Відповідальність | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Відповідальність

Категорія відповідальності тісно пов’язана з уявленням про свободу людини. Очевидно, що, не маючи свободи, людина не могла б відповідати за власні вчинки.

Коли шибку вікна розбиває футбольний м’яч, нікому не спаде на думку картати його, бо він не міг самовільно змінити траєкторію свого руху.

Щодо людини, то вона маючи свободу дії, свободу вибору, будучи здатною свідомо обирати той чи інший варіант поведінки, повинна відповідати за обране й учинене нею.

Відомо, що питання про відповідальність здебільшого не просте й вирішується неоднозначно, тому наші судження про ступінь відповідальності, будь-кого мають бути надзвичайно виважені.

Людину із чистим сумлінням, коли йдеться про власну відповідальність, не влаштовують «заспокійливі» міркування відносно того, що, мовляв, усе передбачити неможливо, а вище голови не стрибнеш.

За будь-яких обставин людина є істотою відповідальною. Виявляючи здатність по-справжньому відповідально ставитися до своїх моральних проблем, особистість засвідчує тим самим і свою причетність до духовних якостей людського буття — гідності, осмисленості, індивідуальної неповторності. Показовим для моральної відповідальності є насамперед дотримання певних моральних зобов’язань.

Доволі поширеною є думка про те, що морально свідома людина відповідає за все (або мусить відповідати за все) і відповідає головним чином перед собою. Так, порядній людині властиво завищувати міру своєї відповідальності й це свідчить про моральну доброту особистості. Утім, слід зазначити, що людина не може відповідати за вчинки інших.

Сучасна людина все більшою мірою усвідомлює, що нині вона справді мусить взяти на себе відповідальність за виживання свого роду й за продовження життя на Землі.

Коли запитати: «Перед ким відповідає людина?», то очевидним є те, що людина повинна відповідати не тільки перед власною совістю, а й — через неї — перед іншими.

ПРоте моральне життя, моральний розвиток особистості не має готових рецептів. Кожне наше рішення містить у собі елемент ризику, і що вищою є та чи інша людська ідея сама по собі, то вона вразливіша, то болючішими є будь-які її перекручення. Тому потрібно завжди пам’ятати про відповідальність.

Збережи - » Відповідальність . З'явився готовий твір.

Відповідальність

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.