Біосфера | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 5

Всі уроки в розділі - Біосфера

Концепція матеріальної свідомості

Сприйняття складна система процесів прийому й перетворення інформації, що забезпечує організму відбиття об’єктивної реальності й орієнтування в навколишньому світі. Сприйняття разом з відчуттям виступає як відправний пункт процесу пізнання, що доставляє йому вихідний почуттєвий матеріал. Будучи необхідною умовою процесу пізнання, сприйняття в цьому процесі завжди так чи інакше опосредуется діяльністю мислення й перевіряється практикою. Поза [...]

Визначення поняття «суспільство»

Існує багато визначень поняття «суспільство». У вузькому змісті під суспільством може розумітися як певна група людей, що об’єдналися для спілкування й спільного виконання якої-небудь діяльності, так і конкретний етап в історичному розвитку народу або країни В широкому змісті суспільство – це відокремилося від природи, але тісно пов’язана з нею частина матеріального світу, що складається [...]

Дидактичний^-дидактичні-психолого-дидактичні аспекти активізації діяльності особистості в процесі навчання

На сьогоднішній день викладачами СПОУ й Вузов високо оцінені вдосконалені розробки й нові впровадження в педагогічну практику. Тим самим вони домоглися підвищення якості навчальної роботи, активізацію пізнавальної діяльності студентів, розвиток їх розумових здатностей

Біхевіоризм і агресія

Знання бихевиористской методології дуже важливо для вивчення проблеми агресії, оскільки в США більшість учених, хоч якось дієприкметникових до проблеми агресії, є прихильниками біхевіоризму. Агресивність, як і інші форми поводження, є придбаною й визначається тим, що людина прагне домогтися максимальної переваги.

Історичний огляд біхевіоризму

Впливовим напрямком у психології, якому приписується «революційне» значення, став на початку ХХ століття біхевіоризм (від англійського слова behaviour -поводження), програму якого проголосив американський дослідник Джон Уотсон (1878-1958). Як і психоаналіз, біхевіоризм протистояв тим аспектам ассоцианизма, які пов’язані з поданнями про свідомість, однак підстави для протистояння були зовсім інші. Біхевіоризм складався як напрямок з явно вираженим [...]

Синергетика й самоорганізація

У певній частині свого змісту синергетика й такі поняття як самоорганізація, саморозвиток і еволюція мають спільність, що дозволяє вказати їх усе як результати синергетического процесу. Особливо самоорганізація стійко асоціюються сьогодні із синергетикой. Однак такі асоціації мають двояке значення. З одного боку, ефект самоорганізації є істотним, але, проте, одним з компонентів, що характеризують синергетику, з іншого [...]

Концепція самоорганізації. Синергетика

Важко або навіть неможливо назвати область знання, у якій сьогодні не проводилися б дослідження під рубрикою синергетики. Для публікацій на тему синергетики характерно те, що в них нерідко приводяться авторські трактування принципів синергетики, причому трактування досить різнорідні й не завжди досить аргументовані. Причиною цього є відсутність достатньої визначеності щодо основних положень синергетики й виникаючої звідси [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.