Види іржі на пшениці | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Види іржі на пшениці

Іржа хлібних злаків викликається грибами із класу Базидиомицети ( Basidiomycetes ), порядку Ржавчинние ( Uredinales ). Ржавчинние гриби, що вражають хлібні злаки, ставляться до роду Puccinia , мають складний цикл розвитку, що включає 3 стадії (весняних, літніх і зимову), 5 різних форм спороношения (спермации, ециоспори, урединиоспори, телиоспори, ба-зидиоспори). Виключення становить збудника жовтої ржавини пшениці (Рис- cinia striiformis ), у якого 0 (спермогониальная) і I (ецидиальная) стадії невідомі. Однак серед полноциклових видів є такі, для яких весняні стадії (0 і I) часто не мають значення, тому що розвиток гриба, збереження інфекції й поновлення її протікають в II стадії (уредостадии). До числа таких видів ставляться збудники бурої іржі пшениці (Р. recondita f . tritici ), бурої іржі

Всі види іржі на зернових культурах мають явище плеоморфизма, тобто здатністю розвивати в онтогенезі кілька стадій спороношения, і гетереции (разнохозяйности).

Основний тип поразки-утворення пустул на уражених тканинах. Літні пустули (подушечки), що складаються з одноклітинних урединиоспор гриба, жовтий, оранжево-жовтий або бурий кольори, утворяться на злаках протягом усього вегетаційного періоду, розвиваючись у декількох поколіннях. Вони служать для розмноження гриба й масового зараження рослин. Зимові пустули темно-коричневий або чорний кольори, заставляються в тканинах органів, що вражаються, (стебла, аркуша, листової піхви) до кінця літа й складаються з телиоспор, які служать для збереження гриба. Проростаючи навесні або восени, вони дають четирехклеточную базидию з базидио-спорами. Базидиоспори заражають проміжного хазяїна, на якому утворяться спермогонії зі сперма-циями з верхньої сторони аркуша й еции з ециоспорами- з нижньої. Через ециоспори відбувається первинне зараження злаків навесні (або восени в деяких видів іржі).

Ржавчинние гриби на хлібних злаках, як і на інших культурах, -обов’язкові, узкоспециализированние паразити. Вони пристосувалися вражати певні види й сорти культивируемих рослин, наносячи їм істотна шкода

Спеціалізація. На хлібних злаках паразитує в основному п’ять видів іржі. Огдельние з них здатні заражати кілька видів злакових рослин, однак це говорить не про відсутність спеціалізації, а про існування в межах виду багатьох спеціалізованих форм, здатних заражати тільки певні види рослин. Наприклад, Р. graminis f . tritici здатна заражати рослини з роду Triticum ; P . graminis f . avenae - рослини з роду Avena ; Р. graminis f . secalis - жито, ячмінь, пирій

Спеціалізація ржавчинних грибів не обмежується наявністю форм. До складу форм входять раси й біотипи, здатні вражати окремі сорти або групи сортів

Расовий склад у природі непостійний, він увесь час змінюється й поповнюється. Шляхи формування рас різні. Мінливість у деяких ржавчинних грибів може обумовлюватися гібридизацією, що протікає на проміжних хазяїнах в 0 стадії. Перекомбінації ядерного вмісту виникають у результаті схрещування між собою різних біотипів, рас і спеціалізованих форм усередині видів. Крім того, раси утворяться шляхом мутацій і гетеро-кариоза.

Шкідливість. Іржа різко знижує врожайність, зимостійкість, посухостійкість. Вражаючи вегетативні органи, іржа знижує налив зерна, воно стає щуплим, легковагим. Майже щорічно від іржі губиться 15…25% урожаю. У роки епифитотий урожаї знижуються з 25…30 до 5…6 ц/га. При сильному ступені поразки зерно буває настільки щупле, що попадає у відхід. В окремі роки в деяких районах Північного Кавказу врожай озимої пшениці становив 2…4 ц/га, в Амурській області в роки епифитотии стеблевой іржі врожай пшениці взагалі не забирали, в 1957 р. в окремих районах Естонії врожай пшениці становив 4…5 ц/га. Іржа, як і головня, поширена повсюдно й усюди супроводжує живильній рослині

Визначення розміру втрат від іржі пов’язане з більшими труднощами, тому що хвороба діє побічно на врожай зерна. Шкідливість залежить від ступеня поразки

Більша шкідливість іржі пояснюється тим, що хвороба носить масовий характер. Після первинного прояву відбувається спочатку поступове, а потім швидке її наростання за рахунок наступних поколінь II стадії й вегетації, що зберігається протягом всієї, сприйнятливості рослин. Таким чином, період можливого зараження з боку рослин майже нічим не обмежений

Сутність шкідливості зводиться до того, що порушення цілісності тканин спричиняє цілий ряд небажаних наслідків. На ураженій рослині епидермис розривається в багатьох місцях. Наприклад, при поразці рослин збудником стеблевой іржі в середньому на кожному стеблі може бути до 1,5 тис. розривів епидермиса й до 100 розривів на аркуші. У результаті це приводить до ослаблення асиміляції вуглекислоти, а отже, і до порушення нормальних процесів утворення й відтоку вуглеводів, до зменшення росту й затримці фаз розвитку; знижується зимостійкість у зв’язку з посиленим споживанням розчинних вуглеводів; зменшується посухостійкість, тому що коренева система розвивається слабко й зменшується подача води; через розриви епидермиса відбувається швидкий випар вологи; поразка сприяє поляганню

Лінійна, або стеблевая, іржа . Збудник - Puccima gramims Pers. f. tritici Eriks. et Henn. Вражає стебла, листові піхви, а іноді ості й стрижень колосся. На них спочатку утворяться жовті (іржаві) довгасті літні пустули-урединии, що супроводжуються розривом епидермиса. Урединиоспори в них на ніжці, еліпсоїдні, одноклітинні, 20- 42 Х 14-22 мкм, з жовтої шиповатой оболонкою. Потім до кінця літа розвиваються чорні порошащие довгасті телиопустули з телиоспорами. Телиоспори двухклеточние, довгасті, з перетяжкою, на довгій ніжці, 35-60 Х 12-22 мкм.

Весняна (ециальная) стадія розвивається на барбарисі ( Berbens L .) або на магонии ( Mahoma Watt ) у вигляді темно-коричневих крапкових спермогоніїв з верхньої і ясно-жовтої пустул (ециев) з нижньої сторони аркуша. ециоспори округло-тупомногогранние, 14-22Х X 12-18 мкм, з жовтим умістом

Бура листова іржа . Збудник - Puccima triticina Eriks. Вражає листи й листові піхви, на яких утворяться бурі округлі подушечки, розкидані безладно Це урединии з урединиоспорами. Урединиоспори округлі, світло-бурі, одноклітинні, 19-20 мкм у діаметрі, сшипиками.

Пізніше на старіючих листах, найчастіше з нижньої сторони, можна знайти й телиопустули у вигляді чорних блискучих подушечок, прикритих шкірочкою (епидермисом) аркуша. Телиоспори в них двуклеточние, бурі, булавовидной форми, на ніжці, 30-42 х 14-20 мкм.

ециостадия цього виду іржі розвивається на трав’янистих рослинах із сімейства Лютиковие, василистнике- Thahctrum L . (у Європейській частині Росії) і лещице - Leptopyrum fumanoides Reichb . (у Східному Сибірі).

В умовах Європейської частини Росії цей вид іржі часто розвивається без проміжної рослини-хазяїна, перезимовуючи в літній стадії на посівах озимих культур

Жовта іржа . Збудник - Puccinia striiformis West. ( ці . Р. glumarum Eriks. et Henn). Вражає всі надземні частини рослин (листові піхви, листи, колоскові луски, ості, зерна). На них утворяться жовті смуги із дрібними ясно-жовтими лимонного відтінку пустулами літнього спороношения гриба, розташованими витягнутими лініями у вигляді рядка . Протягом літа гриб дає кілька поколінь урединиоспор. Останні округлі, шиповатие, яскраво-жовтого фарбування, 17-30 х 15-26 мкм Телиопустули утворяться найчастіше на нижній стороні аркуша під епидермисом Телиоспори двухклеточние, булавовидние, бурі, на короткій ніжці, 30-40 Х 16-24 мкм. Зимує гриб на посівах озимих в урединиостадии. Проміжний хазяїн не виявлений

Види іржі на житі

Лінійна, або стеблевая, іржа . Збудник - Puccinia graminis f. secalis Eriks. et Henn. Зовнішні ознаки прояву хвороби, будова урединио- і телио-суперечка, як і в пшеничної форми

Бура листова іржа. Збудник - Puccinia dispersa Eriks. et Henn. Проміжні хазяї - кривоцвет ( Lycopsis arvensis L .), воловик ( Anchusa officinalis L .) і інші види сімейства Бурачниковие. По зовнішньому характері прояву цей вид іржі повністю подібний з бурою листовою іржею на пшениці, хоча телиопустули утворяться раніше й частіше, чим у бурої листової іржі пшениці. Більшість телиоспор проростає восени й заражає проміжних хазяїв. Але звичайно цей вид іржі, як і бура листова іржа пшениці, може розвиватися без проміжного хазяїна, перезимовуючи в літній стадії на посівах озимих культур

Жовта іржа. Збудник - Puccinia striiformis West.. Особливості прояву й розвитку цієї хвороби такі ж, як і на пшениці

Види іржі на ячмені

Лінійна (стеблевая) іржа. Збудник - Puccinia graminis Pers. f. secalis Eriks. et Henn. Проявляється на ячмені так само, як і на пшениці й жита

Жовта іржа. Збудник - Puccinia striiformis West. ( син . Р. glumarum Eriks. et Henn.). Зовнішній тип розташування урединий і телиопустул такий же, як і при поразці цим видом іржі пшениці й жита

Pages: 1 2

Збережи - » Види іржі на пшениці . З'явився готовий твір.

Види іржі на пшениці

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.