Природокористування | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 39

Всі уроки в розділі - Природокористування

Походження Вселеної

За всіх часів люди хотіли знати, звідки і яким образом відбувся мир. Коли в культурі панували міфологічні подання, походження світу пояснювалося, як, скажемо, в «Ведах» розпадом первочеловека Пуруши. Те, що це була загальна міфологічна схема, підтверджується й російськими апокрифами, наприклад, «Голубиною книгою». Перемога християнства затвердила подання про створення Богом миру з нічого

Особливість творчості Чехова

Антон Павлович-Чехов — російський письменник, драматург. Творив він у кінці XIX століття, але й тепер, у ХХЇ столітті ми зустрічаємося з ним часто. Твори його є у кожного, хто має більш-менш пристойну бібліотеку. Вистави, поставлені за його п’єсами, і зараз ідуть у багатьох театрах. Коли пишеш про Чехова-драматурга, варто згадати й про те, що Антон [...]

Жульєн Сорель і Родіон Раскольніков: шлях від наполеонізму до злочину

XIX століття — час бурхливих змін, революцій, переворотів та зламів у економічній, політичній сферах життя, перехід до нових соціальних формацій. Тому це ще й інша культура, сумніви щодо традиційних моральних цінностей, пошук Людиною Свого «Я» в житті, конфлікти особистості з суспільством. І от два автори, що жили і творили в різних країнах та в різні [...]

Що таке Тантри?

Тепер відносно Тантри. Існують чотири класи тантр, У Китай і Японію потрапили переважно перші три класи й частково четвертий. Однак саме він із часом одержав найбільш повний розвиток в Індії. У четвертому класі тантр, Ануттара-Йозі, акцент на роботі з різними тонкими енергіями тіла для знаходження доступу до найбільш тонкого рівня свідомості, щоб потім використовувати його [...]

Розподіл кліток. Мітоз і мейоз

Розвиток багатоклітинних організмів пов’язане з розмноженням (розподілом) кліток і виникненням морфологічних і функціональних розходжень між ними. Ці процеси можна спостерігати під час індивідуального розвитку організму (онтогенезу)
Мітоз - основний спосіб розподілу кліток. У тваринних клітках він триває 30-60 мінут, у рослинних - 2-3 години

Умовні й безумовні рефлекси

Рефлекс - відповідна реакція організму не зовнішнє або внутрішнє роздратування, здійснювана й контрольована центральною нервовою системою. Розвиток подань про поводження людини, що завжди було загадкою, було досягнуто в роботах росіян учених И. П. Павлова й И. М. Сєченова. Рефлекси безумовні й умовні. Безумовні рефлекси - це вроджені рефлекси, які успадковуються потомством від батьків і зберігаються [...]

Традиції буддизму й традиції Хинаяни

Інші традиції Хинаяни, тексти яких були записані не на впали, а на санскриті, досягли розквіту у властиво Індії й потім з Індії поширилися на захід, потім на північ і на схід уздовж Шовкового шляху через Центральну Азію в Китай. Найбільш важливими із цих традицій були Сарвастивада й Дхармагупта.

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.