Відокремлені ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Відокремлені ОЗНАЧЕННЯ | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Відокремлені ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Відокремлені ОЗНАЧЕННЯ

1. Укажіть правильні твердження.

А Відокремленими можуть бути будь-які члени речення.

Б Другорядні члени речення, які для підсилення їх смислової ролі виділяються в усному мовленні інтонацією й паузами, називаються відокремленими членами речення.

В Відокремлені члени речення на письмі не можуть виділятися комами.

Г Відокремлені члени речення — означення можуть бути узгоджені та неузгоджені, поширені. Непоширених означень немає в українській мові.

2. Укажіть речення, де правильно вжито розділові знаки.

А Досвітні огні переможні, урочі, прорізали темряву ночі

(Леся Українка). Б Розтаю у просторах, спрямований очима до урочистого

Неба (За О. Довженком). В Обізнаний з багатьма науками він написав багато цікавих

Творів. Г Втомлена, вчителька сиділа за столом.

3. Укажіть речення, де неправильно вжито розділові знаки.

А Степ оповитий тишею, дихав пахощами росяних трав (П. Панч).


Б Жадібний і пильний, тихо перегортає він аркуш за аркушем (За А. Головком).

В Стривожені світлом, звірята заворушились… (За О. Дончен-ком).

Г Спокуслива пропозиція не давала про себе забути.

4. Які з поданих речень мають поширені відокремлені означення,

що стоять перед означуваним словом і мають додатковий відті

нок обставинного значення?

А Зайнятий цією думкою, Копиленко не помітив, як добрів

До хати (За П. Вернигорою). Б А він, самотній, уночі ще довго в вогнище дивився (А. Ма-

Лишко). В Не відомий нікому, сідаю на лавку, слухаю і дивлюся

(М. Коцюбинський). Г Випав сніг, пухкий і білий (За М. Трублаїні).

5. Укажіть речення без відокремлених членів речення.

А Бринчать шкільні вікна від вибухів, а нам, хлопчакам, вже

Ніяк не всидіти за партами (За В. Несененком).

Б І розливається Дніпро-Ріка…

В Придбавши квиток на Київ (відпустка кінчається), повертаюсь на Кевліч (За В. Несененком).

Г Остання військова акція, пов’язана з іменем уславленого кошового, — похід 1680 року (За О. Апанович).

6. Укажіть речення з відокремленими членами речення — озна

ченнями.

А Вона кинулася в комірчину до скрині і внесла цілу купу

Вишитих рушників (За І. Цюпою). Б Задихаючись, прибіг Ігор (За О. Донченком). В Сильна і вправна, вона працювала завзято й самовіддано

(В. Собко). Г Були всі, крім неї.

7. З’ясуйте неправильні умови відокремлення. А Ступінь поширеності відокремлених членів речення. Б Додаткове смислове навантаження. В Граматична несполучуваність слів. Г Наявність звертань або вставних слів.

8. Зазначте речення, де відсутні пунктуаційні помилки. А Після вечора проведеного в товаристві, відтворював словами і відповідними жестами детальний портрет когось з присутніх (За П. Засенком).


Б Небайдужий до малярства, Уралов і сам деколи потроху

Малював (О. Гончар). В Прекрасні неповторні зустрічі, яких тепер постійно не

Вистачатиме в житті (За П. Засенком). Г Понахиляли голови схудлі почорнілі гридні, кожум’яки,

Лучники, кметі (За С. Плачиндою).

9. Укажіть відокремлені означення, що стоять після означуваного

Слова.

А Убитий горем юнак став ходити до джерела з чистим плесом, де милувався зображенням, яке нагадувало образ сестри (З календаря).

Б Акації стояли в цвіту, заквітчані безліччю білих китиць (За І. Нечуєм-Левицьким).

В Багатьом людям відома легенда про квітку нарцис (З календаря).

Г Сухі скарлючені пальці ледь-ледь тремтіли (За І. Цюпою).

10. Укажіть речення, у яких наявні пунктуаційні помилки.

А Волохатий джміль, неповороткий і вайлуватий, домовито

Гуде (За Ю. Яновським). Б Ростислав, у солдатській фронтовій шинелі, поспішав на

Вокзал (За І. Ле). В Стоять в шинелях, забрьохані, без шапок… (За О. Гонча-

Ром). Г Вагони обліпили фронтовики у сірих шинелях, фуфайках,

Гімнастьорках (За О. Десняком).

11. Напишіть невеликий роздум на одну з запропонованих тем, ви

користовуючи відокремлені означення на початку, в середині та

в кінці речення. Теми для міні-творів:

• Народна мудрість — дійсно мудра річ?

• Чи варто вірити у народні прислів’я та приказки?

• Що означає слово «справжній»?

ОРфОГРАфіЧНИй ПРАКтИКУм

Варіант 1

1. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова. А Волейбола, вальса, алебастра. Б Дощу, грому, туману, цукру. В Болю, гніву, суму, вівса, хліба.


2. Як слід писати Зі(Мною)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

3. Як слід писати слово З(Поміж)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

4. Як слід писати прийменник По(Між)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

5. Як слід писати прийменник З(Над)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

6. Укажіть рядок, у якому правильно утворені граматичні форми. А Більш гарний, якнаймиліший, найбільш слабкий. Б Якнаймилий, найбільш слабкіший. В Найбільш гарний, більш осінній.

7. Укажіть рядок, у якому правильно написані слова. А Саду, луга, колегіуму, міста. Б Вигону, парника, комину, Лондона. В Хутора, паркану, льоху, способа.

8. Як слід писати Відповідно(До)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

9. Як слід писати прийменник О(Півночі)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

10. Як слід писати прийменник З(Попід)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.


11. Як слід писати слово З(Відома)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

12. Укажіть рядок, у якому правильно написані слова. А Дванадцятьма, шістьох, вісьмома, сорок один. Б Дванадцятьома, шістьма, восьмома. В Двінадцятьома, шестьма, одна-дев’ята.

Варіант 2

1. Як слід писати Рано(Вранці)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

2. Як слід писати слово Недо(Вчив)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

3. Укажіть рядок, у якому правильно написані слова. А Пів-Москви, д’Акоста, м’ясо, верфью. Б Відїхати, б’юлетень, серйозний. В Пан’європейський, цвях, кюре, дебют.

4. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова. А Києва, директор, студент, агроном. Б Предивний, чернівецький, боягузтво. В Медальйон, клекотіти, кориня.

5. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова. А Виконав би, нехай, лише ж ти, як-то. Б Не прийдеш, сходив би, ані хто. В Знала, аніхто, мріялося, прогрій-но.

6. Укажіть рядок, у якому правильно написані слова. А Недочитав, зроби-но, таки-зробив. Б Змахнув, не ллється, не виконав-Таки. Г Якось, абиякий, де у чому, казна-що.

7. Як слід писати слово Од(Віку)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.


8. Як слід писати слово Під(Стрибом)? А Разом. Б Окремо. В Через дефіс.

9. Укажіть рядок, у якому правильно написані слова. А Б’є, Прип’ять, подвір’я, торфяний. В Цв’ях, крюк, рясно, суб’єкт. Г Мавпячий, Лук’янівка, дзвякнути.

10. Укажіть рядок, у якому правильно написані слова. А Йорж, йому, бульон. Б Чийого, підйомний, мільйон. В Багатьох, мальований, дйьоготь.

11. Укажіть рядок, у якому є неправильно написані слова. А Щонайдовше, кінець-Кінцем, в обмін. Б Уві сні, по-материнськи, казна-коли. В Деінде, ліворуч, по-перше, аби-то.

Pages: 1 2

Збережи - » Відокремлені ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Відокремлені ОЗНАЧЕННЯ . З'явився готовий твір.

Відокремлені ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. Відокремлені ОЗНАЧЕННЯ

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.