Тваринний мир | Довідник школяра – кращі шкільні уроки по всім предметам

Тваринний мир

Тваринний мир - один з найважливіших біологічних ресурсів, наше національне й світове надбання. Винятково велике средообразующее значення диких тварин, що забезпечують родючість ґрунтів, чистоту вод, запилення квіткових рослин, трансформацію органічної речовини в природні й антропогенні екосистемах.

Розмаїтість тваринного миру Білорусі в цей час представлено 457 видами хребетних тварин і більше 20 тис. видів безхребетних тварин. Ссавці представлені 73 видами. Серед них одним з унікальних є біловезький зубр, чисельність якого зараз досягла 472 особин. У лісах північної частини республіки живе не менш 100 ведмедів. На відміну від більшої частини території Європи, де вовк винищений, у Білорусі налічується близько 2 тис. особин. Серед хребетних тварин, найбільшою розмаїтістю відрізняються птахи, число видів яких (305) в 2 рази перевищує число видів ссавців, що плазують і земноводних разом узятих. Із плазуючих зустрічається 1 вид черепах, 3 - ящірок і 3 - змій. З амфібій живе 2 види тритонів і 10 видів загону безхвостих. У складі іхтіофауни 59 видів риб, з яких 45 ставиться до аборигенних, інші завезені для акліматизації й розведення

Мисливське-Промислові види фауни

Ряд представників фауни республіки мають ресурсне значення й використовуються в господарській діяльності. Зі ссавців Білорусі найбільше ресурсне значення мають лось, кабан, козуля, зайці - русак і біляк, білка, вовк, лисиця. Істотне значення можуть мати також олень, бобр, ондатра, американська норка й куниця

Контроль за станом популяцій і планування вилучення в системі мисливського господарства здійснюється на основі обліків чисельності найцінніших видів мисливських тварин. Однак по більшості видів точність результатів цих обліків поки невелика, до того ж вони не охоплюють всю територію республіки

Стан і тенденції зміни чисельності парнокопитних і бобра обумовлені головним чином змінами місцеперебувань, а також браконьєрством і сильним пресом вовка. Зі зрозумілої причини неможливо точно встановити кількісні показники незаконного видобутку ліцензійних видів териофауни, але безсумнівно, вони дуже великі й по розрахунках приблизно в 2-3 рази перевершують офіційні показники дозволеного видобутку. Для попередження порушення популяционной структури й відновлення чисельності з 1996 р. уведені обмеження на видобуток основних видів мисливських ссавців (лося, бобра, кабана), що відбилося на динаміку чисельності цих видів у наступні роки

Спостережувана в останні роки тенденція росту чисельності зайцеобразних, в основному зайця-русака, обумовлена різким зниженням внесення мінеральних добрив, пестицидів і гербіцидів вагроценози.

Чисельність лисиці, незважаючи на досить високий відсоток вилучення ( 30-34%) тримається на відносно стабільному, високому рівні

Чисельність ряду інших видів териофауни (особливо хутрових - ондатра й ін.) різко знизилася внаслідок браконьєрства, деяких (кріт, білка, горностай, куниця) - збільшилася, оскільки полювання на них в останні роки стали нерентабельної

Найбільш масовою групою птахів, використовуваних для спортивного полювання, є водоплавні. Помітне скорочення чисельності більшості видів водоплавних у Білорусі й у всіх сусідніх регіонах відбувалося в 1950-1960 гг. В останні роки чисельність основних мисливських видів качиних птахів початку стабілізуватися, а рідких охоронюваних видів і деяких мало популярних об’єктів полювання - навіть зростати. Основними причинами цього вважаються:

розвиток у Білорусі мережі охоронюваних водно-болотних територій і посилення загальних мір охорони птахів;

поліпшення системи ведення мисливського господарства, регламентації строків полювання й розмірів видобутку дичини;

підвищення ступеня адаптації птахів до хазяйновито змінюваного середовища;

розширення області зимівель водоплавних птахів на території республіки, приведшее до швидкого зростання видової розмаїтості зимуючих птахів і їхньої чисельності.

До найбільш масових мисливських птахів, що гніздяться, ставляться 6 видів, серед яких абсолютно домінує крижень

У цей час загальна чисельність популярних мисливських видів качиних птахів у послегнездовой період варіює від 700 до 1000 тис. особин. За період літньо-осіннього полювання в останні роки добувається біля 30-40% від зазначеної чисельності (табл.7.11).

Для видів водоплавних птахів характерно нерівномірний розподіл на території відповідно до розташування водно-болотних угідь Особливо це стає помітно в послегнездовой період, коли виведення поєднуються в зграї й утворять у найбільш предпочитаемих місцях значні скупчення. Виявлення таких місць концентрацій і їхня охорона є однієї з найважливіших заходів щодо збереження й раціональному використанню ресурсів мисливських птахів

Серед всіх видів борової дичини глухарь має особливе значення і є найбільш бажаним мисливським трофеєм. Із середини 60-х років у Білорусі відбулося помітне зниження чисельності глухаря, що торкнулося й заповідної території. ДО 90-м років негативні тенденції сповільнилися, чисельність виду стабілізувалася, а до кінця 90 років збільшилася, досягши, відповідно до анкетних опитувань, 8, 0-8,5 тис. особин. Це зв’язується з тим, що значні території, що охоплюють, післявоєнні посадки сосни досягли оптимального для перебування глухаря віку, що збільшило площу придатних для нього вгідь

Таблиця 7.11

Популяционние параметри видів водоплавних птахів Білорусі

Види Чисельність (пара) Тенденції зміни чисельності
Крижень 80000-100000 стабільна
Чирок-Свистунок 6000-8500 стабільна
Чирок-Трескунок 35000-65000 флуктуирует
Червоноголова чорніти 6000-8000 стабільна
Хохлатая чорніти 4000-6000 слабко росте
Сіра качка 1000-1500 стабільна
Широконоска 1000-6000 флуктуирует
Лисуха 15000-17000 стабільна

У південних районах республіки великомасштабна меліорація Полісся в 70-х роках і інтенсифікація, що пішла за ним, господарського освоєння територій привели до значних змін умов перебування глухаря й викликали швидке скорочення його чисельності. Серед провідних факторів визначені такі, як прискорення сукцессионних змін місцеперебувань через порушення гідрорежиму в заболочені й прикордонні з болотами лісових масивах, посилення експлуатації лісових ресурсів і відомість високовозрастних лісових масивів, розширення мережі доріг, розчленовування лесо-болотних масивів великими сільськогосподарськими територіями на фрагменти

Крім глухаря з видів борової дичини певне значення мають рябчик, тетерев і вальдшнеп. Однак у цей час інтерес до них значно знизився, а репрезентативний облік запасів і видобутку отсутствует.

Чисельність польової пернатої дичини, до якої ставляться сіра куріпка й переспівав, піддана дуже сильним коливанням по роках. Проте, досить коректного й регулярного обліку їхньої чисельності й видобутку в період полювання дотепер не налагоджено. Судити про чисельність цих і інших видів, що є другорядними по значимості об’єктами полювання, можна тільки на підставі експертних оцінок і екстраполяционних розрахунків (табл.7.12).

Таблиця 7.12

Оцінка чисельності лісових і луго-польових мисливських видів птахів

Pages: 1 2

Збережи - » Тваринний мир . З'явився готовий твір.

Тваринний мир





Шкільні предмети. Шкільна фізика. Уроки з англійської, французької, німецької мов.
Види Чисельність у гніздової період (особин)
Глухарь