Вибір технологічної схеми очищення стічних вод | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Вибір технологічної схеми очищення стічних вод

Для тонкодисперсной суспензії із частками заданого розміру одним з основних критеріїв вибір а дози коагулянту є міцність структури

Одночасного збільшення міцності й щільності коагуляцоинной структури можна досягти комбінованим впливом на структуру гідродинамічних умов перемішування й дози коагулянту. Вибір оптимального режиму очищення води з використанням реагентів можливий на основі цепочечно-ніздрюватої моделі коагуляционной структури

Становить інтерес визначення оптимальної дози реагенту при додаванні його у воду електрохімічним способом. У цьому випадку найбільше легко оптимізувати процес зміною щільності струму й тривалості обробки залежно від кількісного складу стічних вод

Застосовуючи відомі методи математичного моделювання можна визначити оптимальний режим електрохімічної обробки. Існуючі пристрої для автоматичного дозування реагентів дають можливість, як правило, підтримувати тільки їхня витрата, установлена на основі попередніх досліджень. Підтримка оптимальної дози реагентів для дотримання основних якісних параметрів процесу коагуляції поки ще утруднене

Перемішування стічних вод среагентами.

Приготовлений розчин через дозуючий пристрій і змішувач уводять у воду. Перемішування води з реагентами доцільно здійснювати у дві стадії, причому першу стадію проводити в режимі, що наближається до режиму ідеального змішання, а другу - у режимі ідеального витиснення по рідкій фазі. Це обумовлено тим, що на першій стадії повинне бути забезпечене рівномірний розподіл реагенту по всьому обсязі стічних вод, що очищаються, а на другий - створення умов, що виключають розпад агломератів, що утворилися, часток забруднень. Перший режим можна здійснити, наприклад, а апарату з інтенсивно обертовою мішалкою, а другий - у шарі зваженого осаду

Як показують результати багатьох досліджень, процес перемішування води з реагентами, зокрема з неорганічними коагулянтами, необхідно проводити з максимальною швидкістю. Оптимізація режиму змішання коагулянту з водою може привести до більше ефективного використання, а в деяких випадках і до скорочення витрати коагулянту

Ефективність миттєвого перемішування полягає в зміні ступеня дисперсності продуктів гідролізу коагулянтів, що абсорбуються на поверхні часток забруднень. При більше інтенсивному перемішуванні збільшується ймовірність сорбції на поверхні часток забруднень дрібних часток продуктів гідролізу коагулянтів, що приводить до економії коагулянту й одночасному збільшенню міцності зв’язку часток вмикрохлопьях.

При виборі режиму змішання коагулянту необхідно враховувати склад і фізико-хімічні властивості стічних вод, а реагентів, що також уводяться. Важливість визначення оптимальних параметрів режиму змішання обумовлена також великою роллю ортокинетической стадії коагуляції в процесах агрегації часток забруднень. Імовірність зіткнень між частками, що коагулюють, зростає зі збільшенням інтенсивності перемішування. Однак при досягненні певного швидкісного градієнта пластівці, що утворяться, починають руйнуватися. Для застосовуваних коагулянтів значення швидкісного градієнта становить приблизно 20-70 з-1. У якості критериальной оцінки процесу змішання реагентів з водою поряд зі швидкісним градієнтом застосовують також добуток останнього на тривалість зсуву, уведене Кемпом (критерій Кемпа).

У напрямку інтенсифікації перемішування води з реагентами розвивається й розробка змішувачів. Рекомендується при виборі типу, конструкції й режиму дії пристроїв, що перемішують, на стадіях швидкого змішання води з реагентами й повільним перемішуванням води в камерах хлопьеобразования враховувати закономірності коагуляционного структуроутворення, що визначають початкові значення швидкісного градієнта, необхідність поступового перемішування й концентрації твердої й рідкої фаз на поверхні роздягнулася

Швидке перемішування реагентів з водою може бути досягнуте в змішувачах із псевдоожиженной насадкою й попередньої електрообработкой суміші

Електромагнітні змішувачі доцільно застосовувати насамперед при контактуванні води з розчинами електролітів, наприклад з розчинами кислот, лугів, солей. Однак можливе перемішування неелектропроводимих реагентів, наприклад поліакриламіду з водою, в електромагнітних змішувачах із псевдоожиженной або магнитоожиженной насадкою

Найбільш прості в апаратурному оформленні змішувачі, що містять камеру електрообработки, у якій установлені два або кілька електродів. У результаті впливу електричного поля на розчини електролітів відбувається ефективне змішання води з коагулянтом, що дозволяє істотно скоротити час перемішування, а також витрата реагентів на очищення стоків. Електроліз проводять, як правило, у режимах без помітного виділення газів (кисню й водню)

Іншим найпростішим варіантом електромагнітного перемішування є використання генераторів магнітного поля, установлюваних на ділянці труби, де одночасно подають воду й розчин коагулянту (електроліту). Такі змішувачі досить прості і їх легко встановити практично на будь-якій ділянці технологічної лінії. Крім того, змішувачі з використанням постійних магнітів можуть бути встановлені в приміщеннях кожної категорії

Висока інтенсивність очищення досягається в електромагнітних змішувачах з магнитоожиженной насадкою, що складається з феромагнітних часток

У тих випадках, коли неприпустиме забруднення очет води, що, домішками заліза, замість змішувачів з магнитоожиженной насадкою можна застосувати електромагнітні змішувачі типу статора асинхронного двигуна з використанням як насадка многоосевого ротора з рухливими елементами

Відділення зважених часток від води

Очищення води від зважених коагулированних часток є многостадийним процесом, що включає, принаймні, утворення агрегатів і відділення їх від води. Процес починається з утворення агрегатів часток, потім відбувається їхній розпад, перехід агрегатів в осад, випадання агрегатів часток з осаду знову в рідку фазу, випадання монодисперсних часток з рідини в осад, минаючи стадію агрегатообразования. Процес відділення агрегатів часток від води називається відстоюванням

Для відділення скоагулированних часток домішок від води використовують також флотацію або фільтрацію. Відстоювання являє собою екстенсивний процес, однак, будучи універсальним методом, дозволяє очищати стічні води різного складу. Інтенсифікація процесу відстоювання зв’язана як з поліпшенням седиментационних характеристик скоагулированних часток домішок, так і з оптимізацією конструкцій відстійників

Останнім часом для очищення стічних вод всі частіше використовують флотацію. Перевага її - досить висока ефективність витягу домішок з води. процес флотації залежить як від властивостей часток, так і від їхнього розміру, а також від ряду фізико-хімічних властивостей осветляемих токсидисперсних суспензій, включаючи й стічні води. все це приводить до певних труднощів впровадження флотационного способу очищення вод

Використання реагентів при флотації дозволяє в ряді випадків домогтися високих показників очищення. У практиці флотационного поділу суспензій відомо досить багато способів насичення рідини пухирцями газів (повітря). Однак для очищення стічних вод найбільший інтерес представляє спосіб напірної флотації з утворенням пухирців газу в рідині при зниженні тиску, електронний спосіб аерирования стічних вод, спосіб подачі стисненого повітря через фільтри (пневматичний), електролітичний спосіб

В останні роки для електролітичного очищення рідин застосовують електрофлотатори й електрокоагулятори. Дія електрофлотационних апаратів засновано на принципі аерації рідини й пухирцями газів, що утворяться при електролізі води. Висока інтенсивність методу електрофлотации обумовлена одержанням тонкодисперсних пухирців електролізних газів і незначним перемішуванням у камері електрофлотационого апарата. За рубежем відомі апарати для одночасного проведення електрокоагуляции й електрофлотации. Відомі апарати в які сполучені електрохімічна обробка й електрофлотация, а також апарати, що сполучають електрохімічну обробку й напірну флотацію

Pages: 1 2

Збережи - » Вибір технологічної схеми очищення стічних вод . З'явився готовий твір.

Вибір технологічної схеми очищення стічних вод

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.