Художні принципи постмодернізму | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Художні принципи постмодернізму

Не претендуючи на повноту аналізу постмодерністського тексту, що поки представляється проблематичним у силу незавершеності явища, можна сформулювати деякі принципи, властиві поетиці цього типу культурної свідомості. Відмова від будь-якої ієрархічної системи й невір’я в існування істини в постмодернізмі проявляються в тотальному цитуванні

Постмодернисти не вірять у можливість сказати щось нове. Новий зміст може виникнути тільки в результаті змішання цитат. У літературі постмодернізму навіть виникає навіть особливий жанр - центон (у перекладі з панцира. "клаптева ковдра") - добуток, що складається тільки із цитат. Постмодернізм оперує художніми формами й стилями минулого в іронічному ключі, пародійно знижуючи їх. Серйозне відношення до чого-небудь неможливо в сучасному світі, що переживає кризу гуманізму, у реальності, для якої щоденністю стала ворожість постіндустріального суспільства й тоталітарної держави стосовно індивідуума, нездатність держави захистити людину

Єдиним порятунком у цій ситуації стає іронія. "Людина, що не кінчає самогубством перед особою погроз сучасного миру, - пише Генріх Белль, - або продовжує автоматично жити далі, спонукуваний ідіотським оптимізмом, подібним тому, що виливають, скажемо, годинники, що продовжують цокати, або він повинен мати краплю гумору, що хоча б на час звільняє його від почуття власної значимості".

Постмодернізм пародійно звертається до спадщини минулих епох, що сприймає як якийсь культурний код. Ця особливість дозволила деяким дослідникам назвати постмодернізм вампіром, що відсмоктує чужу кров, що паразитує мистецтвом. Причому ця думка дивно життєздатна: О.А. Кривцун в "Естетиці" (1998) визначає постмодернізм як "гру посмертних масок", звертання з персонажами постмодернізму, які легко керовані, уподібнює "маніпуляції із трупами" (7;420). У постмодернізмі панує загальне змішання й насмішкуватість. "Ми живемо в епоху, коли всі слова сказані", - так визначив сутність посмодерна С.С. Аверинцев. Будь-яке слово в культурі постмодернізму неминуче виявляється цитатою. Правда, важко погодитися з О.А. Кривцуном, що вважає, що тотальне звертання до цитування - це "ознака епохи, позбавленої власного змісту". Скоріше, нова епоха вбирає в себе всі існуючі змісти, що виникли в культурі минулого, і відкриває їх відносність

У постмодернізмі виникає нове трактування "непорушних" істин, коли вони роз’їдаються всюдисущою постмодерністською іронією. Той же О.А. Кривцун зауважує: "Здавалося б, постмодернізм виключає можливість уживання всерйоз таких слів, як "душу", "сльоза", "краса", "любов", "добро", - все це в його вустах виглядало б пихатим і старомодним. Постмодернізм сприймає ці слова як досить пошарпані й знаючі про свою вульгарність, з іншого боку, розуміє, що це - граничні поняття, останні слова, що залишилися, замінити які, по суті, нема чим". Користуючись термінами постмодернізму, гру "масками" минулого в сучасному мистецтві можна пояснити перекодуванням: зберігаючи зв’язок з певним культурним кодом (тип свідомості, епоха, стиль, конкретний добуток), художній образ знаходить новий зміст, уписується в новий культурний код - в естетику й поетику постмодернізму

Відсутність ієрархії породжує принцип интертекстуальности, канонічне формулювання якого дав Ролан Барт у роботі "Текст": "Кожний текст є интертекстом; інші тексти присутні в ньому на різних рівнях у більш-менш пізнаваних формах: тексти попередньої культури й тексти навколишньої культури. Кожний текст являє собою нову тканину, виткану зі старих цитат. Обривки культурних кодів, формул, ритмічних структур, фрагменти соціальних ідіом і т.д. - всі вони поглинені текстом і перемішані в ньому, оскільки завжди до тексту й довкола нього існує мова" (5;207). Интертекстуальность не зводиться до проблеми джерел і впливу, тому що цитати виникають у свідомості спонтанно, автоматично й установити їхнє походження не завжди можливо. Читання постмодерністського тексту нагадує процес дешифрування й відбувається паралельно з написанням нового тексту у свідомості читача. Для Барта добуток з’являється як текст, що він "бажав" би написати й одержати від цього "задоволення". Таким чином, при читанні-листі інтерес зосереджений не в результаті, а в самому процесі

Тому стає зрозумілим, чому у вірші И.Бродського виникають пушкінські ремінісценції

Я вас люблю. Любов ще (можливо,

Що просто біль) свердли мої мозки

Усе розлетілося до чорта на шматки

Я застрелитися пробував, але складно

Зі зброєю. І далі, скроні:

У який вдарить? Псувала не тремтіння, але

Замисленість. Чорт! Всі не по-людському!

Я вас любив так сильно, безнадійно.

Як дай вам Бог іншими, - але не дасть!

Він, будучи на багато чого гораздВ сонеті Бродський звертається до традицій світової любовної лірики, цитуючи відомий вірш А. С. Пушкіна "Я вас любив", уводячи метафору любов - "жар у крові", розповсюджену в європейській поезії, наприклад, 132 сонет Петрарки, що входить у збірник "Канцоньере", починається з рядків "Коль не любов цей жар, Який недуга мене знобить?" Ліричний герой И. Бродського приховує біль і розчарування покинутого коханця за іронією й самоіронією. Своє почуття він маскує цитатами з відомих поетичних текстів. Бродський уводить у сонет алюзії із шекспірівським Гамлетом:

Я застрелитися пробував, але складно

зі зброєю. І далі: скроні:

у який вдарить? Псувала не тремтіння, але

замисленість

"Замисленість" героя Бродського викликає асоціації з рефлексією Гамлета, першою реакцією якого при зіткненні зі світовим злом стає думка про самогубство ("ПРО, якщо б цей щільний згусток м’яса / Станув, сгинул, сплив росою! / Иль якби предвечний не уставив / Заборону самогубству!" Акт 1, сцена 2). Гамлет, як і герой Бродського, переживає катастрофу ілюзій. Алюзії дозволяють російському поетові відтворити в переживаннях ліричного героя споконвічну трагедію інтелігенції: надмірна схильність до міркувань позбавляє героїв Шекспіра й И. Бродського

рішучості, волі до дій:

И так рішучості природні кольори

Хиріє під нальотом думки блідим,

И починання, взнесшиеся могутньо,

Звертаючи убік свій хід,

Втрачають ім’я дії. ("Гамлет". Акт 3, сцена 1).

И, нарешті, останній рядок у строфі:

Він, будучи на багато чого горазд,

не створить - по Пармениду - двічі

цей жар у крові, ширококостий хрускіт,

щоб пломби в пащі плавилися від спраги

торкнутися - "погруддя" закреслюю - вуст!

викликає асоціації з відомими віршами з "Євгенія Онєгіна": "И от уже тріскотять морози / И срібляться серед полів, / (Читач чекає вуж рими троянди, / На от, лови її скоріше)" (гл. 4, ХLII), які являють собою одне із самих ранніх у російській літературі проявів интертекстуальности.

Уводячи в класичний текст знижену лексику, Бродський руйнує міф про високу любов, що зложилася в культурі попередніх епох. Пародійне зниження присутнє на різних рівнях тексту: пародійний сюжет "Двадцяти сонетів до Марії Стюарт" - любов до статуї, "чарівному бовдурові", секс-символу дитинства поета, що пришли з телеекрана, чиї риси, по зауваженню А. Жолковского, "нагадують Іншу" (3;188), щиру кохану; любовні борошна прирівнюються до головного болю:

Я вас люблю. Любов ще (можливо,

що просто біль) свердлить мої мозки

Таким чином, відбувається руйнування цілісності эстетической системи. И.С. Скоропанова зауважує: "Поет приходить до цитатно-пародийному мови, що має одночасно розкріпачує й захищає функції

Про своєму Бродський воліє говорити на "чужому" мові, почуваючи себе в цьому випадку набагато раскованнее, защищеннее. Але "чуже" деконструируется, виявляючись оболонкою, що приховує незапозичені переживання" (3;185). Біль від втрати коханої збільшується стражданнями від розлуки з батьківщиною. Цикл сонетів написаний через два роки після еміграції Бродського зі СРСР, однієї із причин якої була любовна драма. Щирі почуття поета сховані за численними цитатами. По образному вислові А. Жолковского, сонет Бродського - це "пушкінське "Я вас любив", щиро звернене Гумберт Гумбертичем Маяковським до портрета Мерилин Стюарт роботи Веласкеса - Пикассо - Уорхола".

Збережи - » Художні принципи постмодернізму . З'явився готовий твір.

Художні принципи постмодернізму

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.