Художній розбір вірша Пушкін А. С. «До Чаадаєва» - Твір по добутку А. С. Пушкіна “До Чаадаєва” | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Художній розбір вірша Пушкін А. С. «До Чаадаєва» - Твір по добутку А. С. Пушкіна “До Чаадаєва”

Він вышней волею небесрожден в оковах служби царської. Він у Римі був би Брут, в Афінах Периклеса тут він - офіцер гусарський.(«До портрета Чаадаєву», 1820)

Звернемося до вірша. Перечтем перший чотиривірш:

Любові, надії, тихої славынедолго тішив нас обман… і т.д.

Як зрозуміти ці рядки? Очевидно, перша строфа говорить про мирні насолоди життя, про надії на щастя, про літературну славу, славу мирної, тихої. Саме в такому змісті варто розуміти епітет «тиха», що нерідко здається учнем «невідповідним» до слова «слава». Але ці надії на тихе, мирне щастя зникли. «Днів александрових прекрасний початок» уже відійшло в минуле. Надії на ліберальні реформи не здійснилися. В умовах прлитического гніта, безправ’я й сваволі мирне щастя, «тиха слава» неможливі. Відзначаємо простої, але сильне порівняння: «Як сон, як ранковий туман». Ні від сну, ні від ранкового туману, дійсно, нічого не залишається. На зміну устремлінням до мирного особистого щастя приходять цивільні почуття, желанья, пов’язані з політичною боротьбою. Читаємо другу строфу. Звертаємо увагу на два образи, що виникають у ній: «влада фатальна» і «вітчизна». У зіставленні цих двох образів виникає лаконічно виражена, глибоко трагічна тема важкого положення батьківщини, народу під гнітом «фатальної влади» усього чотири коротких вірші, але в них великий внутрішній підтекст: у читача виникає думка й про кріпосне рабство, і про військові поселення, і про жорстокі розправи з народом, що піднімається. Відзначаємо силу епітета «фатальна» влада. У даному контексті він значить: жорстока, нелюдська. Батьківщина названа «вітчизною», тобто відібрано з ряду можливих синонімів те слово, у якому є відтінок сердечності, інтимності. У розібраній строфі поет сказав:»Але в нас горить ще желанье». Він говорить не тільки про себе, але виражає почуття й думки багатьох. Про яке бажання він говорить? Перечитуємо наступну строфу, з її змісту це бажання визначається: настання «мінути вільності святий». Про що говорить слово «мінута»? Про швидке здійснення «вільності», мабуть, про перемогу справи звільнення шляхом революційної боротьби. Що означає в даному контексті епітет «святий»? Високе розуміння слова «вільність». Порівняння «як чекає коханець молодої мінути вірного свиданья» підкреслює й щирість і силу нетерпіння, і впевненість у здійсненні затаєного бажання («вірне» свиданье).На цій строфі закінчилися глибокі міркування поета, що природно підготували патріотичний революційний заклик, укладений у двох останніх строфах. У двох останніх строфах укладений заклик «вітчизні присвятити душі прекрасні пориви» і виражений упевненість у тім, що «Росія вспрянет від сну, И а уламках самовластья напишуть наші імена!».Що значать слова «уламки самовластья»? Падіння самодержавства, революція і її перемога. Яку ж ідею висуває поет, до чого він призиває? До самовідданого служіння батьківщині шляхом боротьби із самодержавством. Справжній патріотизм невіддільний для поета від революційної боротьби. До заклику, укладеного у двох останніх строфах, ідуть міркування поета. Вони й приводять до заключного звертання до друга. Звернемося до деяких деталей. Як називає поет того, до кого звертається? «Мій друг» і «товариш». Перше звертання зрозуміло й звично. Чаадаєв - близький друг поета. Що несе друге звертання? Слово «товариш» вносить новий відтінок - учасник справи звільнення, соратник у боротьбі. Що значить вираження: «Зійде вона, Зірка чарівного щастя?» Перемога в боротьбі за волю. Слово «зірка» у політичній лексиці епохи часто символізувало революцію, схід зірки - перемогу справи звільнення. Рилєєв і Бестужев назвали свій альманах «Полярною зіркою».Кюхельбекер в одному з віршів писав:

Ми разом помчимося туди, Туди, де сходить волі зірка

Збережи - » Художній розбір вірша Пушкін А. С. «До Чаадаєва» - Твір по добутку А. С. Пушкіна “До Чаадаєва” . З'явився готовий твір.

Художній розбір вірша Пушкін А. С. «До Чаадаєва» - Твір по добутку А. С. Пушкіна “До Чаадаєва”

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.