письмові) по серії картин проводяться в I, II і рідше в III класі. Серія з 2-5 картин полегшує складання плану, сюжету. Тому в I класі навчати дітей плану, композиції й сюжету твору зручніше за все саме по серії картин. Діти, що направляють питаннями по 1-3 речення, озаглавлюють оповіданнячка

Твору по одній картині значно сутужніше попереднього виду. Тут учень, використовуючи свої знання, свій життєвий досвід, повинен створити в уяві сюжет, на мітити діючих осіб, уявити собі обстановку, на тлі якої протікає подія, до й після того моменту, що відбитий на картині. При цьому учень повинен контролювати себе, щоб його вимисел не суперечив дійсності

Перші твори по одній картині повинні бути усними й випереджатися бесідою. Опис картини – сама важка форма твору. Звичайно воно проводиться в старших класах, але припустимо й в III класі ( елементи опису картини можливі в I – II класах).

У початкових класах діти описують картину з питань, виявляючи, по-перше, тему картини ( що на ній зображене); по-друге, її композицію, передній план, задній план, розташування предметів; по-третє, що діють осіб, дія, якщо воно є; нарешті, ідейний зміст, « настрій» картини

Уже в I класі практикується усний опис картини ( « Розкажи, що ти бачиш на картині» ). Від класу до класу вимоги до опису картини ускладнюються, уводяться елементи аналізу, розвивається спостережливість дітей

Збережи - » Як писати твір по картинах у початковій школі . З'явився готовий твір.

Як писати твір по картинах у початковій школі

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.