Природокористування | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 144

Всі уроки в розділі - Природокористування

Відмінність стилю балади «Твардовський»

Відмінність стилю балади «Твардовський» помітив уже редактор журналу М. Каченовський. Коли в «Рибалці» він відзначав «жіночий» спосіб викладу, то тут, на його думку, витримано автором тон «мужньо-гайдамацький».
І все-таки, незважаючи на деякі витрати, деякі поразки, завдяки тому, що ця спроба П. Гулака-Артемовського була свого часу надрукована, вона поклала разом з іншими його творами в цьому напрямі [...]

Творчий Розвиток Традицій Котляревського

Досі ми розглядали твори, автори яких свідомо чи несвідомо йшли у річищі Котляревського, його жанрів, стилю, образності, мови. Але українська література початку XIX ст. не обмежується лише цими наслідувальними спробами. Як органічне явище в житті народу, викликане потребами нової доби, письменство українське розвивалось у багатьох напрямках.

Самобутні байки Леоніда Глібова

Байки — це лише одна лінія, по якій ішов творчий розвиток традицій Котляревського.
Друга лінія, навіть цілий великий напрям — розвиток романтизму,— у західно-європейських літературах з’являється вже в кінці XVIII ст. внаслідок піднесення антифеодальних, національно-визвольних рухів у російській, польській та чеській літературах на початку XIX ст. Романтизм був складним явищем з двома течіями — прогресивною й [...]

Найголовніше джерело поеми Котляревського — життя, сучасна дійсність

Саме талановите, майстерне відображення в поемі живої, реальної дійсності забезпечили їй безсмертя. Котляревський використовує твір Осипо-ва — Котельницького, як певний зразок, шаблон, для створення цілком оригінального, неповторного художнього твору.

Марко Вовчок належала до тих, хто хотів більше знати і менше говорити!

Це стосується її творів шістдесятих — сімдесятих років, а тепер, напередодні реформи, увага читачів і критиків була звернена до обох збірок «Народних оповідань». Винесені історією не гребінь визвольної хвилі, вони, говорячи «мовою плаката», стали жупелом для табору охоронців і маяком для передової Росії.

Психологічна достовірність образу Марка Вовчка

Психологічна достовірність цього складного образу ніде і ні в чому не порушується. Але потяг Марка Вовчка до широкого охоплення життєвих явищ вступає в протиріччя з формою розповіді від першої особи: розповідна манера починає перешкоджати епічному розвиткові дії, зобра-женню людей і подій з різних точок зору. Розповідну манеру витісняє і незабаром остаточно витіснить розповідь від самого [...]

Хімія і екологія

За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), із більш ніж 6 млн. відомих хімічних сполук практично використовується до 500 тис. сполук; із них біля 40 тис. мають шкідливі для людини властивості, а 12 тис. є токсичними. До кінця XX в. забруднення навколишнього середовища відходами, викидами, стічними водами всіх видів промислового виробництва, сільського господарства, комунального господарства [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.