УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ «ФАУСТА» | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ «ФАУСТА»

В Україні поки що немає повної і точної хронології перекладів «Фауста» українською мовою. Факти з історії української літератури свідчать, що процес входження цього твору в українську літературу був досить складним і суперечливим. Відомий дослідник творчості Ґете В. Дорошенко зазначає, що 1932 року в Україні було перекладено 54 твори Ґете. Та не всі переклади мали художню цінність, оскільки західноукраїнські перекладачі зловживали діалектизмами, а східноукраїнські травестували твори Ґете. І все ж ці переклади відіграли певну позитивну роль, оскільки не тільки знайомили українського читача з творчим доробком великого німецького письменника і мислителя, але й сприяли розвитку рідної мови.

У своїх загальних рисах хронологія перекладів «Фауста» в Україні має такий вигляд.

XIX століття

50-ті роки — Костянтин Димитрашов здійснює переклад уривку з «Фауста», надрукований значно пізніше. .

1865 рік — Михайло Старицький перекладає початкові сцени першої частини трагедії. Переклад надруковано тільки 1908 року, він не перевидавався.

1875-1882 роки — Іван Франко працює над перекладом першої частини твору Ґете.

1889 рік — І. Франко перекладає фрагмент другої частини «Фауста», якому дає назву «Гелена і Фауст».

1891 рік — Григорій Коваленко створює римований переклад останньої дії першої частини «Фауста».

1891 рік — Павло Грабовський, перебуваючи на засланні, перекладає окремі фрагменти з «Фауста», які було надруковано значно пізніше.

90-ті роки — Борис Грінченко здійснює прозовий переклад майже всієї першої частини трагедії, який не було надруковано (автограф зберігається у відділі рукописів ЦНБ АН України, №1,31657).

XX століття

1919 рік — Дмитро Загул перекладає першу частину тво

Ру Ґете. % .

1924 рік — фрагментарні переклади з «Фауста» робить

Христя Алчевська.

1925 рік — М. Улезко перекладає першу частину трагедії.

1931 рік — Тодор Вернивода перекладає фрагменти другої

Частини твору.

1955 рік — Микола Лукаш створює перший повний український переклад «Фауста».

Отже, трагедія Ґете «Фауст» перекладалася українською мовою 12 разів: сім — у XIX ст. і п’ять — у XX.

Над українським «Фаустом» працювали видатні" поети, драматурги, перекладачі і навіть не перекладачі, наприклад, Г. Коваленко — фельдшер за фахом. Відомо п’ять перекладів першої частини «Фауста» (Франка, Грінченка, Загула, Улезко, Лукаша), не враховуючи фрагментарних перекладів; друга частина двічі перекладалася фрагментарно (Франко — 3-я дія, Вернивода — 5-та).

Поданий тут перелік українських перекладів трагедії, можливо, не є вичерпним. Дослідження їх історії триває.

Збережи - » УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ «ФАУСТА» . З'явився готовий твір.

УКРАЇНСЬКІ ПЕРЕКЛАДИ «ФАУСТА»

Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.