Устаткування кімнати для зберігання зброї роти | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Устаткування кімнати для зберігання зброї роти

Командири (начальники) військових частин організують облік, зберігання й видачу стрілецької зброї та боєприпасів до неї, а також інженерних боєприпасів відповідно до вимог загальвійськових уставів, наказу Міністра оборони Російської Федерації 1996 р. № 90 і директиви Генерального штабу 1999 р. № ДГШ-31. Особлива увага приділяється забезпеченню схоронності зброї й боєприпасів у ході:

проведення занять по бойовій підготовці;

польових виходів;

приведення військових частин у різні ступені бойової готовності;

несення служби у вартах і добовому вбранні

У місцях постійної дислокації забезпечується систематичний і предметний контроль стану й устаткування засобами захисту кімнат для зберігання зброї

Перевірка наявності й схоронності стрілецької зброї та боєприпасів до неї здійснюється відповідно до вимог методики перевірки (див. додаток 1)

Всі місця зберігання зброї й боєприпасів обладнаються типовими ТСО, оснащеними основними й резервними джерелами харчування. Конструкція ТСО повинна забезпечувати надійне спрацьовування при розкритті місць зберігання, при ушкодженні проводки, а також дія світлового, звукового сигналу при відкритих дверях і не мати пристрою, що блокують, для відключення сигналу

Інформація із ТСО про розкриття місць зберігання стрілецької зброї повинна бути потай виведена від кімнат для зберігання зброї підрозділів до чергового по військовій частині

Працездатність охоронної сигнализація повинна перевірятися черговим по підрозділі при прийманні (здачі) чергування. Результати перевірки справності охоронної сигнализація заносяться в книгу прийому й здачі чергування (додаток 12 до ст. 304 Уставу внутрішньої служби Збройних Сил Російської Федерації)

Порядок експлуатації й строки контролю справності сигналізації, а також дії посадових осіб при її несанкціонованому спрацьовуванні вказуються в інструкції черговому по підрозділі (див. додаток 2)

Кімната для зберігання зброї повинна постійно перебувати під охороною осіб добового вбрання. З настанням темряви й до світанку в кімнаті повинне бути повне висвітлення

Зберігати інше майно, не пов’язане з обслуговуванням зброї, у цих кімнатах, за винятком протигазів і саперних лопаток, забороняється

У віконних прорізах, вентиляційних люках кімнат для зберігання зброї повинні бути надійно вмонтовані металеві ґрати з осередками не більше 150х150 мм із діаметром прутка не менш 10 мм і металеві сітки з осередками не більше 20х20 мм. Прути ґрат зварюються між собою в кожному перекрестии

Двері кімнати для зберігання зброї повинна бути оббита листовим залізом і мати оглядове вікно розміром 100х100 мм, що закриваються зсередини кімнати склом. Допускається установка металевих ґратчастих дверей або розсувної стіни з осередками не більше 150х150 мм із діаметром прутка 10 мм

Стельові перекриття (стелі) повинні бути міцними й виключати проникнення в ці кімнати

Кімнати для зберігання зброї підрозділів закриваються на два зовнішніх замки, один із яких закривається черговим по підрозділі, другий командиром підрозділу й опечатується двома печатками відповідно. Ключі від замків зберігаються в чергового по військовій частині в тубусах (пінах) і опечатуються печатками чергового по підрозділі й командира підрозділу

2. Облік , зберігання й видача зброї й боєприпасів у підрозділі

Номерний облік і облік закріплення стрілецької зброї за підрозділами ведеться по книзі обліку по номерах і закріплення озброєння й техніки (форма 28), у відповідній службі

У підрозділі стрілецька зброя й боєприпаси враховуються по наступних документах:

по книзі обліку наявності й руху матеріальних коштів у підрозділі (форма 26);

по книзі видачі зброї й боєприпасів роти;

по відомості закріплення зброї за особовим складом;

по книзі обліку матеріальних засобів виданих у тимчасове користування (форма 37);

по раздаточно - здавальної відомості боєприпасів на пункті бойового харчування (форма 9а).

Всі книги обліку матеріальних засобів і відомості закріплення, що ведуться в підрозділі, ураховуються в штабі військової частини

У книзі обліку наявності й руху матеріальних коштів у підрозділі (форма 26) стрілецька зброя враховується комплектно по видах і зразкам разом з покладеним до нього індивідуальним комплектом ЗИП.На кожний вид зброї приділяється кілька сторінок (залежно від руху озброєння). Наприкінці книги приділяється кілька сторінок для ведення номерного обліку всього зброї

Книга обліку наявності й руху матеріальних коштів у підрозділі (форма 26) зберігається в командира підрозділу

Стрілецька зброя закріплюється за особовим складом підрозділів під особистий розпис у відомості закріплення за особовим складом. Відомість складається на кожний період навчання й зберігається разом із книгою обліку наявності й руху матеріальних коштів у підрозділі (форма 26)

Закріплена зброя записується у військовий квиток (посвідчення особи) із вказівкою зразка, серії, номера зброї й дати видачі. Кожний запис про видачу й здачу зброї засвідчується підписом командира підрозділу й скріплюється гербовою печаткою військової частини. Прийом зброї від особового складу підрозділу виробляється шляхом списання його у відомості закріплення зброї

Зберігати в підрозділі не закріплена зброя не дозволяється

У підрозділі зброя та боєприпаси до неї, у тому числі й навчальні, повинні зберігається в кімнаті для зберігання зброї

Черговий по військовій частині видачу й прийом ключів від кімнат для зберігання зброї черговим по підрозділах робить по книзі прийому й видачі ключів під розпис, з дозволу командира підрозділу

При приведенні військової частини в бойову готовність видача зброї особовому складу підрозділів виробляється черговими по підрозділах з дозволу чергового по військовій частині

Прийом зброї новим черговим по підрозділі виробляється в присутності офіцера (прапорщика, мічмана) підрозділу

Піраміди зі зброєю, шафи і ящики з пістолетами й боєприпасами, а також кімната для зберігання зброї повинні закриватися на замки й друкуватися печатками: піраміди - печаткою чергового по підрозділі, кімната - печаткою чергового по підрозділі й командира роти, шафи і ящики з пістолетами й боєприпасами - печаткою командира роти

У кімнаті для зберігання зброї вивішується опис матеріальних засобів (форма 65), у яку заноситься кількість пірамід, шаф, ящиків, стендів, плакатів і майна, призначеного для обслуговування зброї, що зберігається в цій кімнаті. В описі вказуються інвентарні номери пірамід, ящиків, шаф і якою печаткою вони опечатуються. Опис підписується командиром підрозділу

При вході в кімнату вивішується виписка із Кримінального кодексу про відповідальність за розкрадання зброї, боєприпасів і вибухових речовин

На кожній піраміді (шафі, сейфі, ящику) кріпиться ярличок (див. додаток) із вказівкою підрозділу, військового звання й ініціалів відповідальної особи, номера піраміди й номера печатки, який вони опечатуються. У піраміді (шафі, сейфі, ящику) вивішується опис (див. додаток) із вказівкою в ній зразків зброї і їхньої кількості. Опису підписує й вносить у них зміни командир підрозділу в день одержання (здачі) зброї

У кожного гнізда, піраміди (шафи) повинен бути наклеєний (закріплений) ярличок (див. додаток) із вказівкою найменування й номера зразка зброї, номера протигаза, військового звання, прізвища й ініціалів особи, за яким вони закріплені

У ящику з патронами повинна бути опис (див. додаток) , підписана

командиром підрозділу. В описі вказуються найменування й кількість патронів, номер заводу й рік їхнього виготовлення

Pages: 1 2 3

Збережи - » Устаткування кімнати для зберігання зброї роти . З'явився готовий твір.

Устаткування кімнати для зберігання зброї роти

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.