Художня своєрідність прози Пушкіна | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Художня своєрідність прози Пушкіна

Проза Пушкіна була якісно новим етапом у розвитку російської літератури взагалі й росіянці прози зокрема. Але щоб зрозуміти, у чому новаторство пушкінської прози, необхідно простежити розвиток російської прози до Пушкіна. “Російська література XVIII століття було головним чином зайнята організацією вірша” (Б. М. Эйхенбаум). Проза як би відступала на другий план

Російська проза XVIII століття, а особливо кінця сторіччя, тяжіє до повчальних, любовних і авантюрних романів, що пришли в Росію із Заходу. З іншого боку, вона характеризується близькістю до монументальних віршованих жанрів: філософській оді й сатирі. Звідси перевага в російській прозі цього часу добутків сатиричних (Новиков) і публіцистичний^-публіцистичних-публіцистичні-філолофсько-публіцисАЕчних (Радищев). Перед Карамзиным встає завдання відновлення російської прози, тобто подолання традицій XVIII століття

При цьому Карамзин, по-перше, максимально зближає прозу із сентименталистской поезією й, по-друге, звертається до сугубо побутового або до історико-побутового матеріалу, причому з помітним моралістичним відтінком. До початку 10-х років XIX століття сентименталистская проза стає штампом, якому необхідно зруйнувати. Це й здійснювалося російською прозою цього часу: романтиками ( Бестужев-Марлинский, Одоєвський) і “дидактиками” (Нарежный, Булгарин). Незважаючи на істотні розходження, наприклад, установку романтиків на винятковість, обоє напрямку мали багато загального з Карамзиным: звертання до побутового матеріалу в “дидактиків”, зближення прози з поезією, тільки вже з поезією романтичної, у романтиків. До кінця 20-х років і така проза стає штампом

Приблизно в цей час Пушкін пише перший прозаїчний добуток, незакінчений роман “Арап Петра Великого”. Як ми бачили, одним із загальних принципів російської прози до Пушкіна було зближення її з copyright

Збережи - » Художня своєрідність прози Пушкіна . З'явився готовий твір.

Художня своєрідність прози Пушкіна

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.