Право | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 40

Всі уроки в розділі - Право

Основні елементи організації патрульно-постової служби міліції

Загальне керівництво патрульно-постової служби міліції в масштабі Російської Федерації здійснює відділ по організації роботи стройових і спеціальних підрозділів міліції, що входить у структуру ГУООП МВС РФ. Безпосередніми організаторами розглянутої служби є начальники міліції суспільної безпеки органів внутрішніх справ і органів внутрішніх справ на транспорті, а також підпорядковані їм апарати керування цією службою. Названі суб’єкти керування [...]

ДЕЯКІ КОЛЛИЗИОННиЕ ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ВЕКСЕЛЬНОГО ПРАВА

Статті 128, 130 і 143 Цивільного кодексу визнають вексель цінним папером і майном. Кодекс не роз’ясняє, який саме вексель може бути визнаний майном. Якщо положення цих статей розглядати в контексті зі ст. 166-181 ГК, то фальшиві недійсні (у тому числі й незначні), неакцептовані перекладні, більшість із неоплачених у строк векселів (з одночасним пропуском строку давнини) [...]

Mens Rea. Безчесність

Питання про наявність, або відсутності безчесності в певній дії або бездіяльності є питанням факту, відповісти на який повинні присяжні. Стаття 2(1) закони про крадіжку говорить:
“Присвоєння особою власності іншої особи не повинне вважатися безчесним тоді,

Здійснення патрульно-постової служби міліції

В умовах соціально-економічних змін, що відбуваються в країні, що супроводжуються розширенням демократії й гласності, необхідністю зміцнення законності, особливу актуальність здобуває забезпечення правопорядку на вулицях і в інших громадських місцях міст, селищ і інших населених пунктів. Важлива роль у реалізації цього завдання належить патрульно-постовій службі міліції. Ця служба входить до складу міліції суспільної безпеки й виступає [...]

ВЕКСЕЛЬ ЯК ОБ’ЄКТ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Під цим найменуванням російська ділова і юридична практика розуміє ряд договорів, що оформляють факт застосування векселів у господарському звороті. Дані договори не мають спеціального «вексельного режиму», тобто не регламентуються нормами вексельного законодавства, залишаючись предметом законодавства цивільного. Тому розглянуте явище вірніше було б називати як «договори, пов’язані із застосуванням векселів» або «договори про векселі». Звичайно, термін [...]

Концепція прокурорського нагляду на сучасному етапі

Перевірка виконання законів проводиться по заявах і інших повідомленнях про порушення законності, що вимагають прокурорського реагування, а при наявності приводів - також за власною ініціативою прокурора. Прокуратура не підмінює органи відомчого керування й контролю й не втручається в господарську діяльність, якщо така діяльність не суперечить чинному законодавству (ст.19 Закону України “Про прокуратуру”).

Прокуратура у світлі Конституції - Основного Закону України

Закон України “Про прокуратуру” прийнятий 5 листопада 1991 р. Верховною Радою України. Його прийняття з’явилося вираження зрослого значення законності в умовах глибокої правової реформи, що відбуває в новій суверенній державі й ролі прокурорського нагляду в її забезпеченні. Прокуратура є невід’ємною частиною державного механізму, наділена певним обсягом влади для здійснення вищого нагляду за виконанням законів вгосударстве.

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.