Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (Із рукописних книг «зегар з полузегарком» і «млеко»). С. Климовськии. «їхав козак за дунай» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (Із рукописних книг «зегар з полузегарком» і «млеко»). С. Климовськии. «їхав козак за дунай»

1. Дев’ятий час повідомляє (І. Величковський «Зегар з полузегарком», «Зегар целый»)…

А Про зняття Христа Спаса із хреста. Б Те, що Господь на тілі мав п’ять ран. В Страждання сина Богородиці. Г Зустріч Всевишнього із грішним людом.

2. Козак з війни хотів повернутися (С. Климовськии «їхав козак за Дунай»)…

А Здобувши славу.

Б Живим і здоровим.

В Багатим і заможним.

Г Швидко, не втративши коня вороного.

3. Біблійна легенда, яка згадується у восьмій нічній годині? (І. Ве­

личковський «Зегар з полузегарком», «Полузегарик»)

А Про потоп на землі. Б Мойсея.

В Вавилонську вежу. Г Створення світу.


4. Книга, на якій акцентує увагу І. Величковський у нічному деся­

тому часі.

А Остромирове Євангеліє.

Б «Апостол».

В Псалтир.

Г «Ізборник Святослава».

5. Письменник називає Ісуса не тільки спасителем, але й вважає

його…

А Філософом. Б Вченим. В Гуманістом. Г Учителем.

6. До загальних «минут» належить…

А Ненависть.

Б Голод.

В Юність.

Г Тілесна краса.

7. «Квадрантес» не містить такого поняття…

А Як земля.

Б Смерть.

В Ад.

Г Суд (страшний).

8.1. Величковський свої твори присвятив… А Л. Барановичу. Б Усім слов’янам. В В. Ясинському. Г Чернігівським друкарям.

9. Коли обіцяв повернутися козак дівчині, якщо він не загине на війні? (С. Климовськии «їхав козак за Дунай») Через: А Півроку. Б Дві зими. В Кілька місяців. Г Три роки.

10. Від’їжджаючи, милий попросив кохану (С. Климовськии «їхав козак за Дунай»), щоб вона… А Щодня очікувала його. Б Молилася за нього.

В Поплакала над мертвим тілом козака. Г Не забувала і згадувала їх зустрічі біля Дунаю.


11. Хто написав у 1816 році на основі твору С. Климовського «їхав

козак за Дунай» варіацію для фортепіано з флейтою, а потім

опрацював його для збірника пісень народів Європи, надавши

українській мелодії елегійності та урочистості?

А Г. Вебер.

Б Л. Бетховен.

В В. Беккер.

Г К. Літинський.

12. Кому допоміг Ісус (десята денна година)? (І. Величковськии «Зе-

гар з полузегарком», «Полузегарик»)

А Адаму і Єві.

Б Прокаженим.

В Голодному люду.

Г Блукаючій жінці з немовлям.

Збережи - » Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (Із рукописних книг «зегар з полузегарком» і «млеко»). С. Климовськии. «їхав козак за дунай» . З'явився готовий твір.

Величковський. Фігурні (курйозні) вірші (Із рукописних книг «зегар з полузегарком» і «млеко»). С. Климовськии. «їхав козак за дунай»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.