Право | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 30

Всі уроки в розділі - Право

Декларація незалежності Північноамериканських Сполучених Штатів

Ідеї, покладені в основу Американської декларації, прийшли переважно зі Старого світла. Цілком природно, що війна визвольних революцій, почата у Франції, несла ті ж ідеї, які були й у Новому світлі
Декларація була прийнята 4 липня 1776 року другим Континентальним конгресом у період Війни за незалежність у Північній Америці. Її автором є Томас Джефферсон.

Основні принципи міжнародної політики

Зовнішня політика — це загальний курс держави в міжнародних справах. Найважливішим способом здійснення зовнішньої політики є дипломатія. Здійснення зовнішньої політики й дипломатія повинні додержуватися міжнародного права. Засновники ООН ставили перед собою завдання “створити умови, при яких можуть дотримуватися справедливість і повага до зобов’язань, що випливають із договорів і інших джерел міжнародного права” (преамбула [...]

Прямі й побічні докази

Стосовно предмета доведення докази діляться на прямі й непрямі. Розподіл доказів на прямі й непрямі засновано на тім, що одні з них містять відомості про обставини, що становлять предмет доведення, інші - про так званих “доказательственних”, “проміжні”, “допоміжних” факти. Прямі - це такі докази, у змісті яких відбитий хоча б один з елементів предмета доведення, [...]

Поняття доказів при виробництві по кримінальних справах

Тема “доказу” є однієї із самих широкому й складних у карному процесі. На основі доказів будується доведення в кримінальній справі, правила якого регулюється карно-процесуальними нормами. Ці правила настільки істотно торкають права й воль людини й громадянина, що їхні принципові основи регулюють норми Конституції Російської Федерації. Стаття 49 Конституції встановлює, що доведення винності в злочині повинне [...]

Права й обов’язки суспільних об’єднань

Правове положення некомерційної організації багато в чому ідентично статусу суспільного об’єднання. Відповідно до Федерального закону від 12 січня 1996 р. «Про некомерційні організації» некомерційними є організації, що не ставлять як основна мета діяльності витяг прибутку й не розподіляють прибуток між учасниками. Це є найважливішою особливістю будь-якого суспільного об’єднання

Форми співучасті

У карному законодавстві Росії не було й поки немає вичерпного рішення питання про форми (видах) співучасті в злочині. Не використовується в ньому й саме поняття “форма співучасті”, як і поняття “вид співучасті”. У спеціальній і навчальній літературі про співучасть у злочині варіанти класифікації співучасті в злочині досить різноманітні, що обумовлено в основному розходженням у критеріях [...]

Поняття співучасті, об’єктивні й суб’єктивні ознаки

Законодавча конструкція більшості статей КК РФ така, що припускає здійснення злочину однією особою. Однак злочин може бути зовсім двома або більше особами. В останньому випадку при наявності певних ознак виникає співучасть у злочині. При співучасті злочинці об’єднують зусилля свої зусилля, часто заздалегідь розподіляють між собою ролі. Все це полегшує здійснення злочину, дозволяє йти на нього [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.