Військове виховання | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Військове виховання

Для виконання завдань в умовах армії військовослужбовці повинні одержати за час служби й таке виховання, що має особливу, військову спрямованість. От це специфічне, пов’язане з формуванням в особового складу Збройних Сил необхідних військових якостей, і визначає сутність військового виховання, його місце в загальній системі підготовки збройних захисників Батьківщини

Військове виховання являє собою цілеспрямовану діяльність командирів і штабів по формуванню у воїнів духовних якостей, що відбивають специфічний характер нашої армії, її завдання й призначення. У єдності з усіма напрямками виховання військове виховання розвиває й формує у воїна якості, необхідні йому для захисту Батьківщини. У процесі військового виховання формуються такі якості, які необхідні воїнам завжди, але особливо при виконанні завдань у бойових умовах. Це - стійкість, мужність, відвага

Зміст військового виховання в самому конкретному плані визначається військовою присягою, у якій у концентрованому виді сформульовані вимоги до збройного захисника Батьківщини, і військовими уставами, що регламентують повсякденне життя, функціонування армії й флоту в ході війни. Про значення військових уставів свідчить те, що вони розглядаються й затверджуються на найвищому державному рівні

Основними компонентами змісту військового виховання є: виховання у військовослужбовців глибокого розуміння історичного призначення Збройних Сил, особливостей їхнього будівництва, функціонування й свого місця у виконанні вартих перед ними завдань, особливо по підтримці постійної високої бойової готовності; формування в особового складу непохитної вірності військовій присязі й уставам, неухильного проходження їхнім вимогам як у мирний час, так і в умовах війни; розвиток постійного прагнення до оволодіння військовою справою, своєю військовою професією, до відмінного освоєння військової техніки, зброї й способів їхнього застосування; вироблення у військовослужбовців високої дисциплінованості, беззаперечної покори, зміцнення військового товариства; формування морально-бойових якостей, які особливо необхідні військовослужбовцем у бої, - стійкості, мужності, відваги, здатності переносити найсуворіші випробування для досягнення перемоги над ворогом; виховання особового складу в дусі гордості за приналежність до Збройних Сил Росії, своєї частини, прагнення розвивати й збагачувати їх бойові традиції

Робота з військового виховання особового складу Збройних Сил повинна вестися диференційовано, де головна роль повинна належати військовій дисципліні. Єдиноначальність в армії й на флоті, його послідовне здійснення в багатогранній діяльності військових кадрів невідривні від процесу виховання військовослужбовців у дусі високої дисциплінованості. Місце й значення цього процесу в змісті військового виховання визначаються, насамперед, тим, що мова йде про прищеплювання військовослужбовцеві одного з найважливіших якостей, без якого немислимі особистість воїна, специфічна діяльність армії й флоту

У процесі морального виховання у воїнів формується поняття дисциплінованості як військового боргу. Правове виховання розвиває в них повага до законів, на яких ґрунтується правопорядок в армії й на флоті. Військове виховання як би розкриває суть доданків військової дисципліни, націлює особовий склад на точне й неухильне дотримання військової присяги й військових уставів, у єдності з навчанням забезпечує проведення в життя їхніх конкретних вимог. Цей єдиний процес покликаний сприяти твердженню й підтримці уставного порядку

Особливе значення надається особистій зразковості офіцерів у сполученні з їхнім умінням кваліфіковано вирішувати завдання неухильного зміцнення дисципліни в довірені їм частинах і підрозділах

У змісті військового виховання важливе місце займає пропаганда бойових традицій. Освоєння цих високих духовних цінностей, по-перше, забезпечує наступність у роботі з формування в особового складу високих морально-бойових якостей захисників Батьківщини, що сприяє глибокому усвідомленню їм своїх службових обов’язків. По-друге, цей могутній засіб впливу на розуми й серця воїнів активно сприяє сприйняттю ними героїчних справ, свершенних радянськими людьми в боях за Батьківщину, за справу своїх предків, як прикладів для повсякденного наслідування

Бойові традиції, по-третє, розглядаються як конкретний підсумок і, отже, у відомому змісті осередок досвіду виховання воїнів у дусі вірності своїй Батьківщині, військовій присязі, високій дисциплінованості, готовності до героїчних подвигів. Саме тому у всьому процесі військового виховання бойовим традиціям приділяється неослабна увага. Використовуються різні форми пропаганди й агітації

Таким чином, військове виховання цілеспрямований процес формування морально бойових якостей у збройних захисників держави Російського. У єдності з моральним, правовим, трудовим, естетическим і фізичним вихованням військове виховання служить необхідною умовою розвитку особистості воїна, зміцнення морального духу, підвищення бойової моці Збройних Сил Росії, успішного виконання ними своїх завдань як у мирний час, так і в умовах війни, якщо вона буде розв’язана

Бойові традиції армії й флоту - це історично усталені звичаї й моральні правили, що стали нормою поводження воїнів у бої й у мирний час, активно спонукують їх зразково виконувати свій військовий борг, чесно й сумлінно служити своєму народу, своєї Батьківщині

Військова практика свідчить, що бойові традиції повсюдно взяті на озброєння як випробуваний і ефективний засіб виховання мужніх, стійких і вмілих захисників Батьківщини

Усюди, де служить російський воїн, поруч із ним несуть беззмінну вахту бойові традиції

Основними бойовими традиціями Збройних Сил є: безмежна відданість і гаряча любов до Батьківщини, постійна готовність захищати неї до останньої краплі крові; непримиренність до ворогів Батьківщини, висока пильність; вірність військовому боргу, військовій присязі, самовідданість і масовий героїзм у бої; - любов до рідної армії й флоту, до своєї частини, кораблю, вірність Бойовому Прапору, Прапору корабля; постійне прагнення до вдосконалювання бойової майстерності, підвищенню військових знань, безустанна боротьба за високу бойову готовність, зразковий порядок, організованість і дисципліну; військове товариство й колективізм, повага до командира й захист його вбою.

Особливу цінність бойові традиції представляють для військового виховання особового складу армії й флоту. Їхнє вивчення й пропаганда сприяє формуванню у воїнів високих морально-бойових якостей, необхідних для досягнення перемоги в сучасному бої, допомагають готовити воїна-громадянина, патріота, що володіє сильним духом, непохитною волею, мужністю й хоробрістю, у досконалості владеющего військовою технікою й зброєю. Видатний полководець М. В. Фрунзе вважав традиції нашої армії станом майбутніх великих подвигів радянських воїнів. У своєму вітанні воїнам героїчної 51-й Перекопської дивізії він указував на те, щоб “пам’ять про славне минуле запам’яталася й, не вмираючи, передавалося з покоління в покоління новим складом полків дивізії

Виховний вплив бойових традицій полягає, насамперед, у силі приклада, що спонукує нові покоління воїнів іти по стопах своїх батьків і дідів, множити їхні славні справи, беззавітно служити Батьківщині. Сила позитивного приклада - це величезна сила, а коли вона сполучається з ідейною переконаністю, любов’ю до Батьківщини, коли мотивами поводження людини, його дій стають шляхетні цілі, вона множиться в сто крат. Відомо адже з історії, що в роки Великої Вітчизняної війни сотні воїнів наших Збройних Сил у критичні моменти бою, дотримуючись приклада Олександра Матросова, закрили своїм тілом амбразури ворожих дотів і дзотів; більше трьохсот радянських льотчиків повторили подвиг Миколи Гастелло. Понад 11000 чоловік за героїзм у боях з німецько-фашистськими загарбниками визнані гідними високого звання Героя Радянського Союзу. Позитивний приклад героїв робить впливу не тільки на окрему людину, але й на військові колективи вцелом.

Славною сторінкою в історії російського військово-морського флоту ввійшло Наваринское бій 1827 року, коли двічі була нанесена нищівна поразка турецькому флоту. У цьому бої особливо вирізнився екіпаж корабля “Азов” під командуванням Лазарєва

Pages: 1 2

Збережи - » Військове виховання . З'явився готовий твір.

Військове виховання

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.