Біосфера | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 4

Всі уроки в розділі - Біосфера

Відношення між религиейи політичними інститутами

Відношення між релігією й політичними інститутами довгий час розглядався в рамках дискусії про магічне або релігійне походження держави. Суспільство до виникнення держави організовувалося структурами споріднення. Відносини між родовими групами здійснювалися за допомогою обміну шлюбними партнерами. Політичний аспект життя таких груп виражався в контролі, як засобі підтримки стандартизованого соціального поводження. У такому суспільстві не було спеціальної [...]

Поняття складної системи

Теорія відносності, що вивчає універсальні фізичні закономірності, що ставляться до всієї Вселеного, і квантова механіка, що вивчає закони мікросвіту, нелегкі для розуміння, і, проте, вони мають справу із системами, які з погляду сучасного природознавства вважаються простими. Простими в тому розумінні, що в них входить невелике число змінних, і тому взаимоотношение між ними піддається математичній обробці [...]

Кібернетика

Наука про керування складними системами зі зворотним зв’язком називається кібернетикою. Від грецького kybernetike означає мистецтво керування. Американський математик Н. Вінер ( 1894-1964) уважається засновником кібернетики. В 1948 році він випустив книгу за назвою «Кібернетика». Ця наука вивчає не речовинний склад систем і не їхню структуру (будова), а результат роботи даного класу систем. Кібернетика вивчає класи [...]

Синергетика по Хакену

В останні роки спостерігається стрімкий і бурхливий ріст інтересу до міждисциплінарного напрямку, що получили назву «синергетика». Видаються солідні монографії, підручники, виходять сотні статей, проводяться національні й міжнародні конференції. Важко або навіть неможливо назвати область знання, у якій сьогодні не проводилися б дослідження під рубрикою синергетики. Для публікацій на тему синергетики характерно те, що в них [...]

Нейрон функціональна одиниця нервової системи

Нейрон (неврон, нервова клітка) - (від греч. neuron — нерв) - це основна функціональна й структурна одиниця нервової системи. Він приймає сигнали, які надходять від рецепторів і нервових закінчень. Розмаїтість і складність функцій нервової системи залежать від числа складових її нейронів (близько 10 2 у [...]

Матеріальна основа вищої нервової діяльності

Нервова система - сукупність структур в організмі тварин і людини, що поєднує діяльність всіх органів і систем і обеспечивающая функціонування організму як єдиного цілого в його постійній взаємодії із зовнішнім середовищем. Нервова система сприймає зовнішні й внутрішні роздратування, аналізує цю інформацію, відбирає й переробляє її й відповідно до цього регулює й координує функції організму. Нервова [...]

Нейрон - структурно - функціональна одиниця нервової системи

Сприйняття складна система процесів прийому й перетворення інформації, що забезпечує організму відбиття об’єктивної реальності й орієнтування в навколишньому світі. Сприйняття разом з відчуттям виступає як відправний пункт процесу пізнання, що доставляє йому вихідний почуттєвий [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.