Генетика | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 3

Всі уроки в розділі - Генетика

ПРОВІДНА РОЛЬ ЖИВОЇ РЕЧОВИНИ В ПЕРЕТВОРЕННІ БІОСФЕРИ

Біосферою називається оболонка Землі склад, структура й обмін енергії якої визначає діяльність живих організмів. Термін «біосфера» увів в 1875 році езюс , що розумів її як тонку плівку життя на земній поверхні. Цілісне вчення про біосферу розробив В.И. Вернадський. Біосфера розташована в просторі від верхніх шарів атмосфери (20- 25 км .) до 2-2- 3 км [...]

Еволюція людини

Еволюційне відділення галузі, приведшей до появи сучасних людей, відбулося за різним даними, від 15 до 6 млн. років тому. Порівняльно-анатомічні й ембріологічні дослідження дозволяють віднести вид Людин розумний ( Homo sapiens ) до наступних систематичних груп

Доказу макроеволюції

Макроеволюція - процес утворення нових сімейств, загонів, класів і типів, а також інших надвидових систематичних одиниць (таксономических груп живих істот). Мікроеволюція - сложнейший еволюційний процес виникнення нового виду. При цьому новий вид перетворюється у відособлену сукупність організмів. Мікроеволюцію називають надвидовою еволюцією, у ході якої види ще більше відокремлюються друг від друга, образуя більші систематичні групи. [...]

Штучний відбір

В основі природного й штучного відбору лежить спадкоємна мінливість організмів. У результаті природного добору створюються нові форми живих істот - види, і при штучному відборі - нові сорти рослин і породи тварин
Штучний відбір - метод селекції, здійснюваний людиною з метою створення порід тварин і сортів рослин. Селекціонер відбирає особин з вигідними ознаками й відбраковує інших. [...]

Пристосованість організмів

Одним з результатів природного добору, що є природною напрямною рушійною силою процесу еволюції, можна назвати розвиток у всіх живих організмів адаптаций - пристосувань до середовища перебування. Ч. Дарвін підкреслював, що всі пристосування, скільки б доконаними вони не були, носять відносний характер. Природний добір формує пристосування до конкретних умов існування (тепер і в даному місці), а [...]

Боротьба за існування

Боротьба за існування - складні й різноманітні взаємини особин усередині виду, між видами й з несприятливими умовами неживої природи. Ч. Дарвін указує, що невідповідність між можливістю видів до безмежного розмноження й обмеженістю ресурсів - головна причина боротьби за існування. Боротьба за існування буває трьох видів:

Вид, критерій виду, популяції

Вид - сукупність особин, що володіють спадкоємною подібністю морфологічних, фізіологічних і біологічних особливостей, що вільно схрещуються й дають плідне потомство, що пристосувалися до певних умов життя й, що займають у природі певний ареал

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.