Географія | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 2

Всі уроки в розділі - Географія

Соціально-Економічний розвиток США

В XX ст. продовжувався бурхливий розвиток індустріальної цивілізації. Ринкове господарство стало головним регулятором товарного виробництва. Алі година від години, в умовах криз, держава активно втручалася в економіку. Індустріальна цивілізація, прийшовши на зміну аграрній, зумовила панування машинного виробництва й істотне поглиблення поділу праці. Вона спочатку вивела Європу в лідери світо-вого розвитку, а згодом високо піднесла роль [...]

Конституція Німеччини. 16 квітня 1871 р

Імперське законодавство здійснюється Союзною Радою й рейхстагом. Згода більшості в тому й іншому зібранні необхідна для імперського закону й встановлює його.
Союзна рада складається йз представників держав, що входять до сполучнику, між якими голоси розподіляються таким чином, що Пруссія одержує 17 голосів із 58.

Німеччина

В останній третині XIX - на качану XX ст. німецька економіка набула потужного розвитку, поступаючись за темпами зростання лише США. З 1870 до 1913 р. обсяг промислового виробництва в країні збільшився в 6 разів, у тому числі видобуток вугілля -в 7, виплавка чавуну - в 14 і сталі - в 92 рази. Вже в 70-ті [...]

Перехід від політики «блискучої ізоляції» до політики союзів

Підготовка до війни. До качану XX ст. Велика Британія традиційно утримувалася від участі в європейських коаліціях, керуючись у зовнішній політиці лише власними інтересами. Прем’єр-міністр країни лорд Сол- сбері на кинутий йому якось докір щодо відсутності союзників відповів, що Англія їх не потребує, і назвавши її ізоляцію «блискучою»: над землями імперії ніколи не заходити сонце, її [...]

Британська імперія на качану ХХ ст

Чому в останній третині ХІХ ст. Англія поступово втрачає провідне місце у світовій економіці? Згадайте, що стало причиною занепаду й кризи ідеології й політики англійських лібералів у цей година. Втрата промислової й торговельної першості. Кінець XIX - качан XX ст. - період швидкого економічного піднесення США й Німеччини - для Англії обернувся втратою монопольних позицій [...]

Актуалізація знань; Сполучені Штати Америки

Пригадайте, які наслідки для економічного й соціально-політичного розвитку США мала перемога Півночі в громадянській війні 1861-1865 рр. У чому полягала суть «доктрини Монро»? Піднесення економіки США. Технічний прогрес у промисловості й сільському господарстві. Досягнення світової першості. Кінець XIX -качан XX ст. характеризувалися небувалим зростанням американської економіки. В 1871-1913 рр. національний дохід США збільшився в 5 [...]

Нові явища в соціальному житті

З курсу всесвітньої історії, що вивчався в 9-му класі, пригадайте, коли й за яких обставин почався процес формування індустріального суспільства. Які зміни в соціально-економічному житті розвинутих країн світу відбулися в останній третині ХІХ ст?

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.