Природокористування | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 60

Всі уроки в розділі - Природокористування

Основні етапи розвитку природознавства

Рух науки потрібно порівнювати не з перебудовою якого-небудь міста, де старі будинки немилосердно руйнуються, щоб дати місце новим будівлям, але з безперервною еволюцією зоологічних видів, які безупинно розвиваються й зрештою стають невпізнанними для простого ока, але в які досвідчене око завжди відкриє сліди попередньої роботи минулих століть». Концепція сучасного природознавства – новий предмет [...]

Розвиток природознавства в епоху античності

Деякі історики науки вважають, що природознавство виникло приблизно в V столітті до н.е. у Древній Греції, де на тлі розкладання міфологічного мислення виникають перші програми дослідження природи. Уже в Древньому Єгипті й Вавилоні були накопичені значні математичні знання, але тільки греки почали доводити теореми. Якщо науку трактувати як знання з його обґрунтуванням, то цілком справедливо [...]

Спільне у міфології різних народів

Історія розвитку людства налічує тисячі років. За цей період різні народи пройшли різний шлях, але всі вони на зорі зародження цивілізації оживляли природу, населяли її різними істотами. Отож явища природи ставали для людей предметом поклоніння. З часом людина почала відділяти сам предмет від його магічної сили, і тоді з’явилася віра в демонів. Магічна сила перетворилась [...]

Історія медицини

У Греції були школи, де готувалися лікарі по типі ремісничого учнівства. Найбільш відомі школи в берегів Малої Азії на острові Кіс і півострові Книд. У порівнянні із древньою медициною в інших країнах медицина в Греції в меншому ступені перебувала під впливом релігії. Жрецька каста не мала пануючого впливу. З розвитком рабовласницького ладу, і у зв’язку [...]

Міфи давніх слов'ян

У IX столітті було введено християнство в слов’янських землях. Віра в єдиного Бога і його сина Ісуса Христа перетворила слов’янську міфологію на казку зі щасливим кінцем. Верховні божества забулися, а в народній пам’яті залишилися уявлення про домовиків, відьом, мавок, лісовиків, водяників тощо.

Моделі миру

Метод моделювання став одним з основних способів пізнання завдяки кібернетиці й створенню ЕОМ, нарівні зі спостереженням і експериментом. Дані моделі охоплюють величезні галузеві масштаби. Вони поширюються від моделей функціонування підприємства й економічної галузі до комплексних моделей керування біогеоценозами, еколого-економічних моделей раціонального природокористування в межах цілих регіонів, до глобальних моделей. Перші «моделі миру» були побудовані в [...]

Полове розмноження

Розмноження - найважливіша властивість усього живого. Вид, що розмножується тільки безстатевим шляхом, може процвітати досить тривалий час, якщо він живе у відносно постійних умовах. При виникненні в середовищі його перебування змін, які викликають загибель окремих особин, досить імовірно, що загинуть всі особини, тому що вони дуже подібні генетично. Полове розмноження - більше прогресивна форма розмноження, [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.