Біосфера | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам - Part 3

Всі уроки в розділі - Біосфера

Зневоднювання й утилізація опадів стічних вод

Велика розмаїтість складу й властивостей опадів, що утворяться при очищенні, стічних вод практично виключає створення й використання яких-небудь універсальних способів зневоднювання
Опади, що утворяться при очищенні стічних вод, умовно класифікують на наступні основні категорії: мінеральні, органічні опади й надлишков активний іл. Найбільше легко збезводнюються мінеральні опади й набагато сутужніше органічні опади й надлишкова активний [...]

Вибір технологічної схеми очищення стічних вод

Вибір оптимальних технологічних схем очищення води - досить складне завдання, що обумовлено переважним різноманіттям домішок, що перебувають у воді, і високим вимогами, пред’явленими до якості очищення води. При виборі способу очищення домішок ураховують не тільки їхній склад у стічних водах, але й вимоги, яким повинні задовольняти очищені води: при скиданні у водойму - ПДС ( [...]

Охорона виробничих стічних вод і утилізація опадів

Вода - найцінніший природний ресурс. Вона відіграє виняткову роль у процесах обміну речовин, що становлять основу життя. Величезне значення вода має в промисловому й сільськогосподарському виробництві. Загальновідома необхідність її для побутових потреб людини, всіх рослин і тварин. Для багатьох живих істот вона служить середовищем перебування

Період відкриття загального зв’язку й твердження еволюційних ідей у Природознавстві

Даний історичний період у розвитку Природознавства характеризується стихійним проникненням ідей діалектики в Природознавство. Розвиток суспільства характеризується перемогою капіталістичного способу виробничих відносин, розвитком великого машинного виробництва, тобто технічним і промисловим переворотом. Різко зростають потреби суспільства в енергії і як наслідок одержують бурхливий розвиток фізика й хімія, науки, що вивчають взаємне перетворення форм енергії й речовин. Бурхливо [...]

Природознавство як система наукових знань про природу

Природознавство як система наукових знань про природу, суспільство й мислення взятих у їхньому взаємному зв’язку, як єдине ціле, являє собою досить складне явище, що володіє різними сторонами й зв’язками. Цим обумовлене його місце в суспільному житті, як невід’ємної частини духовної культури людства

Рушійні сили й мотивація конфлікту

Конфлікти винятково різноманітні по способах свого існування й розгортання, по джерелах свого походження, по рушійних силах, які певною мірою визначають спосіб їхньої дії, і, нарешті, по мотивації, по тій життєвій енергії, що утягується в динаміку конфліктів і виявляється для них свого роду живильним матеріалом

Природа конфлікту

Протягом свого життя кожна людина неодноразово зіштовхується з конфліктами різного роду. От типова ситуація. Ви й ваш колега претендуєте на певне благо, але це благо може належати лише одній людині. Така ситуація називається ситуацією конкуренції, змагання, суперництва. На основі її складаються досить природно й просто конфліктні відносини. Хто буде у виграші? Чи буде компенсація тому, [...]

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.