Відокремлені уточнювальні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Відокремлені уточнювальні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

1. Укажіть неправильні твердження.

А Уточнювальні члени речення не завжди відокремлюються

Розділовим знаком. Б Найчастіше уточнюються обставини місця і часу. В Уточнювальні члени речення можуть виділятися тільки

Комами.

2. Укажіть речення з уточнювальними членами речення.

А Працюючи в конструкторському бюро, Архип розумів авіа

ції потрібні нові, більші швидкості (За М. Сорокою).

Б Саме таку установку і взялися створити інженери Харківського авіаційного, де почав свій трудовий шлях Архип Люлька (За М. Сорокою).

В Рівно, на повні груди, дихає степ (За І. Кириченко).

3. Укажіть речення з уточнювальними членами речення.

А Злегка поплескавши верхівку, ненька клали паляницю на

Рушник (За В. Скуратівським). Б Так олень добував з-Під снігу мох та лишайники — свій

Харч (За М. Трублаїні). В Доки мати викачували останню паляницю, я біг за лопатою

І, внісши, приставляв її до припечі (За В. Скуратівським).

4. Зазначте речення, у яких неправильно вжито розділові знаки.

А Йому було по-справжньому добре, от хіба що дивний смуток

Не полишав його, дивний смуток, який наче був для нього незрозумілим голосом минулого, до якого він ще мав прислухатись і втямити по-новому, глибше… (За Є. Гуцалом).

Б Над полем у високості співали жайворонки (За М. Коцюбинським).

В Книги лежать на столі, біля вікна.


5. Зазначте речення без пунктуаційних помилок.

А Вродливий юнак Нарцис син річкового бога Цефіза, мав

Сестру-близнючку дуже схожу на нього (З календаря). Б Перекладати Микола Лукаш почав рано, ще в шкільні роки

Перекладав з якоїсь внутрішньої потреби, не думаючи про

Друк (За Г. Кочуром). В Вився жайворонок в небі, у блакиті (М. Рильський).

6. Зазначте речення з пунктуаційними помилками.

А Узяв той хлопець з собою кошлату, як у печенігів, шапку

І вуздечку, а точніше, обротьку, що не дзеленчить вудилами (За С. Плачиндою).

Б Щоб ви знали, ні на яку іншу птицю крім качок, у Тихона не піднімалася рука (За О. Довженком).

В Лунає він над рідним краєм, твій сміх добра і чистоти, розважний сміх твій помагає по світлому шляху іти (За С. Вос-Крекасенко).

7. Зазначте речення, у яких неправильно вжито розділові знаки.

А Хата їхня стояла на сільській околиці, біля дороги (За

Є. Гуцалом).

Б І що довше дивився, то більше здавалось, що хоч і виїхав звідси давно, та все-таки коренем своєї душі назавжди зостався отут, у рідному селі, й що, либонь, найповніше та найщасливіше мається йому зараз саме тут (За Є. Гуцалом).

В Нині використовується рідко переважно для створення старовинного колориту, при виконанні сценок народного гуляння жартівливого характеру (З календаря).

8. Зазначте речення без пунктуаційних помилок.

А Село зникло десь позаду, вдалині у вечірнім тумані (За

М. Рябчук).

Б Ми йшли в природу, в ліс, в сад на поле, луг, берег річки (За М. Стельмахом).

В У цьому поетичному світі, поетичному краї, все сосюрин-ське (За Л. Талалаєм).

9. Укажіть речення з уточнювальними членами речення — обста

винами місця.

А Тут розкіш була вітрові (За М. Коцюбинським). Б На Володимирській гірці, в Києві, над Дніпром, граються

Мирно діти (За І. Неходою). В І сьогодні, в цей вечір іскристий, не забуть мені слів тих твоїх (В. Сосюра).


10. Зазначте речення, у яких неправильно вжито розділові знаки.

А Дружно, з творчим натхненням творили вірші есе, романи,

Драми про будівництво атомної станції у верхів’ї Дніпровського басейну вздовж якого живуть десятки мільйонів людей (За В. Дроздом).

Б Так по-різному і з різних кінців суходолу починається шлях до моря! (За В. Конашевичем).

В На сухому пагорбі, по той бік річища, маячило село… (За Г. Тютюнником).

11. Напишіть невеликий роздум на одну з запропонованих тем, ви

користовуючи відокремлені уточнювальні члени речення. Теми

для міні-творів.

• Обов’язок! Ти величне, велике слово. Це саме те велике, що підносить людину над самою собою (Кант).

• Приховуючи істину від друзів, кому ти відкриєшся? (К. Прут-ков).

• Чи варто пробачати?

Збережи - » Відокремлені уточнювальні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ . З'явився готовий твір.

Відокремлені уточнювальні ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.