Вимагання | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Вимагання

Вимагання, тобто вимога передачі чужого майна або права на майно або здійснення інших дій майнового характеру під погрозою застосування насильства або знищення або ушкодження чужого майна, а дорівнює під погрозою поширення відомостей, що ганьблять потерпілого або його близьких, або інших відомостей, які можуть заподіяти істотна шкода правам або законним інтересам потерпілого або його близьких

Вимагання ставиться до числа корисливих злочинів проти власності, не утримуючих ознак розкрадання, оскільки вилучення чужого майна й звертання його на користь винного пли інших осіб перебувають поза рамками даного складу злочину

Основним безпосереднім об’єктом вимагання є конкретна форма власності, додатковим - те особисте благо потерпілого, якому загрожує небезпека. |дополнительний об’єкт обумовлюється характером психічного насильства, застосовуваного винним. Їм можуть виступати: честь і достоїнство особистості (при погрозі поширити відомості, що ганьблять потерпілого або його близьких), недоторканність приватного життя особи (при погрозі поширити відомості, які можуть заподіяти істотна шкода правам і законним інтересам потерпілого або його близьких), здоров’я особистості (при погрозі застосувати насильство).

Предметом вимагання можуть виступити: а) майно, б) право на майно (розписка, договір або інший документ, що підтверджує наявність; боргу за здирником, або документ, згідно якому) певні майнові права переходять до здирника), в) дії майнового характеру (виконання роботи, надання послуги й т.п.).

Майно - це предмети матеріального світу, які мають певну фізичну форму й тому сприймаємо дотиком. Під майном у складі вимагання, варто розуміти як спонукуване, так і нерухоме майно. Специфіка об’єктивної сторони складу даного злочину, обов’язковим елементом якого є “вимога передачі”, не спростовує дану тезу; як було встановлено раніше, під вилученням майна розуміється не тільки його фактичне переміщення, але і юридичне вилучення, при якому відбувається перехід власності на те або інше майно. У тому випадку, якщо здирник вимагає передати йому у власність нерухоме майно, можна говорити про вимогу передачі майна

Право на майно - це юридична категорія, Змістом якої є правочину власника, знаменита цивілістична тріада із правом володіння, користування й розпорядження. При вимаганні винний може вимагати передачі одного або декількох повноважень, не вимагаючи при цьому передачі майна у власність. Предметом вимагання можуть виступати права як на спонукуване, так і на нерухоме майно. Інакше кажучи, вимога передачі чужого майна виникає в тому випадку, якщо воно сполучено зі зміною власника, а вимога права на майно, варто ставити, коли здирник вимагає надання певних повноважень без переходу власності. Вимагання окремих видів майна, вилученого з вільного звороту, утворить спеціальні склади, передбачені ст. 221, 226 і 229 УК.

Предметом вимагання може бути тільки чуже майно або право на нього. У тому випадку, якщо вимагає, навіть під погрозою насильства, майно, на які винний має дійсне або передбачуване право, склад даного злочину виключається

Дії майнового характеру містять у собі безкоштовне виконання робіт або надання послуг, які звичайно оплачуються (безкоштовний ремонт квартири, машини, офісу, безоплатна будівля котеджу, гаража, виробничих або адміністративних приміщень і т.п.). Крім того, сюди ставляться будь-які інші дії, які здатні принести здирникові майнову вигоду (знищення заповіту, відмова від спадщини, від частки в загальній власності й т.п.). Психічне насильство при вимаганні виражається в погрозах. Погроза застосувати, насильство може бути адресована й потерпілий, і його близьким. Законодавець не робить якого-небудь застереження щодо її інтенсивності, стало бути, вона може бути кожний - від погрози побоїв до погрози вбивством. Всі вони повністю охоплюються ст. 163 КК і додаткової кваліфікації не вимагають. Погроза застосування насильства спрямована в майбутнє. Негайна реалізація погрози перетворює психічне насильство у фізичне, а вимагання - у грабіж або розбій. Якщо ж і залишиться склад вимагання, то кваліфікований, передбачений п. “в” ч. 2 ст. 163 КК, - вимагання, доконане із застосуванням насильства

Погроза знищення або ушкодження майна . Під знищенням розуміється такий вплив на майно, у результаті якого воно або взагалі припиняє існувати, або приводиться в повну непридатність. При ушкодженні майно підлягає ремонту, реставрації. Слід зазначити, що диспозиція т. 163 КК не включає погрозу вилучення, розкрадання іншого більше коштовного майна. Тим часом подібного роду погрози в практиці зустрічається й у даному плані можна говорити про пробільність закону

Погрози поширення відомостей, що ганьблять потерпілого або його близьких, називають шантажем. Ганебні відомості - це будь-яка інформація, поширення якого здатне порушити честь і достоїнство особистості. Ганебними можна вважати відомості про доконаний потерпілої або його близькими правопорушень, наявності певних хвороб, подружній зраді й т.д. Те, наскільки вони є ганебними й у якому ступені їхнє розголошення здатне заподіяти шкоду честі й достоїнству особистості залежить від суб’єктивного сприйняття потерпілого. Не має значення, чи є така інформація щирої або помилкової

Під поширенням розуміється повідомлення цих відомостей третім особам, причому необов’язково стороннім. Нерідко більшу ефективність становлять погрози повідомити інформацію близьким потерпілого (дружині, дітям, батькам, партнерам по бізнесі),

Як приклад інших відомостей, які можуть заподіяти істотна шкода правам або законним інтересам потерпілого або його близьких, можна привести інформацію про факт усиновлення дитини, про наявність тих або інших захворювань

Незалежно від виду погрози психічне насильство при вимаганні має загальні ознаки. По-перше , воно служить засобом, способом впливу на психіку потерпілого з метою спонукання його виконати вимоги здирника. Інакше кажучи, погроза - це засіб лякання . По-друге , тільки реальна погроза може виконати свою функцію. Про реальність самої погрози і її сприйняття в якості такої можуть свідчити різні обставини- характер погроз, особистість загрозливого, його попереднє поводження, спосіб передачі погрози, місце й час її передачі, поводження здирника в цей момент. Наприклад: Члени організованої групи здирників, вимагаючи велику суму грошей, загрожували потерпілої у випадку відмови спалити її немовляти, з яким вона була захоплена злочинцями

По-третє , адресатом погроз може бути як сам потерпілий так і його близькі. До їхнього числа ставляться дві категорії осіб: а) близькі родичі (батьки, діти, чоловіки й т.п.). Стосовно до них факт близьких відносин з потерпілими презюмируется; б) інші особи, що як складаються, так і не складаються в родинних відносинах. Такими можуть бути друзі, наречена, наречений, улюблена й т.д. Відносно цих осіб близькі відносини з потерпілим підлягають доведенню. По-четверте , за загальним правилом, психічне насильство в складі вимагання спрямовано в майбутнє. Здирники обіцяють реалізувати свої погрози, якщо їхня вимога не буде задоволено. При погрозі негайного застосування фізичного насильства вимагання може бути вменено лише в тому випадку, якщо ця погроза сполучається з вимогою передачі права на майно, здійснення дій майнового характеру або передачі майна в майбутньому. Якщо ж така погроза з’єднана негайним заволодінням майном, дії винних утворять грабіж або розбій

Склад злочину є формальним; злочин закінчений у момент пред’явлення названих вище вимог

Для визнання вимагання кінченим складом злочину не має значення факт передачі майна або права на майно

Суб’єктивна сторона вимагання характеризується у формі прямого наміру і корисливою метою. Особа усвідомить, що висуває незаконну вимогу, з’єднане з погрозою, і бажає в такий спосіб домогтися своєї мети

Pages: 1 2 3

Збережи - » Вимагання . З'явився готовий твір.

Вимагання

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.