XVIII століття в історії світової… | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

XVIII століття в історії світової…

XVIII століття в історії світової літератури відзначилося видатними художніми відкриттями. У його першій половині відбувалися суттєві зміни в літературах Англії, Франції, Німеччини, Данії. У другій половині століття до цього процесу прилучилися літератури півдня, півночі та сходу Європи, на літературну арену виходить і молода література Нового Світу — Американського континенту. У літературу приходять молоді письменники, які не тільки створюють нові за змістом і формою літературні твори, але й новий погляд на літературу. Вона оголошується суттєвим засобом перебудови суспільства, і у цьому полягала її головна відмінність від літератури попереднього XVII ст.

Новий розквіт літератури пов’язаний із важливими змінами у суспільній свідомості. XVIII століття увійшло в історію людства як вік Просвітництва. Цю добу підготувало попереднє XVII століття, його видатні відкриття в різних галузях науки, які змінили погляд на світ. А англійська буржуазна революція (1688-1789) довела хибність уявлення про незмінність існуючих державних устроїв.

У системі поглядів діячів Просвітництва найважливішими були поняття розуму й природи. Просвітителі стверджували, що світ влаштований гармонійно й раціонально, людина — досконала істота, бо вона володіє найважливішою природною цінністю — розумом. Тому людина повинна зрозуміти універсальні закони гармонії, за якими побудований світ, і наслідувати їх у суспільному й особистому житті. Поширення знань просвітники вважали своїм обов’язком. Наука набула світського характеру. Втілюються. В життя слова філософа епохи Відродження Ф. Бекона: «Знання — це сила». Найвищим законом життя стають закони розуму. Письменники,

Збережи - » XVIII століття в історії світової… . З'явився готовий твір.

XVIII століття в історії світової…

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.