Юриспруденція | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 10

Всі уроки в розділі - Юриспруденція

Межі призначення покарання по російському карного законодавству

Необхідність спеціальних норм про кримінальну відповідальність неповнолітніх у карному праві прямо випливає із принципів справедливості й гуманізму. З одного боку, неповнолітній, “через його фізичну й розумову незрілість, має потребу в спеціальній охороні й турботі”, і тому суспільство не може пред’явити йому вимоги, рівні з вимогами, пред’явленими до особи дійшлої вік. З іншого боку, особливості психології [...]

Сутність загальних початків призначення покарання

У цей час населення нашої країни серйозно стурбовано явним ростом різних порушень закону й злочинністю й недостатньої, на думку багатьох людей, активністю влади в протидії цьому злу. Особливу тривогу випробовують батьки й інші родичі підлітків. Їхні побоювання зрозумілі: вони боятися, що діти або стануть правопорушниками, або виявляться жертвами правопорушень. І отут дорослі чекають допомоги від [...]

Вплив правової реформи в Російській федерації на норми нотаріату

Поряд з очікуваною незмінністю розуміння границь компетенції органів нотаріату правова практика (особливо у світлі прийняття нового Цивільного Кодексу Російської Федерації) постійно пропонує практикуючим нотаріусам (як державним, так і часткою) непрості завдання по визначенню форм, що змінюються, і методів реалізації повноважень, прав і обов’язків нотаріусів і виконуючих нотаріальних дій посадових осіб

Нотаріат у питаннях і відповідях

Досить устояної є в цей час точка зору, по якій Росія переживає зараз період переходу від суспільно-політичної системи вичерпала, що себе командно-адміністративної, до громадської організації, побудованої відповідно до загальноприйнятого в цивілізованому світі єдиними “загальнолюдськими принципами”. Наріжними каменями для пропонованого до будівництва на одній сьомій (якщо залишилася) планети всієї будинку нового політичного пристрою повинні стати такі [...]

Адміністративно-правовий статус релігійних суспільних об’єднань

Підсумком тривалого розвитку світової релігійно-філософської думки, як відомо, стало формування церкви як політичного інституту цивільного суспільства. Незважаючи на те, що світський характер Російської держави виключає можливість впливу церкви на політичне життя суспільства, питання про волю совісті, її правовому регулюванні постійно перебуває в нашій країні в центрі уваги владних структур: держави, його органів політичних партій. Згідно [...]

Права й обов’язки суспільних об’єднань

Правове положення некомерційної організації багато в чому ідентично статусу суспільного об’єднання. Відповідно до Федерального закону від 12 січня 1996 р. «Про некомерційні організації» некомерційними є організації, що не ставлять як основна мета діяльності витяг прибутку й не розподіляють прибуток між учасниками. Це є найважливішою особливістю будь-якого суспільного об’єднання

Суспільні об’єднання як суб’єкти адміністративного права

Розширення демократичних процесів у суспільстві, підвищення соціальної активності громадян сприяють реалізації їхніх прав і законних інтересів через створення різного роду суспільних об’єднань. Саме тому в Російській Федерації число суспільних об’єднань множиться з року вгод.

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.