Ведення бойових дій у сучасних умовах | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Ведення бойових дій у сучасних умовах

Ведення бойових дій у сучасних умовах висуває високі вимоги до морально-психологічного й психофізіологічного стану військовослужбовців. Підвищена увага до вдосконалювання процедур прогнозування успішності професійної діяльності військових фахівців із психофізіологічних показників у першу чергу пояснюється потребою сучасної армії в наявності боєздатних військових формувань і збереженні здоров’я військовослужбовців. Останні дані свідчать, що боєздатність частин і підрозділів на 65% обумовлена функціональним станом і психофізіологічними резервами організму військовослужбовців і тільки на 35% залежить від технічних засобів ведення війни [Новиков В.С., Литвинцев С.В.,1995]. Варто особливо підкреслити, що вивченню психофізіологічного стану молодого поповнення в цей час приділяється підвищену увагу практично у всіх арміях миру

Серед військовослужбовців, що брали участь у бойових діях на території Північного Кавказу й виведених на відпочинок в 1995 р., в 71% випадків спостерігався високий рівень ситуаційної тривожності, 17% комбатантів мали потребу в психіатричному спостереженні із приводу психічних розладів, що були в них прикордонних. Зазначені реакції швидше всього розвивалися в осіб, що мали споконвічно низький рівень нервово-психічної стійкості й психічної саморегуляції [Литвинцев С.В.,1996]. Таким чином, особливе значення професійний психологічний відбір здобуває при оцінці боєздатності військовослужбовців, що направляються в райони сучасних бойових дій

Метою теперішнього дослідження з’явилося вивчення професійне важливих якостей молодого поповнення Окружного навчального центра Ленво, що визначають успішність діяльності військовослужбовців під час ведення бойових дій. Були використані методики: багаторівневий особистісний опросник “Адаптивність” з додатковою шкалою для дослідження військово-професійної спрямованості, методика “ДАП-2” для визначення схильності до девіантних форм поводження, методика “КОСИЙ- 2” для дослідження розвитку комунікативних і організаторських якостей і методика “Локус- контролю” для дослідження интернальности- екстернальности. Крім того, в увагу приймалася експертна оцінка командирами підрозділів професійних якостей військовослужбовців (дисциплінованості, успішності освоєння спеціальності, установки на військову службу).

У результаті дослідження отримані наступні дані. В 31 % обстежених виявляються ознаки девіантного поводження, близько 19 % мають низький рівень військово-професійної спрямованості, близько 6% віднесені до групи із суицидальной схильністю. Достовірна залежність відзначалася між експертною оцінкою військово-професійних якостей військовослужбовців і їхньою військово-професійною спрямованістю, вірогідно високим рівнем особистісного адаптаційного потенціалу й схильністю до интернальному типу поводження (самоконтроль, уміння приймати рішення й активно впливати на ситуацію).

Висновки: професійно важливими якостями військовослужбовців, що визначають успішність бойової діяльності, є виражена військово-професійна спрямованість, високий рівень особистісного адаптаційного потенціалу, схильність до интернальному типу поводження

Збережи - » Ведення бойових дій у сучасних умовах . З'явився готовий твір.

Ведення бойових дій у сучасних умовах

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.